05/23/2018 - چهارشنبه 2 خرداد 1397

کتاب های تخصصی پسماند

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
کتاب های تخصصی پسماند
 عنوان سنداندازه فایل کلیک
بهداشت عمومی، عفونت های حاد دستگاه تنفس کودکان 348/35 KBدانلود331
بهداشت عمومی، فاضلاب و مسائل مربوط به آن 185/00 KBدانلود1622
بهداشت عمومی، گذار اپیدمیولوژیک، گذار سلامت304/09 KBدانلود363
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 2-مطالعه های مقطعی و مورد-شاهدی 307/94 KBدانلود339
بهداشت عمومی، عفونت زدایی در پزشکی 219/23 KBدانلود328
بهداشت عمومی، عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن ها327/94 KBدانلود358
بهداشت عمومی، مراقبت بیماری ها 214/67 KBدانلود326
بهداشت عمومی، مروری بر واژه های رایج در بهداشت عمومی335/00 KBدانلود283
بهداشت عمومی، مسائل بهداشتی در سوانح و حوادث 224/84 KBدانلود642
بهداشت عمومی، مدیریت برنامه های تندرستی 348/51 KBدانلود317
بهداشت عمومی، مدیریت زباله های شهری235/71 KBدانلود1289
بهداشت عمومی، مدیریت کیفیت و هزینه در بهداشت و درمان 201/16 KBدانلود303
بهداشت عمومی، ژنتیک و سلامت 240/75 KBدانلود330
بهداشت عمومی، سطوح پیشگیری 291/19 KBدانلود282
بهداشت عمومی، سلامت مادران 187/04 KBدانلود264
بهداشت عمومی، رشد و نمو کوکان539/05 KBدانلود1688
بهداشت عمومی، روش های پیشگیری از بارداری 303/63 KBدانلود521
بهداشت عمومی، زایمان طبیعی 637/58 KBدانلود335
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کار آزمایی های بالینی 1233/48 KBدانلود292
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کارآزمایی های بالینی2302/73 KBدانلود249
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 1-مطالعه های همگروهی 298/19 KBدانلود278
بهداشت عمومی، سلامت و بیماری 226/05 KBدانلود260
بهداشت عمومی، سلامت کارکنان حرفه های پزشکی350/05 KBدانلود279
بهداشت عمومی، سیمای سلامت در جهان و ایران232/70 KBدانلود289
بهداشت عمومی، مشاوره در باره سلامتی 0/00 KBدانلود1108
بهداشت عمومی،آلولدگی هوا و اثرات آن 257/58 KBدانلود1769
بهداشت عمومی،تاریخچه بهداشت عمومی در ایران 160/59 KBدانلود287
بهداشت عمومی،مبانی اصول اپیدمیولوژی 893/91 KBدانلود689
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت محیط267/63 KBدانلود395
بهداشت عمومی، کلیات بیماری های مزمن 347/97 KBدانلود350
بهداشت عمومی،آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 0/00 KBدانلود1108
مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل در مدیریت اجرایی پسماند1/69 MBدانلود571
مدیریت پسماند شهر تورنتو3/53 MBدانلود937
مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری 5/32 MBدانلود476
بهداشتی عمومی، ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن 471/41 KBدانلود1348
چالش ها و راهبردهای زیست محیطی کلان شهر تهران 5/32 MBدانلود476
زباله، مجموعه دانستنی های زیست محیطی 1/53 MBدانلود489
بهداشت عمومی، نظام مراقبت و گزارش دهی 380/47 KBدانلود321
بهداشت عمومی، نقش تغذیه در سلامت و بیماری 958/10 KBدانلود285
بهداشت عمومی، نقش سازمان های فراملی در توسعه سلامت 247/72 KBدانلود260
بهداشت عمومی، مشاوره قبل از حاملگی 182/78 KBدانلود317
بهداشت عمومی، مقدمه ای بر پزشکی جغرافیایی ایران 702/91 KBدانلود423
بهداشت عمومی، مهمترین برنامه های کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 322/21 KBدانلود287
بهداشت عمومی، ویژگی های نوزاد سالم 141/54 KBدانلود262
بهداشت عمومی، کلیات اپیدمیولوژی221/61 KBدانلود279
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت خانواده و روند تغییرات شاخص های آن 281/57 KBدانلود288
بهداشت عمومی، نوپدیدی و بازپدیدی بیماری ها و تاثیر آن بر بهداشت عمومی441/86 KBدانلود256
بهداشت عمومی، نوزاد آسیب پذیر 180/57 KBدانلود461
