07/16/2019 - سه شنبه 25 تير 1398

نمایش خبر

گزارش تصویری/ بازگشت کارگران اعزامی سازمان مدیریت پسماند از استان سیل زده خوزستان و قدردانی از ایشان
گزارش تصویری/ بازگشت کارگران اعزامی سازمان مدیریت پسماند از استان سیل زده خوزستان و قدردانی از ایشان
1398/2/22


 

 

 

 

 

 

 


print