12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

جهت جذب و بکارگیری کارآموز

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان

راهنمای جهت جذب و بکارگیری کارآموز

1- در پذیرش دانشجویان الویت با کارآموزانی است که دانشگاه محل تحصیل یا محل زندگی ایشان در استان تهران می باشد .

2- دانشجویانی که مقطع تحصیلی آنها فوق دیپلم یا بالاتر می باشد در طرح جذب و بکارگیری کارآموزان قرار می گیرند.

3- پذیرش کارآموزان مقطه متوسطه در شهرداری تهران تا اطلاع ثانونی ممنوع است. ( به استثناء فرزندان همکاران )

4- تعیین محل خدمت کارآموزان طبق رشته تحصیلی متناسب کارآموز و سازمان مدیریت پسماند صورت گرفته و الزامی در جذب نمی باشد.

5- حسن رفتار، رعایت شئونات اداری و تردد منظم از الزامات است و سازمان طبق گزارش واحد مربوطه و یا دستگاههای نظارتی در صورت مشاهده خلاف ضوابط یاد شده مجاز است در هر مقطعی با کارآموز قطع همکاری نماید.

روش اقدام و مراجعه :

- ارائه معرفی نامه کتبی از دانشگاه و یا محل تحصیل به سازمان مدیریت پسماند

- اخذ شماره نامه از دبیرخانه مرکزی سازمان برای حراست - مراجعه به حراست سازمان و تکمیل فرم های مربوطه ضمن همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی و کارت دانشجویی

- اخذ مجوز حراست در صورت تأیید و صدور معرفی نامه برای واحد مربوطه