بهداشت عمومی، وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری های واگیر کشور149/01 KBدانلود310
بهداشت عمومی، دفاع بیولوژیک و اهمیت آن در بهداشت عمومی349/73 KBدانلود297
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی 337/67 KBدانلود422
بهداشت عمومی، ارتباط بهداشتی 201/46 KBدانلود306
بهداشت عمومی، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس های شغلی 634/25 KBدانلود307
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل سل 255/07 KBدانلود255
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل مالاریا235/98 KBدانلود570
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هاردی244/69 KBدانلود283
بهداشت عمومی، امور جنسی در انسان و بهداشت جنسی145/35 KBدانلود533
بهداشت عمومی، اهم برنامه های حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت0/00 KBدانلود1108
بهداشت عمومی، ایمنی شیمیایی 0/00 KBدانلود1108
بهداشت عمومی، اصلاح بخش بهداشت 238/34 KBدانلود351
بهداشت عمومی، اصول مهندسی فاکتورهای انسانی و تطابق با کاربر0/00 KBدانلود1108
بهداشت عمومی، اقتصاد بهداشت174/79 KBدانلود361
بهداشت عمومی ،بهداشت عمومی در یک نگاه 137/32 KBدانلود1035
بهداشت عمومی، آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران357/72 KBدانلود1959
بهداشت عمومی، آشنایی با سازمان بهزیستی کشور0/00 KBدانلود1108
آلودگی هوا 4/79 MBدانلود387
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری2/61 MBدانلود405
بهداشت عمومی ، بهداشت عمومی از دیدگاه پزشکی نیاکان 425/69 KBدانلود313
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل ایدز 768/60 KBدانلود270
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل تب مالت 163/28 KBدانلود294
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل جذام 221/57 KBدانلود288
بهداشت عمومی، آلودگی صوتی 320/28 KBدانلود1094
بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت0/00 KBدانلود1108
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی اسهال207/12 KBدانلود248
بهداشت عمومی، ایمنی کار و کنترل خطرات و بیماری های ناشی از کار185/05 KBدانلود268
بهداشت عمومی، پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن 599/92 KBدانلود260
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر خشک189/00 KBدانلود282
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر مادر352/86 KBدانلود271
بهداشت عمومی، بیماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن 431/25 KBدانلود261
بهداشت عمومی، بیماری های منطقه از طریق آب 0/00 KBدانلود1108
بهداشت عمومی، پایش و ارزشیابی برنامه EPI180/99 KBدانلود2032
بهداشت عمومی، جمعیت شناسی پزشکی 0/00 KBدانلود1108
بهداشت عمومی، خطرات تهدید کننده سلامت در جهان و ایران و راهبردهای آن 286/06 KBدانلود300
بهداشت عمومی، خودارزیابی در دندانپزشکی راهی برای کنترل عفونت ها 262/71 KBدانلود260
بهداشت عمومی، تغذیه در دوران بارداری و شیردهی215/14 KBدانلود262
بهداشت عمومی، تغذیه شیرخواران 152/71 KBدانلود310
بهداشت عمومی، تنظیم خانواده182/78 KBدانلود317
بهداشت عمومی، بهداشت آب 267/36 KBدانلود263
بهداشت عمومی، بهداشت باروری334/99 KBدانلود303
بهداشت عمومی، بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه400/55 KBدانلود295
بهداشت عمومی، بررسی تجمع های بیماری 183/85 KBدانلود257
بهداشت عمومی، بررسی و کنترل همه گیری ها 274/10 KBدانلود271
بهداشت عمومی، برنامه های کشوری مراقبت از نوزادان182/80 KBدانلود1410
بهداشت عمومی، بهداشت سفر306/31 KBدانلود287
بهداشت عمومی، بهداشت مدارس264/78 KBدانلود5436
بهداشت عمومی، بهداشت مواد غذایی 215/83 KBدانلود5816
بهداشت عمومی، بهداشت پیش از ازدواج 209/63 KBدانلود307
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای 172/99 KBدانلود287
بهداشت عمومی، بهداشت دهان و دندان 354/59 KBدانلود1026