05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

آگهی لغو مناقصه(8-1-97)
آگهی لغو مناقصه(8-1-97)
1397/6/21

پیرو آگهی مناقصه عمومی به شماره 8-1-97 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با موضوع راهبری و نگهداری سیستم توزین پسماند و تجهیزات مربوط به سامانه شامل (باسکول، نشاندهنده، رایانه، چاپگر، دوربین پلاک خوان و ...) مندرج در روزنامه همشهری در تاریخ 6/6/97، به اطلاع می رساند به موجب این آگهی، مناقصه مذکور تا اطلاع ثانوی لغو می گردد. 

معهذا متقاضیانی که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارا می باشند، جهت اطلاع از شرایط جدید مناقصه، در روزهای آتی به روزنامه های کثیرالانتشار مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 


print