09/20/2019 - جمعه 29 شهريور 1398

نمایش خبر

برگزاری مانور اطفای حریق و امداد و نجات در سازمان مدیریت پسماند
برگزاری مانور اطفای حریق و امداد و نجات در سازمان مدیریت پسماند
1398/4/11

مانور مشترک اطفای حریق و امداد و نجات با همکاری سازمان آتش نشانی و به منظور افزایش آگاهی و هماهنگی میان کارکنان و نیروهای امدادی و در مجموع ایجاد آمادگی در برابر حوادث احتمالی، با حضور پرسنل سازمان در ساختمان مركزی سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.

گفتنی است در حاشیه این مانور که به همت واحد HSE سازمان و مشارکت سازمان آتش نشانی برگزار شد؛ شرکت کنندگان با انواع تجهیزات آتش نشانی، نحوه ی بکارگیری کپسول های خاموش کننده و اطفای حریق همچنین چگونگی حفاظت از خود و دیگران هنگام خروج اضطراری به هنگام وقوع حادثه آتش سوزی آشنا شدند. 

print