12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

نمایش خبر

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان مدیریت پسماند
تمدید گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان مدیریت پسماند
1398/8/18

جلسه مميزي مرحله دوم به منظور تمدید گواهینامه HSE با حضور مديرعامل سازمان مدیریت پسماند، مديران سامانه HSE شهرداري تهران، تيم مميزي و همچنین تعدادی از مدیران و کارشناسان بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان، در سالن كنفرانس ساختمان مركزي برگزار شد.

دکتر صدرالدین علی پور اظهار کرد: رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست و تطابق کلیه فرایندهای سازمان با الزامات HSE بسیار ضروری است، چرا که مدیریت پسماند شهر تهران ارتقای سلامتی و بهداشت مردم را در دستور کار خود قرار داده و به دنبال جلب رضایت شهروندان است.

علی پور با اشاره به گذشت حدود 2 سال از اخذ گواهی نامه استقرار HSE در این سازمان، اظهار کرد: ضرورت دارد طبق الزامات قانونی مرتبط با استقرار HSE، سیستم ارزیابی به صورت دوره ای انجام شده تا در صورت وجود عدم انطباق کلی و یا جزیی نسبت به رفع آن نقص هرچند کوچک اقدام شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ضمن اعلام برگزاری جلسه افتتاحيه مميزيHSE-MS خاطرنشان کرد: در رابطه با موارد HSE، تعهدات آن و موارد مربوط به خط مشی این سیستم، مدیریت سازمان متعهد است و اعلام آمادگی دارد که کلیه تجهیزات، امکانات مالی و نیروی انسانی را در اختیار متولیان قرار دهد تا سازمان همواره بر طبق قوانین گام بردارد.

علی رضا شریفی فرد، معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري سازمان با تشکر از حضور مدیران و کارشناسان سامانه HSE شهرداری تهران ، فعالیت های تیم ممیزی در خصوص رعایت شاخص های بهداشت، ایمنی و محیط زیست تشریح کرده و افزود: این سازمان همواره راههاي ارتقاء ايمني و تسريع در انجام اقدامات اصلاحي و همچنين پيشگيرانه مربوط به بخش های مختلف  را مد نظر داشته و همواره در جهت انطباق فعالیتهای خود با شاخصهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست گام بر داشته و ارائه برنامه هاي آموزشي مرتبط با ريسكهاي موجود در حوزه های مختلف را مد نظر دارد.

سرممیز شرکت ممیزی پس از استماع مطالب ارائه شده در جلسه، برنامه ممیزی سازمان را به حاضرین ارائه داده و گفت: سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS نظامیست ساختار یافته که باتهیه دستورالعملها و روشهای اجرایی مربوط به مسائل ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و اجرای آنهااستقرار یافته  و لازم است در مقاطع زمانی مختلف مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

علی پور در تشریح سیر فعالیت های انجام شده در راستای تمدید گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، تصریح کرد: در این جلسه سه تیم مجزا متشکل از کارشناسان ممیزی از یک شرکت خارجی (هر تیم را یک نفر از کارشناسان سازمان همراهی می کرد) به بررسی مستندات و همچنین بازدید میدانی از فعالیت های اجرایی این مجموعه پرداختند.او افزود: واحدهای اداری و اجرایی واقع در ساختمان های مرکزی، معاونت خدمات شهری، مجتمع پردازش و دفع آرادکوه، ایستگاه های خدمات شهری و همچنین ایستگاه های بازیافت پسماند مستقر در سطح شهر از جمله اماکن بازدید شده توسط تیم ممیزی بود که توسط مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند اعلام شد.

او ضمن اعلام دریافت گزارش از جانب گروه ممیزی در جلسه اختتامیه  بصورت  سه عنوان اعلام کرد: هر کدام از ممیزین پس از بررسی میدانی واحدها و زیرمجموعه های سازمان نقاط قوت و ضعف رویت شده را ارائه داده  و بصورت سه مورد عدم انطباق کلی، عدم انطباق جزئی و توصیه هایی جهت بهبود فرایند ها بیان کردند.

علی پور با اشاره به اعلام نتیجه کلی از جانب تیم ممیزی به منظور تمدید گواهی نامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان در آینده ای نزدیک اظهار داشت: طبق نظر تیم ممیزی سیستم HSE در سازمان روند مطلوبی دارد و گزارش مکتوب توسط سامانه  HSE شهرداری تهران به سازمان ارسال خواهد شد.


print