05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

کتاب های تخصصی پسماند

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
کتاب های تخصصی پسماند
 عنوان سنداندازه فایل کلیک
بهداشت عمومی، عفونت های حاد دستگاه تنفس کودکان 348/35 KBدانلود416
بهداشت عمومی، فاضلاب و مسائل مربوط به آن 185/00 KBدانلود1845
بهداشت عمومی، گذار اپیدمیولوژیک، گذار سلامت304/09 KBدانلود462
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 2-مطالعه های مقطعی و مورد-شاهدی 307/94 KBدانلود417
بهداشت عمومی، عفونت زدایی در پزشکی 219/23 KBدانلود412
بهداشت عمومی، عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن ها327/94 KBدانلود443
بهداشت عمومی، مراقبت بیماری ها 214/67 KBدانلود446
بهداشت عمومی، مروری بر واژه های رایج در بهداشت عمومی335/00 KBدانلود369
بهداشت عمومی، مسائل بهداشتی در سوانح و حوادث 224/84 KBدانلود780
بهداشت عمومی، مدیریت برنامه های تندرستی 348/51 KBدانلود403
بهداشت عمومی، مدیریت زباله های شهری235/71 KBدانلود1565
بهداشت عمومی، مدیریت کیفیت و هزینه در بهداشت و درمان 201/16 KBدانلود397
بهداشت عمومی، ژنتیک و سلامت 240/75 KBدانلود417
بهداشت عمومی، سطوح پیشگیری 291/19 KBدانلود363
بهداشت عمومی، سلامت مادران 187/04 KBدانلود357
بهداشت عمومی، رشد و نمو کوکان539/05 KBدانلود1979
بهداشت عمومی، روش های پیشگیری از بارداری 303/63 KBدانلود700
بهداشت عمومی، زایمان طبیعی 637/58 KBدانلود414
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کار آزمایی های بالینی 1233/48 KBدانلود372
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کارآزمایی های بالینی2302/73 KBدانلود330
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 1-مطالعه های همگروهی 298/19 KBدانلود360
بهداشت عمومی، سلامت و بیماری 226/05 KBدانلود524
بهداشت عمومی، سلامت کارکنان حرفه های پزشکی350/05 KBدانلود358
بهداشت عمومی، سیمای سلامت در جهان و ایران232/70 KBدانلود374
بهداشت عمومی، مشاوره در باره سلامتی 0/00 KBدانلود1218
بهداشت عمومی،آلولدگی هوا و اثرات آن 257/58 KBدانلود1940
بهداشت عمومی،تاریخچه بهداشت عمومی در ایران 160/59 KBدانلود393
بهداشت عمومی،مبانی اصول اپیدمیولوژی 893/91 KBدانلود1366
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت محیط267/63 KBدانلود568
بهداشت عمومی، کلیات بیماری های مزمن 347/97 KBدانلود456
بهداشت عمومی،آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 0/00 KBدانلود1218
مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل در مدیریت اجرایی پسماند1/69 MBدانلود740
مدیریت پسماند شهر تورنتو3/53 MBدانلود1143
مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری 5/32 MBدانلود593
بهداشتی عمومی، ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن 471/41 KBدانلود1576
چالش ها و راهبردهای زیست محیطی کلان شهر تهران 5/32 MBدانلود593
زباله، مجموعه دانستنی های زیست محیطی 1/53 MBدانلود649
بهداشت عمومی، نظام مراقبت و گزارش دهی 380/47 KBدانلود397
بهداشت عمومی، نقش تغذیه در سلامت و بیماری 958/10 KBدانلود374
بهداشت عمومی، نقش سازمان های فراملی در توسعه سلامت 247/72 KBدانلود339
بهداشت عمومی، مشاوره قبل از حاملگی 182/78 KBدانلود396
بهداشت عمومی، مقدمه ای بر پزشکی جغرافیایی ایران 702/91 KBدانلود509
بهداشت عمومی، مهمترین برنامه های کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 322/21 KBدانلود369
بهداشت عمومی، ویژگی های نوزاد سالم 141/54 KBدانلود345
بهداشت عمومی، کلیات اپیدمیولوژی221/61 KBدانلود355
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت خانواده و روند تغییرات شاخص های آن 281/57 KBدانلود363
بهداشت عمومی، نوپدیدی و بازپدیدی بیماری ها و تاثیر آن بر بهداشت عمومی441/86 KBدانلود379
بهداشت عمومی، نوزاد آسیب پذیر 180/57 KBدانلود612
