05/21/2018 - دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

نمایش خبر

آگهی فراخوان 10-3-96در خصوص احداث و بهره برداری از سامانه هاضم بی هوازی
آگهی فراخوان 10-3-96در خصوص احداث و بهره برداری از سامانه هاضم بی هوازی
1396/5/23

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای توسعه ظرفیت های استحصال انرژی از پسماندهای شهری، نسبت به شناسایی اشخاص حقوقی دارای توانائی فنی و سرمایه گذاری به منظور احداث و بهره برداری از سامانه هاضم بی هوازی با ظرفیت پردازش بیولوژیک 3000 تن پسماندهای آلی در روز  اقدام نماید.

 لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد صلاحیت و علاقمند به همکاری دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی، جهت بازدید از مرکز مجتمع پردازش آرادکوه (کیلومتر 25 جاده قدیم تهران – قم بعد از شورآباد) مراجعه و کلیه پیشنهادات، سوابق فنی و اجرایی و اسناد شناسایی شرکت را در پاکت درب بسته به دبیرخانه سازمان به نشانی: تهران، خیابان شهید رجایی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، میدان شهید خالقی، سازمان مدیریت پسماند تحویل نمایند. ضمناً علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن های 3-02156540642 و 02156540644 (معاونت پردازش و دفع سازمان) تماس حاصل نمائید.     


print