05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور
آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور
1397/3/21

مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه «تدوين طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران» را از طريق فراخوان عمومی انتخاب نمايد.

 بدین‌وسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود، پیشنهادهای فنی و مالی خود را با شرایط ذیل به این مرکز ارسال نمایند:
الزامات شرکت در فراخوان
1. داشتن گواهی صلاحیت پایه 1 یا 2 در حوزه‌های محیط‌زیست و شهرسازی از سازمان برنامه و بودجه کشور
تبصره: داشتن گواهی صلاحیت در حوزه‌های اقتصاد، خدمات مدیریت و جغرافیا و برنامه‌ریزی فضایی مشمول امتیاز فنی اضافی می‌باشد.
2. داشتن شرکت همکار معتبر خارجی دارای سوابق مطالعاتی و اجرایی مرتبط (Joint-Venture). گواهی همکاری با شرکت مذکور(ممهور و امضا‌شده توسط بالاترین عضو آن شرکت) به انضمام اسامی افراد کلیدی آن شرکت که می‌بایست همراه اسناد فراخوان ارائه گردد.
تبصره: تعهد به ارائه خدمات R&D و انتقال دانش(برگزاری کارگاه‌های آموزشی، بازدید‌های بین‌المللی، انتشار جزوات و ...) از سوی شرکت‌کنندگان مشول امتیاز فنی اضافی می‌باشد.
3. ارائه تضمین بانکی معتبر برای شرکت در فراخوان معادل حداقل یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) یا تحویل فیش واریز نقدی به شماره حساب سپرده 700787639916 نزد بانک شهر (شعبه الهیه- آقابزرگی کد 502) به نام مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
4. تهیه پروپوزال مشتمل بر موارد ذیل (مبتنی بر RFP مندرج در سایت مرکز مطالعات- قابل دسترس از شنبه 19 خرداد ماه):
رویکرد مطالعاتی و فنی به موضوع
شرح خدمات تفصیلی با تأکید بر شفاف‌سازی خروجی‌های اصلی و محصولات قابل‌تحویل هر مرحله
تدقیق فرآیند و شفاف‌سازی متدولوژی انجام کار
تدقیق زمان‌بندی انجام مراحل و ارائه آن در نرم افزار MSP
معرفي افراد كليدي پروژه به‌همراه رزومه
امضای افراد کليدی مطابق با مراحل شرح خدمات (هر فرد باید حضور خود را در انجام بخشی از شرح خدمات تأیید نماید)
رزومه و سوابق كاري شرکت و همکار خارجی
5. ارائه پیشنهادهای فنی و مالی در پاکت‌های جداگانه الف و ب 
متقاضيان شرکت در فراخوان مي‌بايست حداکثر تا پايان روز شنبه مورخ 23 تیرماه 1397، پيشنهادات فنی و مالی خود را منحصراً در قالب فرم‌های مندرج در سایت مرکز مطالعات به نشانی http://rpc.tehran.ir (بخش فراخوان پژوهشی) تحویل داده و رسید دریافت نمایند. شایان ذکر است RFP (فرم درخواست برای پروپوزال) به همراه فرم‌های مرتبط با پیشنهادهای فنی و مالی از روز شنبه مورخ 19 خرداد 1397 در سایت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران قابل‌دسترس می‌باشد. همچنین جلسه توجیهی برای شرکت‌کنندگان، ساعت 10 صبح روز شنبه دوم تیرماه 97 در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار می‌شود. 
آدرس: خيابان شريعتي، خيابان پل رومی، خيابان شهيد اکبری، تقاطع خيابان شهيد آقابزرگی– پلاک ٣٢ کدپستی: 1964635611
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22392080 داخلی 345 تماس حاصل فرمایید.
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
(هزینه درج یک نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده فراخوان است)print