09/19/2019 - پنجشنبه 28 شهريور 1398

نمایش خبر

توزیع 9هزار مخزن ویژه پسماند خشک در مراکز اداری شهرداری تهران تا پایان سال جاری
توزیع 9هزار مخزن ویژه پسماند خشک در مراکز اداری شهرداری تهران تا پایان سال جاری
1398/4/11

با عنایت به تاکید شورای اسلامی شهر تهران همچنین تدابیر متخذه توسط دکتر یزدانی، معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران مبنی بر اهمیت و ضرورت فرهنگ سازی در زمینه تفكیك پسماند از مبدأ درساختمان های زیرمجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ، این مهم در دستور کار سازمان و مناطق 22 گانه قرار گرفت .

رضا عبدلی، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند ضمن اعلام این خبر افزود: طرح تفکیک پسماند در مبدایکی از ضروریات و از اولویت های مدیریت شهری است که در وهله اول به لحاظ زیست محیطی  و در وهله دوم به لحاظ اقتصادی سود آن به خود شهروندان باز می گردد.

وی در ادامه افزود: تفکیک زباله از مبدا از برنامه های مهم مدیریت شهری است که  سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران حدود دو دهه است که اقدامات و فرهنگ سازی های لازم را در این زمینه به اجرا در آورده  که از این طریق به اهداف خود در زمینه اجرای بهینه تفکیک پسماند در مبدا نزدیک خواهد شد و رعایت این مهم از جانب متولیان این امر سبب خواهد شد شهروندان عزم راسخ تری در این زمینه داشته باشند و نهایتا" با اجرای بهینه طرح تفکیک پسماند در ساختمان های اداری شهرداری تهران شاهد افزایش آمار تفکیک پسماند در مبدا و بازگشت هر چه بیشتر مواد به چرخه مصرف خواهیم بود.

مهندس عبدلی با اشاره به ارسال اولین مرحله مخازن کارتن پلاست  به مناطق 22 گانه جهت استقرار در مراکز اداری  افزود: انتصاب  کارشناس  بعنوان "مسئول اجرای طرح تفكیك و جمع آوری پسماند خشك در مبدأ ساختمان های شهرداری تهران"  ، طراحی پوستر نحوه اجرای طرح و ابلاغ آن به مناطق و  ابلاغ مکاتبه مربوط به صدور احكام رؤسای ادارات مدیریت پسماند در اجرایی نمودن مصوبه شورای اسلامی شهر  در این زمینه  بخشی از برنامه های این سازمان در خصوص تفكیك پسماند در كلیه ساختمان های شهرداری تهران بوده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندبا اشاره به اینکه طرح تفکیک پسماند از مبدا در ساختمان های متعلق به  شهرداری، شورای اسلامی شهر تهران و مراکز اداری مناطق 22 گانه از اواخر سال گذشته آغاز شده  واز خرداد ماه سال جاری نیز در ساختمان های اداری و نهاد های دولتی به اجرا درآمده است؛  از ارسال حدود 3000 عدد مخزن کارتن پلاست  به ساختمان های اداری مناطق 22 گانه  خبر داد و گفت: اجرای این طرح 4 مرحله داشته که در نهایت تا پایان امسال 9000 مخزن کارتن پلاست در سطح مناطق 22 گانه توزیع خواهد شد.

مهندس عبدلی در ادامه بر رفع کاستی ها و کمبود ها در زمینه اجرای طرح تفکیک پسماند در مبدا در ساختمان های شهرداری و تمرکز ویژه بر ساختمان های اداری  واقع در سطح شهرتاکید کرده و خاطر نشان کرد: همه مناطق در بحث تفکیک پسماند در مبدا به اقتضای موقعیت وامکانات خود همکاری و مشارکت دارند و در این زمینه نیزروسای ادارات مدیریت پسماند مناطق 22 گانه  پشتیبانی، آموزش و سایر امور مرتبط به اجرای بهتر تفکیک پسماند در مبدا در ساختمان های اداری را بر عهده دارند.

وی در انتها ضمن توصیه به همکاران و پرسنل شهرداری تهران در زمینه رعایت تفکیک پسماندخشک از تر در مبدا در ادارات و مراکز کاری خود و تعامل با این سازمان افزود: عدم تفکیک پسماند خشک و مخلوط نمودن آن با پسماند تر  برگشت آن به پروسه تولید را سخت و در برخی موارد مانند ترکیب کاغذ با پسماند ترجداسازی آن را غیر ممکن می سازدو با توجه به اینکه برای هر تن کاغذ 17 اصله درخت قطع خواهد شد  در نتیجه از این طریق نیز به محیط زیست آسیب می رسد.


print