07/20/2018 - جمعه 29 تير 1397

کتاب های تخصصی پسماند

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
کتاب های تخصصی پسماند
 عنوان سنداندازه فایل کلیک
بهداشت عمومی، عفونت های حاد دستگاه تنفس کودکان 348/35 KBدانلود345
بهداشت عمومی، فاضلاب و مسائل مربوط به آن 185/00 KBدانلود1727
بهداشت عمومی، گذار اپیدمیولوژیک، گذار سلامت304/09 KBدانلود383
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 2-مطالعه های مقطعی و مورد-شاهدی 307/94 KBدانلود352
بهداشت عمومی، عفونت زدایی در پزشکی 219/23 KBدانلود339
بهداشت عمومی، عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن ها327/94 KBدانلود377
بهداشت عمومی، مراقبت بیماری ها 214/67 KBدانلود351
بهداشت عمومی، مروری بر واژه های رایج در بهداشت عمومی335/00 KBدانلود301
بهداشت عمومی، مسائل بهداشتی در سوانح و حوادث 224/84 KBدانلود675
بهداشت عمومی، مدیریت برنامه های تندرستی 348/51 KBدانلود329
بهداشت عمومی، مدیریت زباله های شهری235/71 KBدانلود1386
بهداشت عمومی، مدیریت کیفیت و هزینه در بهداشت و درمان 201/16 KBدانلود322
بهداشت عمومی، ژنتیک و سلامت 240/75 KBدانلود343
بهداشت عمومی، سطوح پیشگیری 291/19 KBدانلود300
بهداشت عمومی، سلامت مادران 187/04 KBدانلود278
بهداشت عمومی، رشد و نمو کوکان539/05 KBدانلود1791
بهداشت عمومی، روش های پیشگیری از بارداری 303/63 KBدانلود565
بهداشت عمومی، زایمان طبیعی 637/58 KBدانلود348
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کار آزمایی های بالینی 1233/48 KBدانلود303
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کارآزمایی های بالینی2302/73 KBدانلود264
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 1-مطالعه های همگروهی 298/19 KBدانلود291
بهداشت عمومی، سلامت و بیماری 226/05 KBدانلود273
بهداشت عمومی، سلامت کارکنان حرفه های پزشکی350/05 KBدانلود292
بهداشت عمومی، سیمای سلامت در جهان و ایران232/70 KBدانلود301
بهداشت عمومی، مشاوره در باره سلامتی 0/00 KBدانلود1128
بهداشت عمومی،آلولدگی هوا و اثرات آن 257/58 KBدانلود1823
بهداشت عمومی،تاریخچه بهداشت عمومی در ایران 160/59 KBدانلود312
بهداشت عمومی،مبانی اصول اپیدمیولوژی 893/91 KBدانلود908
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت محیط267/63 KBدانلود454
بهداشت عمومی، کلیات بیماری های مزمن 347/97 KBدانلود371
بهداشت عمومی،آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 0/00 KBدانلود1128
مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل در مدیریت اجرایی پسماند1/69 MBدانلود619
مدیریت پسماند شهر تورنتو3/53 MBدانلود989
مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری 5/32 MBدانلود499
بهداشتی عمومی، ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن 471/41 KBدانلود1418
چالش ها و راهبردهای زیست محیطی کلان شهر تهران 5/32 MBدانلود499
زباله، مجموعه دانستنی های زیست محیطی 1/53 MBدانلود525
بهداشت عمومی، نظام مراقبت و گزارش دهی 380/47 KBدانلود329
بهداشت عمومی، نقش تغذیه در سلامت و بیماری 958/10 KBدانلود304
بهداشت عمومی، نقش سازمان های فراملی در توسعه سلامت 247/72 KBدانلود272
بهداشت عمومی، مشاوره قبل از حاملگی 182/78 KBدانلود330
بهداشت عمومی، مقدمه ای بر پزشکی جغرافیایی ایران 702/91 KBدانلود440
بهداشت عمومی، مهمترین برنامه های کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 322/21 KBدانلود297
بهداشت عمومی، ویژگی های نوزاد سالم 141/54 KBدانلود276
بهداشت عمومی، کلیات اپیدمیولوژی221/61 KBدانلود296
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت خانواده و روند تغییرات شاخص های آن 281/57 KBدانلود301
بهداشت عمومی، نوپدیدی و بازپدیدی بیماری ها و تاثیر آن بر بهداشت عمومی441/86 KBدانلود267
بهداشت عمومی، نوزاد آسیب پذیر 180/57 KBدانلود499
