10/15/2019 - سه شنبه 23 مهر 1398

نمایش خبر

استفاده از محلول کلريد سديم منيزيم در جاده دسترسی به میادین تخلیه مجتمع پردازش و دفع آبعلی
استفاده از محلول کلريد سديم منيزيم در جاده دسترسی به میادین تخلیه مجتمع پردازش و دفع آبعلی
1398/6/26

پسماندهای ساختمانی و عمرانی حدود 7 برابر پسماندهای خانگی بوده که این سازمان در کنار بکارگیری روشهای نوین در راستای بازگشت آن به چرخه مصرف حفاظت از محیط زیست را مد نظر و در اولویت قرار داده و تمهیدات ویژه ای را در این خصوص در نظر گرفته است.

  صدر الدین علیپور، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند، از کاربرد محلول کلريد سديم منيزيم(SSR400)  در قسمت خاكي جاده دسترسي به ميادين تخليه پسماند های ساختمانی و عمرانی واقع در آبعلی خبر داد.
دکتر علیپور ضمن اعلام این خبر خاطر نشان کرد:
  در راستاي خدمات رساني بهتر به رانندگان و خودروهاي ورودي به مجتمع پردازش و دفع آبعلي و تسهيل در تردد، همچنين جلوگيري از ايجاد گرد و غبار در مسير خاكي دسترسي به ميادين تخلیه و نيز صرفه جويي در مصرف آب مورد استفاده جهت آب پاشي ضمن انجام عمليات تسطيح و رگلاژ با خاك مناسب با پاشيدن محلول کلريد سديم منيزيم(SSR400) در تابستان سال جاری مورد پوشش قرار گرفت و میزان قابل توجه ای در مصرف آب صرفه جویی شد.
علیپور در انتها افزود: این محلول برای محیط زیست ضرری نداشته و
  با کاربرد این ماده علاوه بر افزایش سرعت تردد وسایل نقلیه بروی مسیر عبوری، با کاهش موج‌ها و دست اندازها  در هزینه تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه و حجم آبپاشی  مسیر صرفه جویی شده و همچنین باکاهش ضایعات مصالح سطح جاده از هزینه‌های تعمیر و نگهداری مسیر‌ خاکی مذکور  می کاهد.
print