12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

مصوبات، شیوه نامه ها و اساسنامه ها

شیوه نامه
 عنوان سندتاریخ ویرایشاندازه فایل 
شیوه نامه اجرایی ساماندهای پسماندهای عمرانی و ساختمانی23/07/2017488/34 KBدانلود
شیوه نامه اجرایی مکانیابی، احداث و راهبری ایستگاه های انتقال پسماندهای عادی23/07/20172/58 MBدانلود
شیوه نامه اجرایی ذخیره سازی موقت و جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده در مبدأ23/07/2017935/41 KBدانلود
شیوه نامه اجرایی ذخیره سازی و جمع آوری پسماندهای عمرانی و ساختمانی23/07/20171/42 MBدانلود
شیوه نامه تشکیل مدیریت اجرایی پسماند23/07/2017121/90 KBدانلود
شیوه نامه کاهش تولید ذخیره سازی موقت جمع آوری حمل پسماندهای عادی در سطح روستا های کشور23/07/20171/35 MBدانلود
شیوه نامه کنترل بهداشت قنادی ها در مناطق روستايی23/07/2017199/09 KBدانلود
شیوه نامه تولید کمپوست10/07/20162/16 MBدانلود
شیوه نامه وزارت کشور10/07/2016496/33 KBدانلود
شيوه نامه اجرایی دفن بهداشتی پسماندهای عادی در سطح روستاهای كشور23/07/20171/04 MBدانلود
شيوه نامه پردازش، جداسازی و بازيافت پسماندهای عادی در مناطق روستايی كشور23/07/2017965/20 KBدانلود
شيوه نامه اجتناب و كاهش از توليد پسماند عادی10/07/201699/98 KBدانلود
شيوه نامه اجتناب و كاهش از توليد پسماند عادی(2)10/07/20161/03 MBدانلود
شيوه نامه تهيه بيوكمپوست از پسماندهای فسادپذير و فضولات دامی در مناطق روستای كشور23/07/20172/55 MBدانلود
شيوه نامه نحوه اقدام مامورين اجرائي موضوع قانون مديريت پسماندها به عنوان ضابطين خاص قضايی23/07/201799/98 KBدانلود
شیوه نامه اجرایی احداث و راهبری محل دفن بهداشتی شیوه نامه اجرایی احداث و راهبری محل دفن بهداشتی23/07/20171/03 MBدانلود
شيوه نامه تهيه طرح های تفكيک از مبدأ و دفن بهداشتی پسماندهای روستايی23/07/201759/67 KBدانلود
شيوه نامه ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی23/07/2017496/33 KBدانلود
مصوبات
 عنوان سنددسته بندیتاریخ ویرایشاندازه فایل 
طرح جامع مديريت پسماندها ی جامد شهر تهرانطرح جامع11/07/201691/91 KBدانلود
طرح جامع شهر تهرانطرح جامع11/07/2016261/59 KBدانلود
طرح جامع مدیریت پسماندطرح جامع11/07/20163/51 MBدانلود
عوارض پسماندهای ساختمانی و عمرانیعوارض11/07/201682/83 KBدانلود
عدم دریافت بهای پسماند در سال 86 11/07/201663/44 KBدانلود
چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماندبهای خدمات 11/07/201686/94 KBدانلود
چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مديريت پسماند- مصوب شصت و دومین جلسه رسمیبهای خدمات 11/07/2016103/34 KBدانلود
دستورالعمل كنترل كيفی محصولات ارائه شده در ميادين ميوه و تر هبار شهرداری تهراندستورالعمل11/07/201662/97 KBدانلود
ساماندهی راه كارهای حقوقی و اجرايی برخورد با متخلفين پخش، دفع، حمل و امحاء نامناسب پسماندهاساماندهی11/07/201650/77 KBدانلود
دستورالعمل نحوه تعيين بهای خدمات مديريت پسماندهای عادی شهریدستورالعمل11/07/201650/77 KBدانلود
مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مديریت پسماند-تصويبي در نوزدهمين ، دوره ی سومبهای خدمات 11/07/201661/95 KBدانلود
مصوبه الزام شهرداری تهران به توسعه انرژی های نو و تجديد پذير در شهر تهرانمصوبه 11/07/20162/69 MBدانلود
مصوبه مجوز محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند 1388مصوبه11/07/201689/17 KBدانلود
نامه مجوز چگونگی محاسبه و اخذ بها خدمات مديريت پسماندمجوز11/07/201663/44 KBدانلود
مصوبه کاهش آوارمصوبه11/07/2016129/46 KBدانلود
مجوز تقويت و عملياتی نمودن سيستم مديريت بحران شهر تهرانمجوز11/07/2016145/48 KBدانلود
مجوز اخذ تسهيلات در قالب وام از بانک جهانی جهت اجرای پروژه های سازمان بازيافت و تبديل موادمجوز11/07/201631/55 KBدانلود
مجوز چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مديريت پسماندمجوز11/07/201677/68 KBدانلود
مجوز چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مديريت پسماند-مصوب يكصد و نود و دومين جلسه رسميمجوز11/07/201685/48 KBدانلود
مجوز چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مديريت پسماند-مصوب نوزدهمين جلسه رسمی ـ علنی ـ عـادیمجوز11/07/201674/13 KBدانلود
اصلاحیه پسماندهای بهداشتی درمانی 92اصلاحیه11/07/201682/02 KBدانلود
اصلاحیه بهای خدمات مدیریت پسماند 1393اصلاحیه11/07/201663/44 KBدانلود
اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت - مصوب چهلمین جلسهاصلاحیه11/07/201681/93 KBدانلود
الزام به آیین نامه اجرایی در امور پسماندهای ساختمانیآیین نامه11/07/201625/51 KBدانلود
اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مديريت پسماند-مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه رسمیاصلاحیه11/07/201692/85 KBدانلود
اصلاحیه مصوبه تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکیاصلاحیه 11/07/201682/02 KBدانلود
اخذ بهای خدمات از تالارها و باشگاه های پذيرایی و رستوران ها بهای خدمات 11/07/201626/09 KBدانلود
آئين نامه اجرايی زما نبندی و نحوه وصول بهای خدماتآیین نامه11/07/201625/51 KBدانلود
اخذ بهای خدمات از تالارها و باشگاه های پذيرايی و رستوران ها 23/07/201726/09 KBدانلود
آئين نامه اجرايی زما نبندی و نحوه وصول بهای خدمات خاک و نخالهآیین نامه 11/07/201625/51 KBدانلود
تعيين بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ويژه پزشكی، صنعتی و كشاورزی بهای خدمات 11/07/201657/07 KBدانلود
تعيين بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ويژه پزشكی صنعتی و كشاورزی تهرانبهای خدمات11/07/201657/07 KBدانلود
تعيين سياست های تنظيم بودجه سال 1387 شهرداری تهرانبودجه11/07/201645/64 KBدانلود
جوابیه تعيين بهای خدمات پسماندهای پزشكی، صنعتی و كشاورزیبهای خدمات 11/07/201632/95 KBدانلود
جوابيه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض فرمانداری به مصوبه مجوز چگونگی محاسبه بهای خدماتبهای خدمات11/07/201677/68 KBدانلود
الزام شهرداری تهران به ارائه لايحه مديريت كاهش آوار و نخاله های ساختمانی 23/07/201782/83 KBدانلود
الزام شهرداری تهران به اجرای نظام مديريت محيط زيستالزامات11/07/201662/95 KBدانلود
الزام شهرداری تهران به ارائه لايحه مديريت كاهش آوار و نخاله های ساختمانیالزامات11/07/201682/83 KBدانلود
الزام شهرداری تهران تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه‌ها، ظروف و محصولات یک‌بار مصرف پلاستیکیالزامات11/07/2016104/53 KBدانلود
الزام شهرداری تهران تغيير الگو و كاهش مصرف ظروف و محصولات يک بار مصرف پلاستيكی و جايگزينیالزامات11/07/2016104/48 KBدانلود