بهداشت عمومی، وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری های واگیر کشور149/01 KBدانلود329
بهداشت عمومی، دفاع بیولوژیک و اهمیت آن در بهداشت عمومی349/73 KBدانلود309
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی 337/67 KBدانلود440
بهداشت عمومی، ارتباط بهداشتی 201/46 KBدانلود319
بهداشت عمومی، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس های شغلی 634/25 KBدانلود324
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل سل 255/07 KBدانلود266
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل مالاریا235/98 KBدانلود597
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هاردی244/69 KBدانلود298
بهداشت عمومی، امور جنسی در انسان و بهداشت جنسی145/35 KBدانلود581
بهداشت عمومی، اهم برنامه های حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت0/00 KBدانلود1128
بهداشت عمومی، ایمنی شیمیایی 0/00 KBدانلود1128
بهداشت عمومی، اصلاح بخش بهداشت 238/34 KBدانلود365
بهداشت عمومی، اصول مهندسی فاکتورهای انسانی و تطابق با کاربر0/00 KBدانلود1128
بهداشت عمومی، اقتصاد بهداشت174/79 KBدانلود386
بهداشت عمومی ،بهداشت عمومی در یک نگاه 137/32 KBدانلود1111
بهداشت عمومی، آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران357/72 KBدانلود1971
بهداشت عمومی، آشنایی با سازمان بهزیستی کشور0/00 KBدانلود1128
آلودگی هوا 4/79 MBدانلود410
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری2/61 MBدانلود430
بهداشت عمومی ، بهداشت عمومی از دیدگاه پزشکی نیاکان 425/69 KBدانلود340
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل ایدز 768/60 KBدانلود292
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل تب مالت 163/28 KBدانلود316
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل جذام 221/57 KBدانلود296
بهداشت عمومی، آلودگی صوتی 320/28 KBدانلود1143
بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت0/00 KBدانلود1128
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی اسهال207/12 KBدانلود260
بهداشت عمومی، ایمنی کار و کنترل خطرات و بیماری های ناشی از کار185/05 KBدانلود280
بهداشت عمومی، پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن 599/92 KBدانلود272
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر خشک189/00 KBدانلود292
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر مادر352/86 KBدانلود283
بهداشت عمومی، بیماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن 431/25 KBدانلود278
بهداشت عمومی، بیماری های منطقه از طریق آب 0/00 KBدانلود1128
بهداشت عمومی، پایش و ارزشیابی برنامه EPI180/99 KBدانلود2109
بهداشت عمومی، جمعیت شناسی پزشکی 0/00 KBدانلود1128
بهداشت عمومی، خطرات تهدید کننده سلامت در جهان و ایران و راهبردهای آن 286/06 KBدانلود310
بهداشت عمومی، خودارزیابی در دندانپزشکی راهی برای کنترل عفونت ها 262/71 KBدانلود275
بهداشت عمومی، تغذیه در دوران بارداری و شیردهی215/14 KBدانلود274
بهداشت عمومی، تغذیه شیرخواران 152/71 KBدانلود321
بهداشت عمومی، تنظیم خانواده182/78 KBدانلود330
بهداشت عمومی، بهداشت آب 267/36 KBدانلود276
بهداشت عمومی، بهداشت باروری334/99 KBدانلود312
بهداشت عمومی، بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه400/55 KBدانلود307
بهداشت عمومی، بررسی تجمع های بیماری 183/85 KBدانلود268
بهداشت عمومی، بررسی و کنترل همه گیری ها 274/10 KBدانلود286
بهداشت عمومی، برنامه های کشوری مراقبت از نوزادان182/80 KBدانلود1476
بهداشت عمومی، بهداشت سفر306/31 KBدانلود301
بهداشت عمومی، بهداشت مدارس264/78 KBدانلود5574
بهداشت عمومی، بهداشت مواد غذایی 215/83 KBدانلود5878
بهداشت عمومی، بهداشت پیش از ازدواج 209/63 KBدانلود327
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای 172/99 KBدانلود298
بهداشت عمومی، بهداشت دهان و دندان 354/59 KBدانلود1083