12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

نمایش خبر

ارائه برنامه اجرایی طرح کاپ در شورای اسلامی شهر
ارائه برنامه اجرایی طرح کاپ در شورای اسلامی شهر
1398/8/19

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در جلسه ای که در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر به ریاست آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست برگزار شد، به شرح و بررسی طرح کاپ (کاهش پسماند)، فواید و راه های اجرایی آن پرداخت.

دکتر صدرالدین علیپور با تاکید بر  اهداف اصلی این سازمان شامل حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی ، سلامت شهروندان و بازگشت سرمایه ها به چرخه مصرف،  ارائه برنامه اجرایی کاهش پسماند را در همین راستا اعلام کرده و  اظهار داشت: فرهنگ سازی از طریق دستگاه‌های آموزشی از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه ها سبب ترویج کاهش تولید پسماند در خانواده ها ، خرید به اندازه و اصلاح الگوی مصرف خواهد شد.

علیپور به اهمیت کاربرد خلاقیت در کاهش پسماند اشاره کرده و ادامه داد: روش های زیادی برای  استفاده مجدد از اشیا وجود دارد و تنها ابزار مورد نیاز برای کاربرد مجدد اشیاء استفاده شده،  خلاقیت است که می تواند  از اشیا بلا استفاده موجود در اطرافمان ابزار جدید بسازد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر ضمن استقبال از طرح" کاپ"، گفت:كاهش توليد پسماند و تفكيك در مبدا از اهميت بسيار ی برخوردار است که سود زیست محیطی آن به شهروندان باز می گردد و به همین لحاظ اکثریت اعضای شورای شهر از برنامه های ارائه شده این طرح، حمایت لازم را خواهند داشت.

علی پور با تاکید بر اینکه اهم موارد این برنامه با توجه به چالش های فعلی شهر تهران در حوزه مدیریت پسماند، برنامه ریزی شده است، خاطرنشان کرد: از مهمترین موارد می توان به کاهش پسماند (کاپ) در مبدا تولید، کاهش معضل زباله گردی و کاهش ورودی پسماند به مجتمع پردازش و دفع آراد کوه اشاره کرد.

علیپور در انتها و پس از بیان نقطه نظرات رییس کمیته محیط زیست، مشاورین و کارشناسان حاضر در جلسه، اضافه کرد: با هماهنگی مشاور و استفاده از گزارش های اولیه طرح جامع، این برنامه با رویکرد کاهش پسماند به عنوان کاپ اجرایی خواهد شد.


 


print