بهداشت عمومی، وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری های واگیر کشور149/01 KBدانلود413
بهداشت عمومی، دفاع بیولوژیک و اهمیت آن در بهداشت عمومی349/73 KBدانلود377
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی 337/67 KBدانلود528
بهداشت عمومی، ارتباط بهداشتی 201/46 KBدانلود382
بهداشت عمومی، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس های شغلی 634/25 KBدانلود389
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل سل 255/07 KBدانلود331
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل مالاریا235/98 KBدانلود708
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هاردی244/69 KBدانلود374
بهداشت عمومی، امور جنسی در انسان و بهداشت جنسی145/35 KBدانلود680
بهداشت عمومی، اهم برنامه های حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت0/00 KBدانلود1218
بهداشت عمومی، ایمنی شیمیایی 0/00 KBدانلود1218
بهداشت عمومی، اصلاح بخش بهداشت 238/34 KBدانلود436
بهداشت عمومی، اصول مهندسی فاکتورهای انسانی و تطابق با کاربر0/00 KBدانلود1218
بهداشت عمومی، اقتصاد بهداشت174/79 KBدانلود471
بهداشت عمومی ،بهداشت عمومی در یک نگاه 137/32 KBدانلود1331
بهداشت عمومی، آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران357/72 KBدانلود2046
بهداشت عمومی، آشنایی با سازمان بهزیستی کشور0/00 KBدانلود1218
آلودگی هوا 4/79 MBدانلود480
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری2/61 MBدانلود571
بهداشت عمومی ، بهداشت عمومی از دیدگاه پزشکی نیاکان 425/69 KBدانلود409
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل ایدز 768/60 KBدانلود373
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل تب مالت 163/28 KBدانلود403
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل جذام 221/57 KBدانلود363
بهداشت عمومی، آلودگی صوتی 320/28 KBدانلود1317
بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت0/00 KBدانلود1218
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی اسهال207/12 KBدانلود331
بهداشت عمومی، ایمنی کار و کنترل خطرات و بیماری های ناشی از کار185/05 KBدانلود349
بهداشت عمومی، پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن 599/92 KBدانلود342
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر خشک189/00 KBدانلود363
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر مادر352/86 KBدانلود340
بهداشت عمومی، بیماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن 431/25 KBدانلود346
بهداشت عمومی، بیماری های منطقه از طریق آب 0/00 KBدانلود1218
بهداشت عمومی، پایش و ارزشیابی برنامه EPI180/99 KBدانلود2258
بهداشت عمومی، جمعیت شناسی پزشکی 0/00 KBدانلود1218
بهداشت عمومی، خطرات تهدید کننده سلامت در جهان و ایران و راهبردهای آن 286/06 KBدانلود381
بهداشت عمومی، خودارزیابی در دندانپزشکی راهی برای کنترل عفونت ها 262/71 KBدانلود356
بهداشت عمومی، تغذیه در دوران بارداری و شیردهی215/14 KBدانلود339
بهداشت عمومی، تغذیه شیرخواران 152/71 KBدانلود397
بهداشت عمومی، تنظیم خانواده182/78 KBدانلود396
بهداشت عمومی، بهداشت آب 267/36 KBدانلود342
بهداشت عمومی، بهداشت باروری334/99 KBدانلود382
بهداشت عمومی، بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه400/55 KBدانلود369
بهداشت عمومی، بررسی تجمع های بیماری 183/85 KBدانلود335
بهداشت عمومی، بررسی و کنترل همه گیری ها 274/10 KBدانلود355
بهداشت عمومی، برنامه های کشوری مراقبت از نوزادان182/80 KBدانلود1679
بهداشت عمومی، بهداشت سفر306/31 KBدانلود377
بهداشت عمومی، بهداشت مدارس264/78 KBدانلود5943
بهداشت عمومی، بهداشت مواد غذایی 215/83 KBدانلود5989
بهداشت عمومی، بهداشت پیش از ازدواج 209/63 KBدانلود399
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای 172/99 KBدانلود380
بهداشت عمومی، بهداشت دهان و دندان 354/59 KBدانلود1204