05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

مراکز دفع و پردازش پسماندهای عمرانی و ساختمانی

از ابتدای دهه 1340 پسماند های شهر تهران به دره‌ای در آبعلی منتقل گردیده و در این محل سوزانده می‌شد. عملیات سوزاندن پسماند از سال 1356 در این محل متوقف و از آن پس پسماند در این محل دفن گردید. بدلیل نزدیکی از مکان به رودخانه و آلودگی های زیست‌محیطی ناشی از دفن پسماند در محدوده مرکز دفن و با توجه به ضرورت حفظ محیط زیست به دستور معاونت محترم وقت خدمات شهری شهرداری تهران از شش ماهه دوم سال 1369 دفن پسماند در گود آبعلی ممنوع شد. از ابتدای بهره‌برداری تا توقف دفن پسماند حدود50 تا60 درصد پسماندهای شهر تهران که بیشتر آنها مربوط به 13 منطقه تهران بود در این مکان دفن گردید. از نیمه دوم سال 1369 تاکنون از مرکز پردازش و دفع آبعلی صرفا جهت دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی تولیدی شهر تهران استفاده می گردد. به منظور جلوگیری از هدر رفتن مصالح ساختمانی و با هدف کاهش میزان دفن و ایجاد منبع درآمد، در محل گود آبعلی، تجهیزات لازم جهت بازیافت شن و ماسه از خاک و نخاله با ظرفیت اسمی 120 هزار تن در سال مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مراکز دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی در شهر تهران

گودهای ثابت:

مجتمع پردازش و دفع آبعلی: واقع در جاده آبعلی، جنب توقفگاه شرکت اتوبوسرانی

مجتمع پردازش و دفع آبعلی  بزرگترین مرکز دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران است

 قدیمی ترین مرکز دفع این نوع پسماندها در شهر تهران می باشد. این مرکز به عنوان یک نقطه قوت برای مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران است.

  مجتمع پردازش ودفع آرادکوه  (کهریزک): کیلومتر 23 جاده قدیم تهران-قم 

بعد از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه، مجتمع آرادکوه مهم ترین مرکز دفع این نوع پسماند ها در تهران است،این مرکز به صورت روزانه پذیرای پسماندهای ساختمانی و عمرانی پهنه جنوب شرق تهران می باشد.

گودهای متغیر:

گودهای متغییر بسته به نیاز مراجعین و شرایط مختلف، به صورت موقتی و تا پر شدن گود مورد نظر جهت دفع  پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران مورد استفاده قرار می گیرند.

مجتمع پردازش و دفع

مجتمع پردازش و دفع

مجتمع پردازش و دفع