10/15/2019 - سه شنبه 23 مهر 1398

نمایش خبر

رفت و روب و پاکیزگی شهر نخستین موضوع مورد رصد شهروندان از مجموعه شهرداری
رفت و روب و پاکیزگی شهر نخستین موضوع مورد رصد شهروندان از مجموعه شهرداری
1398/6/27

جلسه هماهنگي و هم انديشي روساي ادارات مديريت پسماند و خدمات شهري مناطق 22 گانه با حضور مدير عامل سازمان مدیریت پسماند در محل ساختمان مرکزی تشکیل شد.

صدر الدین علیپور، مدیر عامل ضمن خیر مقدم به حاضرین برارتباط مستمر مناطق با این سازمان تاکید کرده و افزود: مجموعه های مرتبط با مدیریت پسماند شهر شامل سازمان، مناطق و پیمانکار یک خانواده واحد محسوب شده که رفت و روب بهینه شهر که اولین موضوع مورد رصد شهروندان است حاصل تعامل اعضای این خانواده بزرگ از شهرداری می باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به ساماندهی و نظافت ایستگاه های بازیافت و میانی بعنوان نخستین اولویت مناطق خاطر نشان کرد:  روساي ادارات مديريت پسماند و خدمات شهري با تغییر رویکرد و نظارت بهتر در کوتاه مدت ضمن ارسال به موقع صورت وضعیت خود ، در کنار این سازمان کار فرهنگ سازی و آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند در مبدا را انجام دهند.

او با تاکید بر کاهش تولید پسماند اظهار داشت: نوع پسماند تولیدی در نقاط مختلف متفاوت است اما بطور کلی تمرکز بر کاهش تولید پسماند بعنوان یک کار گروهی و جمعی از جانب کلیه مناطق بدون موازی کاری بسیار ضروری است.

دکتر صدرالدین علیپور با تاکید بر  حمایت و حساسیت اعضای شورای اسلامی شهر در حوزه پسماند عنوان کرد: طرح تفکیک از مبدا یکی از حلقه های مدیریت پسماند است که اگر گام های موثر و موفقی در این راستا برداریم به نتایج مطلوبی در مدیریت پسماند می رسیم.

او با اشاره به اینکه مجموعه مدیریت پسماند یک خانواده محسوب می شود، اظهار کرد: یکی از اولویت های ما ارتباط بیشتر و بهتر با مناطق 22 گانه در همین راستا بوده که باید از کارهای جزیره ای و به سلیقه خود در این زمینه اجتناب کنیم.

علیپور با بیان اینکه در گذشته اقدامات فرهنگی بسیاری در حوزه تفکیک از مبدا انجام شده و همین امر شهروندان را به این موضوع علاقمند کرده است، اعلام کرد: نباید از اقدامات فرهنگی نظیر پیوستن به کمپین "پس از این"در راستای کاهش تولید پسماند غافل شویم چرا که دنیا به این سمت پیش می رود و ما نیز اساس کارمان را در این زمینه پیش بینی کرده ایم.

در ادامه این نشست  نور بخش، معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان  با تاکید بر ارسال به موقع صورت وضعیت پیمانکاران خشک به این سازمان گفت: در دفترچه های پیمان جدید ملاک عمل پیمانکاران کار انجام شده است ا ما در عین حال در صورت که به تشخیص ناظر مقیم یا دستگاه نظارت عالی عدم مطلوبیت کار انجام شده تایید گردد، آنالیز پیمانکاران ملاک قرار گرفته و بر اساس آن  از امتیاز پیمانکار کسر و جریمه خواهد شد.

در انتهای این نشست حاضرین به بیان مشکلات و پیشنهادات خود در زمینه رفع مشکلات نظام نامه فنی و اجرایی، تجهیز و نوسازی مخازن پسماند مستقر در سطح شهر، ایجاد ابزار سلبی برای شهروندان در راستای رعایت مدیریت بهینه پسماند و... پرداخته و مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند پس از استماع سخنان آنها در راستای حل مشکلات عنوان شده رهنمود های لازم را ارائه داد.


print