05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

ایستگاه های انتقال پسماند

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
ایستگاه انتقال پسماند

ایستگاه های انتقال میانی پسماند یا ایستگاه های خدمات شهری به تاسیساتی  اطلاق می گردد که پسماند های جمع آوری گردیده از سطح مناطق 22 گانه شهر به آنجا منتقل و پس ازثبت اطلاعات مربوط به نوع بار پیمانکار مربوطه تاریخ و زمان و... در خودروهای سمی تریلی بارگیری و به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه حمل می گردند. 

در تهران تا قبل از اجرای سیستم جدید جمع آوری، حدود 1200 مرکز اصلی و فرعی پسماند در کنار خیابان ها و چهار دیواری های بین ساختمان ها و کنار بیمارستان ها و یا در محل های مسکونی وجود داشت که  این نقاط بصورت ایستگاه انتقال عمل می کردند. ابتدا پسماند توسط رفتگرها در این محل ها تخلیه می شد و سپس به وسیله کامیون از این ایستگاه ها، به مراکز دفن جاده آبعلی وکهریزک منتقل می شد.

با اجرای سیستم جدید جمع آوری، این مراکز حذف و به جای آن ها 11 ایستگاه انتقال ساخته شد. این ایستگاه‌ها محل تخلیه و بارگیری پسماند از خودروهای جمع‌آوری به خودروهای بزرگتر (سمی‌تریلر) برای حمل به مرکز دفع و پردازش آرادکوه هستند. پسماند ورودی به این ایستگاه‌ها خود منابع تولید متفاوتی دارند. بخشی از این پسماندها، همان پسماند شهری مناطق است. بخش دیگر مربوط به شرکت‌ها، کارخانجات و شهرک‌ها نزدیک به ایستگاه می‌باشد.

اهم وظایف مسولین ایستگاه های انتقال میانی:

 1- برقراری ارتباط صحیح و کارامد  با مسئولین مناطق به عنوان نماینده سازمان 

 2- فرایند حمل و تشکیلات: سازماندهی فرایند حمل و تشکیلات و ماشین الات  پیمانکار ایستگاه

 3- حمل به موقع:  نظارت بر عملکرد پیمانکار حمل بمنظور حمل به موقع و مطلوب به نحوی که خلل و وقفه ای برای جمع آوری وانتقال پسماند پیش نیاید.

 4- بهداشت کار و مسائل زیست محیطی: نظارت و کنترل در خصوص رعایت کلیه ضوابط و مقررات بهداشت کار و مسائل زیست محیطی

 5- حفظ و نگهداری کلیه وسایل:  نظارت بر تعهدات پیمانکار در خصوص حفظ و نگهداری کلیه وسایل،  تجهیزات، ابنیه و تاسیسات در اختیار پیمانکار

 6- نیروی انسانی: کنترل و نظارت نسبت به وظایف پیمانکار در خصوص تامین پرسنل کارامد در خصوص پست اجرایی و تجهیزات مربوطه نیروی انسانی مورد نیاز ترمیم و توسعه فضای سبز

7- کنترل قوانین مقرر: نظارت بر تعمیرات جزیی و نگهداری، شستشو و نظافت ایستگاه با استفاده از مواد شوینده و ضدعفونی کننده، آهک پاشی، کنترل ورود و خروج کلیه ماشین آلات  و نظارت بر مدیریت ترافیک ایستگاه ها 

8- نظارت بر بارگیری و جلوگیری از تخلیه خاک و نظارت بر استفاده از توری و حفاظ مناسب جهت وسایل نقلیه حامل بار

9– جلوگیری از حضور کارگران و رانندگان در داخل خودروهای حمل پسماند هنگام توزین و جلوگیری از حضور کارگران هنگام تخلیه روی سکو