07/16/2019 - سه شنبه 25 تير 1398

مدیر عامل

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
رضا عبدلی

رضا عبدلی 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

رضا عبدلی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

تحصیلات

لیسانس حقوق قضایی 

صندوق پست الکترونیک

mdirector.pasmand@tehran.ir


خانواده بزرگ مدیریت پسماند به مسئولیت خطیر خود در رابطه با محیط زیست واقف بوده و خدمت، تعهد و پاسخگویی به شهروندان تهرانی را افتخار خود و تلاش برای ارتقای كیفیت زندگی شهری را وظیفه می داند و همسو با سایر واحدهای مجموعه شهرداری تهران برای رسیدن به ایده آل های امروز یک شهر موفق و توسعه یافته گام برمی دارد تا ایران اسلامی از داشتن پایتختی نمونه بر خود ببالد.


سوابق مدیریتی

 • قائم مقام سازمان مدیریت پسماند
 • مشاور کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران: سال 94-93
 • مشاور حقوقی و اجرایی منطقه
 • مشاور اجرایی و مشاور عالی سازمان بازرسی شهرداری تهران سال 92-86
 • مدیریت مرکز مدیریت شهری 137 سال 90-86
 • قائم مقام شهرداری منطقه دو:  86-82
 • معاون خدمات شهری منطقه دو سال 83-82
 • رییس بازرسی منطقه دو
 • رییس بازرسی پهنه شمال غرب تهران
 • رییس و عضو کمیسیون شهری منطقه
 • رییس و عضو شورای معماری منطقه
 • رییس و عضو کمیسیون معاملات منطقه
 • عضو کارشناسان ارشد شهرداری تهران

هیئت مدیره سازمان

 • آقای مجتبی یزدانی، رییس هیئت مدیره، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران
 • آقای رضا عبدلی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
 • آقای کامران زنگیشه، مشاور حوزه خدمات شهری
 • آقای صدرالدین علی پور، رییس مرکز محیط زیست حوزه خدمات شهری شهرداری تهران
 • آقای محمدهادی حیدرزاده، عضو هیئت مدیره، مشاور حوزه خدمات شهری

ارتباط مستقیم با مدیر عامل

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما