12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397

نمایش خبر

آموزش آشنایی با بیماری سل در ایستگاه خدمات شهری هرندی
آموزش آشنایی با بیماری سل در ایستگاه خدمات شهری هرندی
1397/4/9

کلاس آموزش آشنایی با بیماری سل و مواجهات شغلی در ایستگاه خدمات شهری هرندی برگزار شد.

با هدف ارتقای آگاهی پرسنل و آشنایی تشخیص سریع موارد عفونی، کلاس آموزش آشنایی با بیماری سل و مواجهات شغلی با توجه به اهمیت این بیماری بعنوان یک معضل بهداشت عمومی در ایستگاه خدمات شهری هرندی برگزار گردید.

در این کلاس پرسنل خدمات شهری با روشهای پیشگیری، کنترل و شیوه های درمانی این بیماری آشنا شدند.

 


print