11/12/2019 - سه شنبه 21 آبان 1398

نمایش خبر

نقش زنان در جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی
نقش زنان در جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی
1398/7/23

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند از نقش زنان در بازگشت سرمایه های ملی به چرخه مصرف از طریق مدیریت مطلوب پسماندخبر داد و افزود: زنان می توانند در مدیریت پسماند و تفکیک زباله درمبدأ نقش  موثری را ایفا کنند و حلقه اصلی اتصال شهروندان به مدیریت شهری باشند.

 صدر الدین علی پور،  مدیر عامل سازمان، با اشاره به اهمیت ترویج و ارتقاء فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک پسماند در مبدا خاطر نشان کرد:  از آنجاییکه اموری مانند آشپزي، شستشوي ظروف و پوشاك، نظافت منزل، خرید کالا و لوازم مورد نیاز یکی از منابع تولید کننده پسماند بوده و غالبا" زنان مدیریت این امور را بر عهده دارند، نقش بسیار پررنگی در مدیریت و کنترل پسماند در خانه دارند که میتوانند با خرید به اندازه، کم حجم سازی، آبگیری پسماند های تر،  تفکیک زباله هاي تولیدی، در وهله اول موجبات کاهش تولید پسماند در منزل را مهیا کنند و در وهله دوم سبب صرفه جویی در مصرف مواد شده و از این طریق در کنار کمک به حفظ منابع محیط زیست موجب بازگشت منابع به چرخه مصرف شوند.

دکتر علی پور با تاکید بر نقش زنان در جلب مشارکت و تعامل شهروندان با مدیریت شهری افزود: خانم های خانه دار همچنین می توانند مشارکت سایر زنان و دیگر اعضاي اجتماع را جلب کرده و علاوه برآموزش و فرهنگ سازی عملی به اعضای خانواده خصوصا" فرزندان عامل موثر و مفیدی در مدیریت بهینه پسماند شهر باشند .

او بر لزوم افزایش  آگاهی های زیست محیطی زنان در جامعه تاکید کرده و گفت: در همین راستا این سازمان ضمن برقراری هماهنگی های لازم جهت آموزش و فرهنگ سازی خانم های خانه دار، تمهیدات لازم را جهت بازدید این قشر از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه ، پروژه های زیست محیطی و  مراکز آموزشی سازمان فراهم آورده است.

 مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندضمن بیان فعالیت های این مجموعه در زمینه ایجاد  شرایط لازم و موثر برای حضور زنان و مشارکت آنان با مدیریت شهری گفت: دعوت از زنان خانه دار برای ارائه آثار بازیافتی در نمایشگاه های برگزار شده از آثار بهترین از دور ریختنی ها، معرفی بانوانی که نقش موثری در تفکیک پسماند در منزل را بر عهده دارند، برگزاری کلاس های آموزشی ویژه بانوان در فرهنگسراها، مساجد و... از جمله اقدامات سازمان در زمینه جلب همکاری زنان در مدیریت بهینه پسماندشهر است.

او در انتها توانمندی تربیتی و آموزشی زنان در خانواده و جامعه همچنین نقش آنها درفرهنگسازی نسل آینده را فرصتی مغتنم برای پیونددهنده کودکـان به خانه و جامعه و انتشار فرهنگ تفکیک پسماند در مبدا از این طریق اعلام کرده و گفت: بر همین اساس این سازمان تمرکز ویژه ای بر استفاده از این  ظرفیت بالقوه جامعه داشته و شرایط لازم و موثر برای مشارکت آنان در اداره شهر فراهم می کند.


print