05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

نمایش خبر

برگزاری دوره تخصصی آیین نامه معاملات و مناقصات در سازمان
برگزاری دوره تخصصی آیین نامه معاملات و مناقصات در سازمان
1397/9/11


دوره تخصصی " آیین نامه معاملات و مناقصات " طی 4 جلسه  توسط حوزه منابع انسانی و رفاهی سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.

در این دوره آموزشی که با هدف ارتقاء دانش کارشناسان سازمان در زمینه قوانین، مقررات و آیین نامه های معاملات و مناقضات برگزار گردید؛ حاضرین ضمن یادگیری نحوه برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی آن با ابعاد اجرایی و فرایند برگزاری مناقصات و اقدامات پیشین و پسین برگزاری مناقصات نیز آشنا شدند.

شایان ذکر است به منظور دریافت گواهی طی دوره مذکور، حاضرین با مطالعه منابع، در آزمون مربوطه شرکت کردند که گواهی نامه معتبر در سامانه میز کار الکترونیکی کارکنان صادر می گردد.

 

 print