05/24/2018 - پنجشنبه 3 خرداد 1397

مدیر عامل

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
رضا عبدلی

رضا عبدلی 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

رضا عبدلی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

تحصیلات

لیسانس حقوق قضایی 

صندوق پست الکترونیک

mdirector.pasmand@tehran.ir


خانواده بزرگ مدیریت پسماند به مسئولیت خطیر خود در رابطه با محیط زیست واقف بوده و خدمت، تعهد و پاسخگویی به شهروندان تهرانی را افتخار خود و تلاش برای ارتقای كیفیت زندگی شهری را وظیفه می داند و همسو با سایر واحدهای مجموعه شهرداری تهران برای رسیدن به ایده آل های امروز یک شهر موفق و توسعه یافته گام برمی دارد تا ایران اسلامی از داشتن پایتختی نمونه بر خود ببالد.


سوابق مدیریتی

 • قائم مقام سارمان مدیریت پسماند
 • مشاور کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران: سال 94-93
 • مشاور حقوقی و اجرایی منطقه
 • مشاور اجرایی و مشاور عالی سازمان بازرسی شهرداری تهران سال 92-86
 • مدیریت مرکز مدیریت شهری 137 سال 90-86
 • قائم مقام شهرداری منطقه دو:  86-82
 • معاون خدمات شهری منطقه دو سال 83-82
 • رییس بازرسی منطقه دو
 • رییس بازرسی پهنه شمال غرب تهران
 • رییس و عضو کمیسیون شهری منطقه
 • رییس و عضو شورای معماری منطقه
 • رییس و عضو کمیسیون معاملات منطقه
 • شهرداری ناحیه
 • عضو کارشناسان ارشد شهرداری تهران

هیئت مدیره سازمان

 • آقای مهندس مجتبی یزدانی، رییس هیئت مدیره، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران 
 • آقای دکترمنصور باقرصاد رنانی، نایب رییس هیئت مدیره، قائم مقام معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران 
 • آقای مهندس ابوالفضل کبریایی، عضو اصلی هیئت مدیره، مشاور حقوقی معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران 
 • آقای محمدهادی حیدرزاده، عضو هیئت مدیره، مشاور حوزه خدمات شهری
 • آقای رضا عبدلی، سرپرست سازمان مدیریت پسماند

ارتباط مستقیم با مدیر عامل

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما