10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397

نمایش خبر

نمایندگان کانون های محیط زیست یکصد و بیست دانشگاه سراسری با اهداف و ضرورت های مدیریت پسماند آشنا شدند
نمایندگان کانون های محیط زیست یکصد و بیست دانشگاه سراسری با اهداف و ضرورت های  مدیریت پسماند آشنا شدند
1397/3/21

انجام پژوهش‌های کاربردی، آموزش، اطلاع‌رسانی، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز، با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی، از جمله مهمترین اهداف، وظایف و رسالت های سازمان مدیریت پسماند بوده که به همین منظورهمواره با تقویت همکاری‌ها و مبادلات علمی خود با مراکز علمی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موجبات اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی خود را فراهم ساخته به نحوی که کاربرد راهکارهای نوین در جهت مدیریت بهینه پسماند را در پی داشته باشد.

 به منظور ارتقای مشارکت با وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و تبادل اطلاعات با مراکز علمی کشور، این سازمان ضمن حضور در کارگاه های توسعه فرهنگی در حوزه محیط زیست، پسماند و مشارکت مردمی که در دو دوره سه روزه در بندر انزلی برگزار شد، گزارش مشروحی از عملکرد، اهداف و مسوولیت های سازمان به حاضرین ارائه داد.
در این جلسات که با حضور نمایندگان کانون های محیط زیست یکصد و بیست دانشگاه سراسری کشور و به منظور آگاه سازی این نمایندگان از عملکرد سازمان به عنوان الگوی کشوری، بازتاب رفتار شهروندان از آموزش های داده شده و نهایتا" دلایل عدم مشارکت شهروندان و یافتن راهکارهای ثمربخش حوزه آموزش  برگزار شد، آموزش های تئوری و عملی با موضوعات تولید و صنایع تبدیلی، مصرف، تفکیک پسماند از مبدأ، امحا و سرنوشت پسماندها، در دوهفته متوالی( هفته ای 3 جلسه)توسط  کارشناس سازمان مدیریت پسماند خانم دکتر سالی صالحی به حاضرین ارائه شد.
آموزش محیط زیست و پسماند و الگوی چهار محور در تفکیک پسماندها از مبدأ، ضرورت واهمیت ارتقاء سطح کیفی و کمی محصول و تولیدات و نقش آنها در پسماندها، زندگی، روحیه شهروندی و منظر شهری، منابع طبیعی، صنایع تبدیلی، بازیافت و انرژی، نقش دانشجویان رشته های مرتبط با هدف ارتقاء کیفیت و تولید صنعت در علوم کشاورزی، پرهیز از اسراف، توجه به نوآوری و خلاقیت بسته بندی کالاها با رویکرد کاهش پسماند، عدم مصرف ظروف یکبار مصرف در جشن های فرهنگی دانشگاه ها و انتقال فرهنگی به خانواده ها، دانش بنیان کردن تولید کالا‌های ساخت داخل کشور و نهایتا" انتقال مباحث مطرح شده و اطلاع رسانی و برگزاری کارگاه های مشابه در دانشگاه های هر شهر توسط شرکت کنندگان از جمله موارد مطرح شده توسط نماینده سازمان مدیریت پسماند در این کارگاه آموزشی بوده است. 

 print