09/19/2019 - پنجشنبه 28 شهريور 1398

مدیر عامل

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
دکتر صدرالدین علیپور

دکتر صدرالدین علی پور 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

دکترصدرالدین علی پور

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

تحصیلات

 دکترای مدیریت محیط زیست 

صندوق پست الکترونیک

mdirector.pasmand@tehran.ir


 

سوابق مدیریتی

 • مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
 • مشاور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
 • مدیر کل پژوهش ها و فن آوری سازمان حفاظت محیط زیست
 • مدیر کل محیط زیست استان قزوین
 • مدیر عامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران
 • مشاور استاندار قزوین
 • معاون سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
 • قائم مقام و عضو هیئت مدیره شرکت کنترل و کیفیت هوا شهرداری تهران
 • رئیس مرکز مطالعات راهبردی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
 • عضو هیئت مدیره شرکت اقتصاد گستر وزارت ورزش و جوانان
 • عضو هیئت مدیره سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران
 • عضو هیئت رئیسه فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران
 • دبیر کمیته پسماند شهرهای استان قزوین
 • دبیر ستاد هوای پاک کشور

هیئت مدیره سازمان

 • آقای مجتبی یزدانی، رییس هیئت مدیره، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران
 • آقای صدرالدین علی پور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
 • آقای کامران زنگیشه، مشاور حوزه خدمات شهری
 • آقای محمدهادی حیدرزاده، عضو هیئت مدیره، مشاور حوزه خدمات شهری

ارتباط مستقیم با مدیر عامل

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما