11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398

کتاب های تخصصی پسماند

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
کتاب های تخصصی پسماند
 عنوان سنداندازه فایل کلیک
بهداشت عمومی، عفونت های حاد دستگاه تنفس کودکان 348/35 KBدانلود474
بهداشت عمومی، فاضلاب و مسائل مربوط به آن 185/00 KBدانلود1946
بهداشت عمومی، گذار اپیدمیولوژیک، گذار سلامت304/09 KBدانلود516
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 2-مطالعه های مقطعی و مورد-شاهدی 307/94 KBدانلود464
بهداشت عمومی، عفونت زدایی در پزشکی 219/23 KBدانلود457
بهداشت عمومی، عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن ها327/94 KBدانلود502
بهداشت عمومی، مراقبت بیماری ها 214/67 KBدانلود522
بهداشت عمومی، مروری بر واژه های رایج در بهداشت عمومی335/00 KBدانلود417
بهداشت عمومی، مسائل بهداشتی در سوانح و حوادث 224/84 KBدانلود842
بهداشت عمومی، مدیریت برنامه های تندرستی 348/51 KBدانلود461
بهداشت عمومی، مدیریت زباله های شهری235/71 KBدانلود1727
بهداشت عمومی، مدیریت کیفیت و هزینه در بهداشت و درمان 201/16 KBدانلود451
بهداشت عمومی، ژنتیک و سلامت 240/75 KBدانلود471
بهداشت عمومی، سطوح پیشگیری 291/19 KBدانلود409
بهداشت عمومی، سلامت مادران 187/04 KBدانلود407
بهداشت عمومی، رشد و نمو کوکان539/05 KBدانلود2078
بهداشت عمومی، روش های پیشگیری از بارداری 303/63 KBدانلود859
بهداشت عمومی، زایمان طبیعی 637/58 KBدانلود466
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کار آزمایی های بالینی 1233/48 KBدانلود414
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کارآزمایی های بالینی2302/73 KBدانلود374
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 1-مطالعه های همگروهی 298/19 KBدانلود405
بهداشت عمومی، سلامت و بیماری 226/05 KBدانلود574
بهداشت عمومی، سلامت کارکنان حرفه های پزشکی350/05 KBدانلود404
بهداشت عمومی، سیمای سلامت در جهان و ایران232/70 KBدانلود418
بهداشت عمومی، مشاوره در باره سلامتی 0/00 KBدانلود1285
بهداشت عمومی،آلولدگی هوا و اثرات آن 257/58 KBدانلود2039
بهداشت عمومی،تاریخچه بهداشت عمومی در ایران 160/59 KBدانلود436
بهداشت عمومی،مبانی اصول اپیدمیولوژی 893/91 KBدانلود1721
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت محیط267/63 KBدانلود670
بهداشت عمومی، کلیات بیماری های مزمن 347/97 KBدانلود517
بهداشت عمومی،آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 0/00 KBدانلود1285
مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل در مدیریت اجرایی پسماند1/69 MBدانلود849
مدیریت پسماند شهر تورنتو3/53 MBدانلود1269
مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری 5/32 MBدانلود685
بهداشتی عمومی، ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن 471/41 KBدانلود1696
چالش ها و راهبردهای زیست محیطی کلان شهر تهران 5/32 MBدانلود685
زباله، مجموعه دانستنی های زیست محیطی 1/53 MBدانلود741
بهداشت عمومی، نظام مراقبت و گزارش دهی 380/47 KBدانلود441
بهداشت عمومی، نقش تغذیه در سلامت و بیماری 958/10 KBدانلود421
بهداشت عمومی، نقش سازمان های فراملی در توسعه سلامت 247/72 KBدانلود383
بهداشت عمومی، مشاوره قبل از حاملگی 182/78 KBدانلود451
بهداشت عمومی، مقدمه ای بر پزشکی جغرافیایی ایران 702/91 KBدانلود561
بهداشت عمومی، مهمترین برنامه های کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 322/21 KBدانلود413
بهداشت عمومی، ویژگی های نوزاد سالم 141/54 KBدانلود394
بهداشت عمومی، کلیات اپیدمیولوژی221/61 KBدانلود409
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت خانواده و روند تغییرات شاخص های آن 281/57 KBدانلود406
بهداشت عمومی، نوپدیدی و بازپدیدی بیماری ها و تاثیر آن بر بهداشت عمومی441/86 KBدانلود472
بهداشت عمومی، نوزاد آسیب پذیر 180/57 KBدانلود712
بهداشت عمومی، وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری های واگیر کشور149/01 KBدانلود498
بهداشت عمومی، دفاع بیولوژیک و اهمیت آن در بهداشت عمومی349/73 KBدانلود426
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی 337/67 KBدانلود603
بهداشت عمومی، ارتباط بهداشتی 201/46 KBدانلود428
بهداشت عمومی، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس های شغلی 634/25 KBدانلود444
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل سل 255/07 KBدانلود375
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل مالاریا235/98 KBدانلود797
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هاردی244/69 KBدانلود417
بهداشت عمومی، امور جنسی در انسان و بهداشت جنسی145/35 KBدانلود728
بهداشت عمومی، اهم برنامه های حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت0/00 KBدانلود1285
بهداشت عمومی، ایمنی شیمیایی 0/00 KBدانلود1285
بهداشت عمومی، اصلاح بخش بهداشت 238/34 KBدانلود482
بهداشت عمومی، اصول مهندسی فاکتورهای انسانی و تطابق با کاربر0/00 KBدانلود1285
بهداشت عمومی، اقتصاد بهداشت174/79 KBدانلود533
بهداشت عمومی ،بهداشت عمومی در یک نگاه 137/32 KBدانلود1527
بهداشت عمومی، آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران357/72 KBدانلود2094
بهداشت عمومی، آشنایی با سازمان بهزیستی کشور0/00 KBدانلود1285
آلودگی هوا 4/79 MBدانلود550
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری2/61 MBدانلود645
بهداشت عمومی ، بهداشت عمومی از دیدگاه پزشکی نیاکان 425/69 KBدانلود451
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل ایدز 768/60 KBدانلود418
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل تب مالت 163/28 KBدانلود449
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل جذام 221/57 KBدانلود411
بهداشت عمومی، آلودگی صوتی 320/28 KBدانلود1406
بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت0/00 KBدانلود1285
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی اسهال207/12 KBدانلود383
بهداشت عمومی، ایمنی کار و کنترل خطرات و بیماری های ناشی از کار185/05 KBدانلود397
بهداشت عمومی، پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن 599/92 KBدانلود392
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر خشک189/00 KBدانلود402
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر مادر352/86 KBدانلود393
بهداشت عمومی، بیماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن 431/25 KBدانلود394
بهداشت عمومی، بیماری های منطقه از طریق آب 0/00 KBدانلود1285
بهداشت عمومی، پایش و ارزشیابی برنامه EPI180/99 KBدانلود2373
بهداشت عمومی، جمعیت شناسی پزشکی 0/00 KBدانلود1285
بهداشت عمومی، خطرات تهدید کننده سلامت در جهان و ایران و راهبردهای آن 286/06 KBدانلود428
بهداشت عمومی، خودارزیابی در دندانپزشکی راهی برای کنترل عفونت ها 262/71 KBدانلود404
بهداشت عمومی، تغذیه در دوران بارداری و شیردهی215/14 KBدانلود380
بهداشت عمومی، تغذیه شیرخواران 152/71 KBدانلود443
بهداشت عمومی، تنظیم خانواده182/78 KBدانلود451
بهداشت عمومی، بهداشت آب 267/36 KBدانلود397
بهداشت عمومی، بهداشت باروری334/99 KBدانلود430
بهداشت عمومی، بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه400/55 KBدانلود418
بهداشت عمومی، بررسی تجمع های بیماری 183/85 KBدانلود380
بهداشت عمومی، بررسی و کنترل همه گیری ها 274/10 KBدانلود407
بهداشت عمومی، برنامه های کشوری مراقبت از نوزادان182/80 KBدانلود1801
بهداشت عمومی، بهداشت سفر306/31 KBدانلود422
بهداشت عمومی، بهداشت مدارس264/78 KBدانلود6461
بهداشت عمومی، بهداشت مواد غذایی 215/83 KBدانلود6123
بهداشت عمومی، بهداشت پیش از ازدواج 209/63 KBدانلود445
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای 172/99 KBدانلود432
بهداشت عمومی، بهداشت دهان و دندان 354/59 KBدانلود1301