05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

نمایش خبر

فراخوان شناسائی مشاور 3-3-97
فراخوان شناسائی مشاور 3-3-97
1397/5/14

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای سیاست های شهرداری تهران مبنی بر بروز رسانی و تجهیز ایستگاه های میانی خدمات شهری، نسبت به شناسائی اشخاص حقوقی که توانائی فعالیت در زمینه ارائه راهکارهای مناسب جهت طراحی، بروز رسانی و تجهیز ایستگاههای خدمات شهری بر اساس روشها و تکنولوژی روز دنیا را دارند، اقدام و متعاقباً بر اساس مقررات و با رعایت تشریفات قانونی، انجام عملیات مذکور را به اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.

 لذا از کلیه علاقمندان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 15 روز از درج آگهی، با در دست داشتن اسناد و مدارک و مهر شرکت به اداره قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر مراجعه و ضمن تکمیل فرم مربوطه، سوابق فنّی و اجرائی و طرح خود را در پاکت دربسته از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای 13آبان، صالح آباد شرقی، میدان شهید خالقی،کد پستی: 1884754141 ارسال نمایند .

توجه: بر روی پاکات حاوی پیشنهادات قید گردد «مربوط به فراخوان شناسایی مشاور بروز رسانی و تجهیز ایستگاههای میانی خدمات شهری» ضمناً علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 55062659 ( معاونت خدمات شهری و امور خودرویی ) تماس حاصل نمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 28/5/97 ساعت 10 صبح 

محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماندprint