07/16/2019 - سه شنبه 25 تير 1398

کتاب های تخصصی پسماند

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
کتاب های تخصصی پسماند
 عنوان سنداندازه فایل کلیک
بهداشت عمومی، عفونت های حاد دستگاه تنفس کودکان 348/35 KBدانلود433
بهداشت عمومی، فاضلاب و مسائل مربوط به آن 185/00 KBدانلود1877
بهداشت عمومی، گذار اپیدمیولوژیک، گذار سلامت304/09 KBدانلود481
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 2-مطالعه های مقطعی و مورد-شاهدی 307/94 KBدانلود437
بهداشت عمومی، عفونت زدایی در پزشکی 219/23 KBدانلود429
بهداشت عمومی، عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن ها327/94 KBدانلود464
بهداشت عمومی، مراقبت بیماری ها 214/67 KBدانلود469
بهداشت عمومی، مروری بر واژه های رایج در بهداشت عمومی335/00 KBدانلود388
بهداشت عمومی، مسائل بهداشتی در سوانح و حوادث 224/84 KBدانلود803
بهداشت عمومی، مدیریت برنامه های تندرستی 348/51 KBدانلود422
بهداشت عمومی، مدیریت زباله های شهری235/71 KBدانلود1621
بهداشت عمومی، مدیریت کیفیت و هزینه در بهداشت و درمان 201/16 KBدانلود414
بهداشت عمومی، ژنتیک و سلامت 240/75 KBدانلود439
بهداشت عمومی، سطوح پیشگیری 291/19 KBدانلود379
بهداشت عمومی، سلامت مادران 187/04 KBدانلود375
بهداشت عمومی، رشد و نمو کوکان539/05 KBدانلود2010
بهداشت عمومی، روش های پیشگیری از بارداری 303/63 KBدانلود750
بهداشت عمومی، زایمان طبیعی 637/58 KBدانلود433
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کار آزمایی های بالینی 1233/48 KBدانلود390
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کارآزمایی های بالینی2302/73 KBدانلود347
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 1-مطالعه های همگروهی 298/19 KBدانلود377
بهداشت عمومی، سلامت و بیماری 226/05 KBدانلود542
بهداشت عمومی، سلامت کارکنان حرفه های پزشکی350/05 KBدانلود376
بهداشت عمومی، سیمای سلامت در جهان و ایران232/70 KBدانلود390
بهداشت عمومی، مشاوره در باره سلامتی 0/00 KBدانلود1237
بهداشت عمومی،آلولدگی هوا و اثرات آن 257/58 KBدانلود1970
بهداشت عمومی،تاریخچه بهداشت عمومی در ایران 160/59 KBدانلود410
بهداشت عمومی،مبانی اصول اپیدمیولوژی 893/91 KBدانلود1465
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت محیط267/63 KBدانلود602
بهداشت عمومی، کلیات بیماری های مزمن 347/97 KBدانلود477
بهداشت عمومی،آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 0/00 KBدانلود1237
مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل در مدیریت اجرایی پسماند1/69 MBدانلود765
مدیریت پسماند شهر تورنتو3/53 MBدانلود1171
مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری 5/32 MBدانلود618
بهداشتی عمومی، ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن 471/41 KBدانلود1620
چالش ها و راهبردهای زیست محیطی کلان شهر تهران 5/32 MBدانلود618
زباله، مجموعه دانستنی های زیست محیطی 1/53 MBدانلود678
بهداشت عمومی، نظام مراقبت و گزارش دهی 380/47 KBدانلود413
بهداشت عمومی، نقش تغذیه در سلامت و بیماری 958/10 KBدانلود390
بهداشت عمومی، نقش سازمان های فراملی در توسعه سلامت 247/72 KBدانلود355
بهداشت عمومی، مشاوره قبل از حاملگی 182/78 KBدانلود417
بهداشت عمومی، مقدمه ای بر پزشکی جغرافیایی ایران 702/91 KBدانلود528
بهداشت عمومی، مهمترین برنامه های کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 322/21 KBدانلود385
بهداشت عمومی، ویژگی های نوزاد سالم 141/54 KBدانلود361
بهداشت عمومی، کلیات اپیدمیولوژی221/61 KBدانلود376
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت خانواده و روند تغییرات شاخص های آن 281/57 KBدانلود381
بهداشت عمومی، نوپدیدی و بازپدیدی بیماری ها و تاثیر آن بر بهداشت عمومی441/86 KBدانلود408
بهداشت عمومی، نوزاد آسیب پذیر 180/57 KBدانلود649
