12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

بانوی توانمند شهر من

بانوی توانمند شهر من
 

بانوی توانمند شهر من،

همانطور که می دانی مدیریت اقتصادی خانواده، از جمله وظایف مهم خانم ها در منزل است. خانم ها با قناعت و صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف می توانند به اقتصاد خانواده کمک کنند. یکی از راههای دیگر تقویت بنیه مالی خانواده  استفاده دوباره و کاربردی کردن مجدد دورریزها و تبدیل آنها به آثار هنری و خلاقیتی است. این کار می تواند جزء مشاغل خانگی و منبع درآمد زای خوبی برای خانواده در نظر گرفته شود. کسب وکار از طریق بازیافت و استفاده مجدد از دورریختنی ها، علاوه بر صرفه جویی در اقتصاد خانواده و نهادینه شدن روحیه قناعت و رسیدن به اهداف زیست محیطی، موجب کارآفرینی زنان می شود.

امروزه در بسیاری از کشورها، بازیافت و استفاده دوباره از دورریزها، منبع درآمد و استقلال اقتصادی برای مردمان آن کشور شده است. گاهی به دلایل مشکلات مالی، بالا بودن هزینه ها، تنوع نیازها و خواسته های خانواده، فقدان یا بروز مشکل برای سرپرست خانواده، زنان مجبور به انجام کارهای درآمدزا می شوند و این کار یکی از راههایی است که زنان می توانند به بهبود معیشتی خانواده کمک کنند.

بانوی توانمند شهر من،

ارائه آموزش های مهارتی هدف ماست. این بخش را ایجاد کردیم تا بتوانی از طریق آموزش های و ایده های ارائه شده، به اقتصاد خانواده و مهم تر از آن به محیط زیست کشورت کمک کنی. سوال ها و راهکارهای خود را با ما درمیان بگذارید. 


تهیه و تالیف این بخش آموزشی: پروین میرزاباقی

توانمندی با دورریزهای: