11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398

پروژه های پژوهشی


برای دریافت اطلاعات کامل چکیده گزارش به مرکز آموزش سازمان مراجعه کنید.

پروژه های پژوهشی
 عنوان سندتاریخ ویرایشاندازه فایل 
مطالعه، بررسی، تجزيه و تحليل و مکان‌يابی سامانه‌های فاينال پسماند شهری تهران (2)04/07/20161/62 MBدانلود
مطالعه، بررسی، تجزيه و تحليل و مکان‌يابی سامانه‌های فاينال پسماند شهری تهران (1)04/07/20163/21 MBدانلود
مطالعات اثرات زيست‌ محيطی طرح جمع‌آوری مكانيزه پسماند در سطح شهر تهران و ارائه راهكارهای مناسب جهت رفع آنها02/07/20166/75 MBدانلود
مطالعه، بررسی، تجزيه و تحليل و مکان‌يابی سامانه‌های فاينال پسماند شهری تهران (5)04/07/20164/86 MBدانلود
مطالعه، بررسی، تجزيه و تحليل و مکان‌يابی سامانه‌های فاينال پسماند شهری تهران (4)04/07/20164/12 MBدانلود
مطالعه، بررسی، تجزيه و تحليل و مکان‌يابی سامانه‌های فاينال پسماند شهری تهران (3)04/07/20164/13 MBدانلود
طرح مدیریت جنگل کاری اراضی سعیدآباد کهریزک02/07/20166/39 MBدانلود
چکیده امکان سنجی استحصال گاز متان از مراکز دفن مجتمع پردازش و دفع آرادکوه04/07/20163/94 MBدانلود
بررسی فیتوکپینگ مرکز دفن مجتمع آرادکوه02/07/20163/64 MBدانلود
ارزيابی اجتماعی پروژه بازيافت مواد زايد جامد تهران02/07/20161/62 MBدانلود
طرح توجیه اقتصادی جمع آوری و بازیافت کاغذ از پسماندهای شهر تهران02/07/20166/31 MBدانلود
طرح بازچرخانی آب و بررسی استفاده مجدد از پساب02/07/201610/10 MBدانلود
چکیده ساماندهی و بهبود روش اخذ بهای خدمات مديريت پسماند در شهر تهران04/07/20162/97 MBدانلود