05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

نشست مشترک پیمانکاران مناطق 22گانه با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
نشست مشترک پیمانکاران مناطق 22گانه با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
1397/4/11

همزمان با نزدیک شدن به انتخاب پیمانکاران جدید خدمات شهری (رفت و روب و جمع آوری پسماند تر)  و یا تمدید قرار داد پیمانکاران سابق،  نشست مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با انجمن صنفی پیمانکاران خدمات شهری مناطق 22 گانه برگزار شد.

در جلسه مشترک مدیر عامل سازمان با پیمانکاران خدمات شهری مناطق 22 گانه  که  با حضور تعدادی از مدیران سازمان برگزار گردید، پیمانکاران حاضر ضمن اظهار نظر در خصوص مواد مندرج در دفترچه نظام فنی و اجرایی قراردادهای جمع آوری پسماند تر، درخواست ها و نقطه نظرات خود را در همین خصوص  اعلام نمودند.
رضا عبدلی، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند؛ با اشاره به طرح ادغام جمع آوری  پسماند های خشک و تر و تلاش تیم کارشناسان مرتبط با این موضوع در سازمان جهت تهیه و تنظیم موارد اجرایی آن؛ خاطر نشان کرد: در صورت رعایت وظایف پیمانکاران منطبق با موارد مندرج در دفترچه قرار دادها و رضایت ایشان با شرایط جدید ارائه شده توسط این سازمان در خصوص آنالیز ماشین آلات، نیرو و امکانات به کارشان در مناطق ادامه داده و قرار دادهایشان تمدید خواهد شد.
وی در ادامه مواردی همچون رتبه بندی پیمانکاران، آنالیز ماشین آلات ، نیرو و امکانات، حسن انجام کار و نظارت  را از اهم عناوین مورد نظر سازمان اعلام نموده و افزود: هر گونه کوتاهی و نقص در موارد مذکور توسط سازمان بررسی شده و در صورت عدم رعایت معیار های اعلام شده قرار داد فسق می گردد.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به تهیه و تنظیم آنالیز های جدید و تغییر و اصلاح موارد مندرج در دفترچه قرار داد با پیمانکاران   از اعضای انجمن صنفی حاضر خواست تا نظرات خود را در همین خصوص  مطرح نمایند.
در ابتدا یکی از حاضرین با تاکید براهمیت تعامل، تلاش و یاری پیمانکاران خدمات شهری در کنار  شهرداری تهران و هدف مشترک هردو مجموعه؛ درزمینه نحوه جریمه پیمانکاران و در نظر گرفتن منافع دو طرفه در قرار داد ها نظرات خود را اعلام کرد.
عدم امنیت شغلی، در نظر گرفتن هزینه های واقعی ماشین آلات ، حقوق پرسنل و نیروی کارگری و سایر هزینه های جانبی در قراردادها و تاثیر آن در کاهش جریمه پیمانکاران و هزینه بالای کارگران ایرانی از دیگر موارد مطروحه توسط حاضرین بوده که مدیر عامل سازمان نیز ضمن استماع این موارد ، قول مساعد خود را بر پیگیری و در صورت لزوم  رفع مشکلات پیمانکاران  اعلام کرد.
 مشکل خرید ماشین آلات و پرداخت هزینه های آن توسط یکی از پیمانکاران حاضر مطرح گردید  که در این خصوص نیز مدیر عامل سازمان در راستای کارکرد مطلوب پیمانکاران و  بهبود ارائه خدمات به شهروندان، تقسیط بدهی های ناشی از خرید ماشین آلات را در دستور کار سازمان قرار داد.
 رضا عبدلی، مدیریت پسماند ها  را از شاخص های بیانگر وضعیت یک شهر  اعلام نموده و افزود:  بخش زیادی  از مدیریت بهینه پسماند نیاز به  همکاری مطلوب و تعامل پیمانکاران با مدیریت شهری داشته و این سازمان نیز  تا نهایت  اختیار و توان خود در جهت رفاه و آسایش پیمانکاران گام برمی دارد.


print