02/11/2016 - پنجشنبه 22 بهمن 1394

جمع آوری پسماندهای خشک

جمع آوری پسماند خشک

در حال حاضر در شهر تهران روزانه حدود 7000 تن پسماند تولید می شود که در این میزان زباله با توجه به آنالیز انجام شده حدود 70%- 75% مواد آلی قابل کمپوست (پسماند تر) و20%- 25% مواد خشک قابل بازیافت و5%- 10% سایر مواد زاید وجود دارد. در صورت جداسازی این مواد در مبدا کمک شایانی در بازیافت و دفع بهداشتی آن نموده و از آلودگی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه های ملی جلوگیری می شود، هم چنین آمارها نشان می دهد که در سال 85  میانگین درصد تفکیک پسماندهای خشک از زباله خانگی در سطح مناطق حدود 5.5 درصد بوده که با عنایت به ترکیب این زباله ها، حدود 80 درصد آن ها قابلیت فروش و بازیافت را داشته و حدود 20% از این زباله های خشک را مواد دفنی، غیر قابل فروش و بازیافت شامل میشود (مواد غیر قابل فروش و بازیافت شامل مواد بسته بندی مانند تتراپک، جلد پفک، بستنی، بیسکویت و یا سلفون ها و غیره).

طرح تفکیک پسماندهای خشک شهر تهران در مبداء در سال1384 به مرحله اجرا گذاشته شد.در حال حاضر و با پیشرفت های صورت گرفته فرایند جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده شهروندان تهرانی در مبدا به 3 طریق توسط شهرداری تهران صورت می پذیرد:

1- غرف بازیافت 2- تحویل هفتگی پسماندهای خشک جمع آوری شده به پیمانکاران شهرداری تهران و 3- مخازن آبی رنگ مکانیزه 1100 لیتری.

غرف بازیافت:

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با استقرار بیش از 270 عدد غرفه بازیافت در نقاط مختلف شهر از جمله نقاط پرتردد همچون میادین میوه و تره بار، به جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده توسط شهروندان می پردازد.طی این فرایند شهروندان پسماندهای خشک تفکیک شده خود را به نزدیک ترین غرفه بازیافت تحویل داده و در قبال آن پول نقد،اقلام بهداشتی و شوینده، لوازم و تحریر، بن خرید کتاب و... دریافت می نمایند.شایان ذکر است بر اساس پیشرفت های صورت گرفته با بانک سامان برخی از غرف بازیافت به سیستم کارت خوان الکترونیکی مجهز شده و مبلغ پسماندهای خشک شهروندان به صورت الکترونیکی به کارت عابر بانک آنها واریز می گردد.قیمت خرید پسماندهای خشک شهروندان در غرفه های بازیافت به صورت روزانه و با توجه به قیمین روز بازارهای رسمی تعیین گردیده و این موضوع توسط کارشناسان سازمان مورد بررسی و بازرسی قرار می گیرد.

جمع آوری پسماند خشک

جمع آوری هفتگی پسماندهای خشک توسط پیمانکار بخش خصوصی:

در این روش که از ابتدای اجرای طرح تفکیک پسماندهای خشک در مبداء در پاییز 1383 مورد توجه قرار گرفته بود پیمانکاران بخش خصوصی مورد تایید شهرداری تهران با مراجعه هفتگی به محلات تعیین شده نسبت به جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده توسط شهروندان اقدام می ورزند. کارشناسان متخصص و آموزش دیده پیمانکاران بخش خصوصی با حضور در محلات و مراجعه به درب منازل نسبت به ارایه کاتالوگ و بروشور های آموزشی و فرهنگی به آموزش چهره به چهره شهروندان از جمله زنان خانه دار پرداخته و در پایان مخازن کارتن پلاست و کیسه های مخصوصی را جهت جمع آوری پسماندهای خشک در اختیار شهروندان قرار می دهند. خودروهای مخصوص جمع آوری پسماندهای خشک در این روش به ملودی های مخصوصی مجهز بوده که درهنگام ورود به محله مورد مورد نظر جهت آگاهی شهروندان نسبت به نواختن آن اقدام می نمایند

جمع آوری پسماند خشک

مخازن آبی رنگ 1100 لیتری مکانیزه:

طی یکسال گذشته سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به منظور جمع آوری پسماندهای خشک جمع آوری شده شهروندان از جمله پسماندهای خشک حاصل از مغازه ها و واحدهای تجاری و اداری نسبت به نصب بیش از 10 هزار مخزن آبی رنگ مکانیزه 1100 لیتری در نقاط مختلف شهر اقدام نموده است.این مخازن که به طور معمول در کنار مخازن مکانیزه مخصوص پسماندهای تر نصب می گردند از علایم و نشانگرهای راهنما و آموزشی جهت تفکیک پسماندهای خشک مجهز هستند.این مخازن به صورت روزانه توسط ناوگان مکانیزه مکانیزه مخصوص جمع آوری و به ایستگاه های تفکیک منتقل می گردد. شکل زیر پراکنش مخازن آبی رنگ 1100 لیتری مکانیزه را در سطح شهر تهران نشان می دهد.

اطلاعات بیشتر در خصوص آدرس غرفه های بازیافت

اطلاعات بیشتر در خصوص فرایند کار غرفه های بازیافت