05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

جمع آوری پسماندهای شهری

جمع آوری پسماندهای شهری

جمع آوری پسماند های شهری


به صورت متوسط روزانه در شهر تهران 7000 تن پسماند شهری تولید و جمع آوری می گردد. بر اساس محاسبات به عمل  آمده در سال 1394 فرایند جمع آوری پسماند در شهر تهران در حدود 33 درصد از کل هزینه های خدمات شهری را به خود اختصاص داده است.پسماندهای ذخیره شده در بیش از 50 هزار مخزن مستقر در شهر به صورت شبانه روزی  و با استفاده از ناوگان مکانیزه خدمات شهری جمع آوری و به ایستگاه های انتقال میانی منتقل می شوند.شهرداری تهران در اواخر سال 1384 و در اقدامی  مهم اقدام نسبت به جرا و توسعه عملیات مکانیزاسیون خدمات شهری در سطح نواحی مناطق 22 گانه تهران نمود. در این روش با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات مكانیزه و پیشرفته که به سیستم های فشرده ساز مجهز هستند، پسماندهای نگهداری شده در مخازن مخصوص توسط خودروی مکانیزه تخلیه و پس از تکمیل ظرفیت به ایستگاه انتقال منتقل می گردد. این خودروها مجهز به داشتن مخزن شیرابه گیر می باشند. وجود مخزن شیرابه گیر باعث جلوگیری از جاری شدن شیرابه و ریختن پسماند در سطح خیابان می شود. اجرای شیوه مکانیزه موجب کاهش تردد خودروها، از بین رفتن صف طولانی در ایستگاه ها، کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از انتشار میکروب ها و گردوغبار در هوا و آلودگی های زیست محیطی و همچنین صرفه جویی در هزینه جمع آوری پسماند ها می شود. در این روش  کارگران خدمات شهری از کمترین تماس با پسماندها برخوردار بوده که این امر با بهبود شرایط بهداشتی برای آنها همراه بوده است.


پسماند شهری


پسماندهای شهری