12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

اخذ مجوز جهت فعالیت های رسانه ای

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان

راهنمای مراجعین جهت اخذ مجوز جهت فعالیت های رسانه ای ( تصویربرداری، مصاحبه و ...)

1- متقاضی باید اصل درخواست و یا معرفی نامه خود را با عنوان مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران تهیه و تحویل نماید. (به درخواست های دست نویس و غیر اداری ترتیب اثر داده نمی‌شود) ضمناً نام و منطقه مراکز درخواستی جهت دریافت مجوز بمنظور فعالیت در آنها، باید در نامه قید شود و هرگونه اضافه کردن بصورت دستی امکان پذیر نیست. 

2- مراکز و مؤسسات خبرگزاری های معتبر با ارائه معرفی نامه از سازمان صدا و سیما ( اداره کل روابط عمومی و یا امور عمومی شبکه ها ) و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( اداره کل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای ) و یا با ارائه اصل مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوانند جهت دریافت مجوز اقدام نمایند. ضمناً کلیه مراکز خبری خارجی نیز باید از اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی نامه ارائه دهند. 

3- دانشجویان و هنرآموزان مراکز آموزشی ضمن ارائه معرفی نامه از حراست محل تحصیل و یا مرکز آموزشی، باید تصویری از کارت دانشجویی نیز هنگام مراجعه به اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران ارائه نمایند. 

4- متقاضیان دریافت مجوز جهت تکمیل پرسشنامه های تحقیقاتی باید علاوه بر رعایت نکات فوق الذکر، نسخه ای از پرسشنامه مذکور را ضمیمه درخواست خود نمایند. 

5- اداره کل روابط عمومی پس از سیر مراحل تایید، مجوز لازم را صادر و مراتب را به مناطق، سازمانها و یا حوزه های ذیربط اعلام می نماید. 


مدارک مورد نیازی که باید همراه باشد:

 1- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی 

2- اصل و کپی کارت دانشجویی/کارگردانی/تهیه کنندگی معتبر 

3- همراه داشتن کپی سناریو 

4- در صورت داشتن همراه موارد فوق برای همراه نیز الزامیست.