بهداشت عمومی، وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری های واگیر کشور149/01 KBدانلود443
بهداشت عمومی، دفاع بیولوژیک و اهمیت آن در بهداشت عمومی349/73 KBدانلود396
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی 337/67 KBدانلود556
بهداشت عمومی، ارتباط بهداشتی 201/46 KBدانلود398
بهداشت عمومی، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس های شغلی 634/25 KBدانلود408
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل سل 255/07 KBدانلود348
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل مالاریا235/98 KBدانلود735
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هاردی244/69 KBدانلود390
بهداشت عمومی، امور جنسی در انسان و بهداشت جنسی145/35 KBدانلود700
بهداشت عمومی، اهم برنامه های حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت0/00 KBدانلود1237
بهداشت عمومی، ایمنی شیمیایی 0/00 KBدانلود1237
بهداشت عمومی، اصلاح بخش بهداشت 238/34 KBدانلود454
بهداشت عمومی، اصول مهندسی فاکتورهای انسانی و تطابق با کاربر0/00 KBدانلود1237
بهداشت عمومی، اقتصاد بهداشت174/79 KBدانلود498
بهداشت عمومی ،بهداشت عمومی در یک نگاه 137/32 KBدانلود1380
بهداشت عمومی، آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران357/72 KBدانلود2065
بهداشت عمومی، آشنایی با سازمان بهزیستی کشور0/00 KBدانلود1237
آلودگی هوا 4/79 MBدانلود497
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری2/61 MBدانلود592
بهداشت عمومی ، بهداشت عمومی از دیدگاه پزشکی نیاکان 425/69 KBدانلود426
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل ایدز 768/60 KBدانلود389
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل تب مالت 163/28 KBدانلود420
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل جذام 221/57 KBدانلود383
بهداشت عمومی، آلودگی صوتی 320/28 KBدانلود1350
بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت0/00 KBدانلود1237
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی اسهال207/12 KBدانلود348
بهداشت عمومی، ایمنی کار و کنترل خطرات و بیماری های ناشی از کار185/05 KBدانلود367
بهداشت عمومی، پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن 599/92 KBدانلود359
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر خشک189/00 KBدانلود379
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر مادر352/86 KBدانلود361
بهداشت عمومی، بیماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن 431/25 KBدانلود364
بهداشت عمومی، بیماری های منطقه از طریق آب 0/00 KBدانلود1237
بهداشت عمومی، پایش و ارزشیابی برنامه EPI180/99 KBدانلود2296
بهداشت عمومی، جمعیت شناسی پزشکی 0/00 KBدانلود1237
بهداشت عمومی، خطرات تهدید کننده سلامت در جهان و ایران و راهبردهای آن 286/06 KBدانلود399
بهداشت عمومی، خودارزیابی در دندانپزشکی راهی برای کنترل عفونت ها 262/71 KBدانلود374
بهداشت عمومی، تغذیه در دوران بارداری و شیردهی215/14 KBدانلود355
بهداشت عمومی، تغذیه شیرخواران 152/71 KBدانلود416
بهداشت عمومی، تنظیم خانواده182/78 KBدانلود417
بهداشت عمومی، بهداشت آب 267/36 KBدانلود362
بهداشت عمومی، بهداشت باروری334/99 KBدانلود401
بهداشت عمومی، بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه400/55 KBدانلود387
بهداشت عمومی، بررسی تجمع های بیماری 183/85 KBدانلود352
بهداشت عمومی، بررسی و کنترل همه گیری ها 274/10 KBدانلود376
بهداشت عمومی، برنامه های کشوری مراقبت از نوزادان182/80 KBدانلود1728
بهداشت عمومی، بهداشت سفر306/31 KBدانلود394
بهداشت عمومی، بهداشت مدارس264/78 KBدانلود5983
بهداشت عمومی، بهداشت مواد غذایی 215/83 KBدانلود6046
بهداشت عمومی، بهداشت پیش از ازدواج 209/63 KBدانلود419
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای 172/99 KBدانلود400
بهداشت عمومی، بهداشت دهان و دندان 354/59 KBدانلود1232