05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398
پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
دفتر مرکزی

دفتر مرکزی (صالح آباد)

دفتر مركزی سازمان واقع در صالح آباد شرقی می‌باشد. محل اصلی مدیریت ستادی فعالیت های اجرایی‌، عملیاتی، پژوهشی و آموزشی در دفتر مرکزی می‌باشد. دفتر مدیریت و معاونت های سازمان نیز در این مركز بوده و از این محل مدیریت كلیه واحدها و زیر مجموعه‌های سازمان انجام می‌پذیرد.


نشانی: اتوبان شهید رجایی، انتهای خیابان 13 آبان، میدان خالقی، خیابان امام زاده ابوالحسن، سازمان مدیریت پسماند

تلفن:  138- 55530130 

نمابر:      55530139   


روابط عمومی :   تلفن :  55530190
                             نمابر : 55530199

صندوق پستی:    1818194336  

ایمیل سازمان:  info.pasmand@tehran.ir