12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

نمایش خبر

برگزاري دوره اصول ايمنی و بهداشت كار در سازمان
1398/5/20

دوره " اصول ايمني و بهداشت كار" توسط واحد منابع انساني و رفاهي ازتاريخ 29 تیرماه لغايت 15 مرداد ماه در مجتمع پردازش و دفع طي 5 روز برگزار شد.

این دوره آموزشی که با هدف ارتقاء دانش کارشناسان سازمان در زمینه آشنایی با مخاطرات احتمالی در محیط کار وارتقای ایمنی کارکنان،  زير نظر اساتيد مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار برگزار گردید، 40 ساعت بطول انجامید و حاضرین ضمن آشنایی با مواردی از قبیل اصول ایمنی و بهداشت و عوامل زیان آور محیط کار و بیماریها و حوادث ناشی از کار؛ با انواع وسایل حفاظت فردی و اهمیت کار برد آن  و همچنین با آتش و روش های اطفاء آن نیز آشنا شدند. شایان ذکر است به منظور دریافت گواهی طی دوره مذکورحاضرین  با مطالعه منابع،  در آزمون مربوطه شرکت کردندکه گواهی نامه معتبر برای فراگیران صادر خواهد شد .

 


print