11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397

جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی

جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی

امروزه با افزایش بی رویه جمعیت شهر تهران و گسترش ساخت و سازهای عمرانی و ساختمانی، همچنین تخریب و مرمت ساختمان ها، میزان پسماندهای ساختمانی و عمرانی به نحو چشمگیری در حال افزایش است. وجود پسماند های ساختمانی و عمرانی،  معضل ها زیادی را ازجمله آلودگی های زیست محیطی، بدمنظرگی فضای شهر، مرگ و میر افراد در اثر برخورد اتومبیل ها با نخاله های موجود درمعابر بویژه در تاریكی شب را به مسایل قبلی افزود. بر همین اساس سازمان مدیریت پسماند  با توجه به اهداف مهم خود اقدام ها زیر را جهت جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی  از سوی بخش خصوصی، انجام می دهد:

  • صدور مجوزهای لازم جهت وسایل نقلیه به منظور حمل و دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی
  • بازبینی مسیر تردد خودرهای حامل پسماندهای ساختمانی و عمرانی، قابل بازیافت، فاضلاب و متوقف نمودن خودرو در صورت نداشتن مجوزهای لازم
  • هدایت وسایل نقلیه حامل انواع پسماندی ساختمانی و عمرانی، فاضلاب و لجن به سمت مراكز تخلیه مجاز و جلوگیری از تخلیه در محل ی غیر مجاز
  • كنترل مستمر محورهای اصلی، جاده های كمربندی، گلوگاههای ورودی شهر
  • جلوگیری از تخلف ها در هر مرحله از عملیات خاک برداری، بارگیری، حمل و تخلیه خاک و نخاله
  • شناسایی و معرفی صنایع و كلیه تولید كنندگان پسماندها به سازمان به منظور عقد قرارداد فیمابین مبنی بر حمل و تخلیه بهداشتی و مجاز در محل های تعیین شده
  • ایجاد و ساخت جاده های مناسب به منظور دسترسی آسان به محل های تخلیه مجاز
  • اجرای طرح های بازیافت و تبدیل مصالح ساختمانی و پسماندهای عمرانی و ساختمانی

 همچنین  سازمان مدیریت پسماند، بیشترین توان اجرایی و بكارگیری امكانات صرف دو بخش عمده ذیل می گردد:

الف- صدور مجوزهای اجرای عملیات خاكبرداری، بارگیری، حمل و تخلیه مجاز جهت انواع وسایل نقلیه و رسیدگی به تخلف ها.

ب- گشت زنی مستمر در محورها و جاده های اصلی شهر بوسیله خودروهای ویژه با همكاری نیروهای اجراییات شهرداری و راهنمایی و رانندگی، به منظور شناسایی و متوقف نمودن خودروهای فعال در مراحل مختلف دفع خاک و نخاله، ضایعات و پسماندهایی كه فاقد مجوزهای مربوطه می باشند. بر روی  خودروهای گشت زنی و کامیون های ویژه حمل نخاله GPS نصب می باشد و با تفاهم نامه فی مابین این سازمان و سازمان کنترل ترافیک، ماموران گشت زنی با استفاده از دوربین های در اختیار، به منظور نظارت و جلوگیری از تخلیه غیر مجاز بعضی از کامیون داران خاطی، بر بزرگراه های شهر کنترل و نظارت دارند.

جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی

جمع آوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی