08/21/2019 - چهارشنبه 30 مرداد 1398

نمایش خبر

گسترش فضای سبز شهر تهران با پسماندهای تولیدی شهروندان
گسترش فضای سبز شهر تهران با پسماندهای تولیدی شهروندان
1398/3/21

کمپوست گرانول شده سازمان مدیریت  پسماند مورد تایید آزمایشگاه معتبر قرار گرفت و حسب تاکیدات دکتر یزدانی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، مبنی بر جایگرینی کود کمپوست بجای کود حیوانی و بر اساس توافقات صورت گرفته با سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در زمستان 1397، کودکمپوست گرانوله غنی شده  جهت استفاده در کمربند سبز اطراف پایتخت و فضای سبز شهر تهران در اختیار مناطق 22 گانه قرار گرفت.

رضا عبدلی، مدیر عامل سازمان ضمن ابراز خشنودی از نتایج تلاش کارشناسان این سازمان در زمینه تولید کمپوست گرانول شده از پسماند شهری و نتایج مطلوب نمونه برداریهای تصادفی اولیه و 300 تن ثانویه براساس پنج فاكتوراندازه گیری شده خاطر نشان کرد: روزانه حدود 8000تن پسماند عادی و خانگی به مجتمع دفع و پردازش آرادکوه واقع در جنوب شهر تهران وارد شده که پس از پردازش، زباله های تر به سایت تخمیر منتقل شده و پس از فرآوری به کمپوست تبدیل می گردد.

وی در ادامه با اشاره  به اینکه حدود 70 درصد پسماندهای شهر تهران را مواد آلی به خود اختصاص می دهد، گفت: استفاده از فرآیند کمپوست سازی به جهت دفع صحیح و بهداشتی زایدات تولیدی بسیار ضروری می باشد که ضمن کاهش دفن پسماندهای فسادپذیر شهری سبب کاهش تولید شیرابه و گازهای گلخانه ای خواهد شد.

مهندس عبدلی با تاکید بر حفظ محیط زیست و افزایش ظرفیت بازیافت و پردازش به عنوان یکی از اهداف استراتژیک مدیریت پسماند شهر تهران، خاطر نشان کرد: تولید کمپوست ضمن جلو گیری از آلودگی آب، خاک و هوا سبب جایگزینی کودهای بیولوژیک و کود کمپوست به جای کودهای شیمیایی، با هدف افزایش مواد آلی در اراضی کشاورزی و حاصلخیز نمودن اراضی و افزودن مواد جزئی معدنی به خاك  خواهد شد. 

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند در ادامه با تاکید بر کاربرد کمپوست بجای کود شیمیایی و حیوانی افزود: کمپوست عاری از میكروارگانیسم‌های پاتوژن و فاقد هرگونه بو بوده و دارای مزایایی همچون افزایش خلل و فرج و تهویه خاك،کاهش مصرف آب در آبیاری ها، رفع نقیصه نفوذپذیری زیاد خاك های سبك و نفوذپذیری كم خاك‌های سنگین، بازگرداندن نیتروژن به اجزاء ارگانیك خاك و جلوگیری از دزدیدن ازت خاك، تامین كننده كلیه عناصر غذایی و مورد نیاز برای رشد گیاهان و بازگرداندن انرژی گرفته شده از زمین توسط گیاهان به زمین و... می باشد.

مهندس عبدلی با اشاره به توافق نامه این سازمان با سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران با موضوع كاربردکمپوست گرانول غنی شده در سطوح فضای سبزاظهارداشت: برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه ارائه سالیانه 50000تن کود کمپوست گرانوله تولیدی به سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران با اولویت کاربری در جنگلکاری اطراف تهران و بوستان های واقع در سطح شهر انجام شده که بر این اساس حدود700 تن کمپوست گرانوله غنی شده به مناطق 22گانه از اسفندماه سال گذشته تا زمان جاری ارائه شده است.print