05/21/2019 - سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

نمایش خبر

پیشبرد پروژه های زیست محیطی سازمان مدیریت پسماند با تعامل شورای اسلامی شهر تهران
پیشبرد پروژه های زیست محیطی سازمان مدیریت پسماند با تعامل شورای اسلامی شهر تهران
1397/2/1

در بازدیدی که اعضای شورای اسلامی شهر تهران از پروژه‌های زیست محیطی سازمان در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه به عمل آوردند، بر ضرورت تعامل و برقراری جلسات با حوزه های مرتبط با مدیریت پسماندتاکید کردند.

در این بازدید که اعضای کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران حضور داشتند، ضمن مشاهده خطوط پردازش و روند جداسازی و غربال پسماند ها،  از سایت دفن ، سایت تخمیر، سیستم تصفیه شیرابه ، پروژه ریجکت سوز و مرکز دفن بهداشتی زباله‌های بیمارستانی نیز بازدید نمودند.

در جلسه ای که در ساختمان مرکزی سازمان پس از این بازدید و با حضور معاونین و مدیران  برگزار شد، مهندس عبدلی، مدیر عامل سازمان ضمن تشریح روند فعالیت اجرایی و  پروژه های زیست محیطی مدیریت پسماند شهر تهران از جمله استحصال گاز متان از پسماند شهری، استحصال مصالح از نخاله های ساختمانی، طرح نظارت مکانیزه عملکرد پیمانکاران در مناطق، تصفیه شیرابه پسماند، پیشبینی احداث شهرک بازیافت خارج از شهر تهران و... ؛ بر تلاش سازمان  در خصوص عدم دخالت نیروی انسانی در تعیین صورت وضعیت و عملکرد پیمانکاران تاکید کرده و افزود: طرح  کنترل و نظارت مکانیزه عملکرد پیمانکاران مناطق  بصورت پایلوت در مناطق 2،3،21،22 و تاحدودی 13 به اجرا درآمده است که در این طرح با نصب  GPS و سایر ملزومات نظارتی، بزودی به همه مناطق تعمیم داده خواهد شد.وی در ادامه با اشاره به  بهبود روند جمع آوری و تفکیک پسماند در مبدا بعنوان یکی از اهداف اصلی این سازمان خاطر نشان کرد:  با ادغام پیمانکاران خشک و تر در مناطق ضمن بهبود روند جمع آوری پسماند تر و خشک ، موجبات  حفظ منافع اقتصادی سازمان نیز فراهم شده است.  ایشان در ادامه با  ذکر فعالیتهای زیست محیطی در دست اجرا توسط سازمان ، انتشار فراخوان و دعوت  سرمایه گذار جهت انجام فرایندها  از جمله استحصال گاز متان خاطر نشان کرد: علاوه بر مالکیت زمین های سازمان توسط منابع طبیعی بعنوان یکی از موانع قبول سرمایه گذار،  عدم تضمین بانک مرکزی جهت قبول خرید برق تولیدی از پسماند و سختگیری در کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست برای برخی از پروژه ها از جمله تبدیل نخاله های ساختمانی به مصالح از جمله دغدغه ها ی این سازمان  می باشد.

مهندس عبدلی ضمن درخواست جذب همکاری و تعامل وزارت خانه ها و سازمانهای خارج از شهرداری از مسوولین کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران ؛ مالکیت زمین های مورد اجرای پروژه های زیست محیطی را از مهمترین عوامل پیشرفت و اصلاح روند فعالیت ها در سازمان عنوان نموده که  تکلیف اعطای این مالکیت بر عهده وزارت کشور می باشد.
جناب آقای میلانی، عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران درادامه در نظر گرفتن زبان اقتصاد در پروژه ها و تشریح سود اقتصادی برای شهروندان، تخصیص یارانه به پسماند، مشارکت افراد متخصص در مدیریت پسماند، فرهنگ سازی موثر که سبب کاهش صرف بودجه در مراحل مدیریت پسماند گردد و ترویج عادت جمع آوری شبانه پسماند بین شهروندان را از جمله عوامل پیشرفت مدیریت پسماند در شهر تهران اعلام نمودند.
سرکار خانم صدر اعظم نوری، رییس   کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران ضمن ابراز رضایت از روند کار در مجتمع پردازش ودفع آرادکوه  اظهار داشت:  پسماند از مهمترین چالش های زیست محیطی بوده و در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه نیزکارهای مفید و موثری در زمینه محیط زیست و دفع بهینه ها پسماندها انجام شده است و لی بازهم جای بسیاری از کارها خالی بوده که امیدوارم با تلاش سازمان و جلب همکاری سایر ارگا نهای مرتبط تحقق یابد.

فرهنگ سازی، رواج عادت مصرف بهینه، کاهش تولید پسماند و تفکیک پسماند در مبدا و همچنین تولید برنامه های فرهنگی  با محتوای مدیریت بهینه پسماند با برنامه ریزی، در نظر گرفتن بودجه و جذب همکاری حوزه های اجتماعی و زیست محیطی در این زمینه  از جمله رهنمود های رییس   کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در این نشست بوده است.

وی در ادامه ضمن اظهار امیدواری در زمینه جلب همکاری استانداری تهران، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر حوزه های مرتبط ؛ گفت: برگزاری جلسه و برقراری مذاکره با حضور بخشهای مختلف از شهرداری مرتبط با مدیریت پسماند واعلام خواسته های این سازمان در جلسه مذکور از برنامه های آتی این شورا می باشد.

مهندس عبدلی اظهار خشنودی کرد که با همکاری و تعامل شورای شهر در زمینه جذب مشارکت ارگان های زیست محیطی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و...؛  در اجرا و بهره برداری پروژه های زیست محیطی سازمان از جمله  احداث زباله سوز بیمارستانی، استحصال گاز متان از پسماند و... گام موثری برداشته و موجبات رفاه و آسایش هر چه  مطلوبتر شهروندان فراهم آید. 
در انتهای این جلسه حاضرین پیشنهادات خود را در زمینه جلب مشارکت حداکثری شهروندان با محوریت بازگشت اقتصادی منافع به مردم از طریق تفکیک پسماند در مبدا   مطرح  نموده و از رهنمودهای رییس   شورای اسلامی شهر تهران درخصوص عوامل موثر در افزایش حداکثری تفکیک پسماند در مبدا و بطور کلی مدیریت بهینه پسماند بهره مند شدند.

 


print