11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397

جمع آوری پسماندهای خشک

جمع آوری پسماند خشک

در حال حاضر در شهر تهران روزانه حدود 7000 تن پسماند تولید می شود که از این مقدار  بر اساس آنالیز انجام  شده 70 درصد تر و 30 درصد مابقی پسماند خشک می باشد. در صورت جداسازی این مواد در مبدا کمک شایانی در بازیافت و دفع بهداشتی آن شده و از آلودگی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه های ملی جلوگیری می شود.

 تفکیک پسماندهای خشک شهر تهران در مبداء در سال1384 به مرحله اجرا گذاشته شد.در حال حاضر و با پیشرفت های صورت گرفته فرایند جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده شهروندان تهرانی در مبدا به 3 طریق توسط شهرداری تهران صورت می پذیرد:

1- غرف بازیافت 2- تحویل هفتگی پسماندهای خشک جمع آوری شده به پیمانکاران شهرداری تهران و 3- مخازن آبی رنگ 1100 لیتری.

غرف بازیافت:

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با استقرار بیش از 400 عدد غرفه بازیافت در نقاط مختلف شهر از جمله نقاط پرتردد همچون میادین میوه و تره بار، به جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده توسط شهروندان می پردازد.طی این فرایند شهروندان پسماندهای خشک تفکیک شده خود را به نزدیک ترین غرفه بازیافت تحویل داده و در قبال آن پول نقد،اقلام بهداشتی و شوینده، لوازم و تحریر و... دریافت می نمایند.شایان ذکر است بر اساس پیشرفت های صورت گرفته با بانک سامان برخی از غرف بازیافت به سیستم کارت خوان الکترونیکی مجهز شده و مبلغ پسماندهای خشک شهروندان به صورت الکترونیکی به کارت عابر بانک آنها واریز می گردد.قیمت خرید پسماندهای خشک شهروندان در غرفه های بازیافت به صورت روزانه و با توجه به قیمین روز بازارهای رسمی تعیین گردیده و این موضوع توسط کارشناسان سازمان مورد بررسی و بازرسی قرار می گیرد.

جمع آوری پسماند خشک

جمع آوری هفتگی پسماندهای خشک توسط پیمانکار بخش خصوصی:

در این روش که از ابتدای اجرای تفکیک پسماندهای خشک در مبداء در پاییز 1383 مورد توجه قرار گرفته بود پیمانکاران بخش خصوصی مورد تایید شهرداری تهران با مراجعه هفتگی به محلات تعیین شده نسبت به جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده توسط شهروندان اقدام می ورزند. کارشناسان متخصص و آموزش دیده پیمانکاران بخش خصوصی با حضور در محلات و مراجعه به درب منازل نسبت به ارایه کاتالوگ و بروشور های آموزشی و فرهنگی به آموزش چهره به چهره شهروندان از جمله زنان خانه دار پرداخته و در پایان مخازن کارتن پلاست و کیسه های مخصوصی را جهت جمع آوری پسماندهای خشک در اختیار شهروندان قرار می دهند. خودروهای مخصوص جمع آوری پسماندهای خشک در این روش به ملودی های مخصوصی مجهز بوده که درهنگام ورود به محله مورد مورد نظر جهت آگاهی شهروندان نسبت به نواختن آن اقدام می نمایند

مخازن آبی رنگ 1100 لیتری مکانیزه:

طی 5سال گذشته سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به منظور جمع آوری پسماندهای خشک جمع آوری شده شهروندان از جمله پسماندهای خشک حاصل از مغازه ها و واحدهای تجاری و اداری نسبت به نصب بیش از 10 هزار مخزن آبی رنگ مکانیزه 1100 لیتری در نقاط مختلف شهر اقدام نموده است.این مخازن که به طور معمول در کنار مخازن مکانیزه مخصوص پسماندهای تر نصب شده بودند از علایم و نشانگرهای راهنما و آموزشی جهت تفکیک پسماندهای خشک مجهز بودند.این مخازن به صورت روزانه توسط ناوگان مکانیزه مکانیزه مخصوص جمع آوری و به ایستگاه های تفکیک منتقل می گردیدند. 

با گذشت زمان و بررسی های صورت گرفته سازمان مدیریت پسماند در رویکردی جدید نصب و استقرار مخازن آبی رنگ 1100 لیتری را به شهرک های محصور شهرتهران محدود نمود. هدف از این فرایند جدید  نظارت و مدیریت اصولی و بهینه تر فرایند و چرخه مدیریت پسماندهای خشک به واسطه شرایط حاکم بر این نوع از شهرک ها عنوان شده است.


مخازن آبی رنگ

مخزن آبی رنگ


اطلاعات بیشتر در خصوص آدرس غرفه های بازیافت

اطلاعات بیشتر در خصوص فرایند کار غرفه های بازیافت