05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

شرایط پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح های پیشنهادی


سازمان مدیریت پسماند با راه اندازی دبیرخانه پروژه های شاخص، پذیرای تمامی طرحهای سرمایه گذاری در حوزه مدیریت پسماند از مبدا تولید تا دفع نهایی می باشد. کلیه متقاضیان و علاقمندان مشارکت در پروژه های سازمان مدیریت پسماند می توانند طرح پیشنهادهای خود را در قالب فرمت های زیر تکمیل و به دبیرخانه پروژه های شاخص تحویل دهند.

برای کسب هرگونه اطلاعات با شماره تلفن 55530120 تماس حاصل فرمایید.


دانلود فرم پیشنهاد


دانلود پرسشنامه