10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397

کتاب های تخصصی پسماند

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
کتاب های تخصصی پسماند
 عنوان سنداندازه فایل کلیک
بهداشت عمومی، عفونت های حاد دستگاه تنفس کودکان 348/35 KBدانلود360
بهداشت عمومی، فاضلاب و مسائل مربوط به آن 185/00 KBدانلود1756
بهداشت عمومی، گذار اپیدمیولوژیک، گذار سلامت304/09 KBدانلود399
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 2-مطالعه های مقطعی و مورد-شاهدی 307/94 KBدانلود365
بهداشت عمومی، عفونت زدایی در پزشکی 219/23 KBدانلود355
بهداشت عمومی، عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن ها327/94 KBدانلود392
بهداشت عمومی، مراقبت بیماری ها 214/67 KBدانلود368
بهداشت عمومی، مروری بر واژه های رایج در بهداشت عمومی335/00 KBدانلود322
بهداشت عمومی، مسائل بهداشتی در سوانح و حوادث 224/84 KBدانلود697
بهداشت عمومی، مدیریت برنامه های تندرستی 348/51 KBدانلود345
بهداشت عمومی، مدیریت زباله های شهری235/71 KBدانلود1426
بهداشت عمومی، مدیریت کیفیت و هزینه در بهداشت و درمان 201/16 KBدانلود340
بهداشت عمومی، ژنتیک و سلامت 240/75 KBدانلود361
بهداشت عمومی، سطوح پیشگیری 291/19 KBدانلود314
بهداشت عمومی، سلامت مادران 187/04 KBدانلود294
بهداشت عمومی، رشد و نمو کوکان539/05 KBدانلود1831
بهداشت عمومی، روش های پیشگیری از بارداری 303/63 KBدانلود597
بهداشت عمومی، زایمان طبیعی 637/58 KBدانلود362
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کار آزمایی های بالینی 1233/48 KBدانلود317
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کارآزمایی های بالینی2302/73 KBدانلود279
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 1-مطالعه های همگروهی 298/19 KBدانلود305
بهداشت عمومی، سلامت و بیماری 226/05 KBدانلود288
بهداشت عمومی، سلامت کارکنان حرفه های پزشکی350/05 KBدانلود308
بهداشت عمومی، سیمای سلامت در جهان و ایران232/70 KBدانلود320
بهداشت عمومی، مشاوره در باره سلامتی 0/00 KBدانلود1153
بهداشت عمومی،آلولدگی هوا و اثرات آن 257/58 KBدانلود1851
بهداشت عمومی،تاریخچه بهداشت عمومی در ایران 160/59 KBدانلود334
بهداشت عمومی،مبانی اصول اپیدمیولوژی 893/91 KBدانلود978
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت محیط267/63 KBدانلود475
بهداشت عمومی، کلیات بیماری های مزمن 347/97 KBدانلود393
بهداشت عمومی،آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 0/00 KBدانلود1153
مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل در مدیریت اجرایی پسماند1/69 MBدانلود637
مدیریت پسماند شهر تورنتو3/53 MBدانلود1023
مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری 5/32 MBدانلود523
بهداشتی عمومی، ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن 471/41 KBدانلود1451
چالش ها و راهبردهای زیست محیطی کلان شهر تهران 5/32 MBدانلود523
زباله، مجموعه دانستنی های زیست محیطی 1/53 MBدانلود554
بهداشت عمومی، نظام مراقبت و گزارش دهی 380/47 KBدانلود346
بهداشت عمومی، نقش تغذیه در سلامت و بیماری 958/10 KBدانلود317
بهداشت عمومی، نقش سازمان های فراملی در توسعه سلامت 247/72 KBدانلود288
بهداشت عمومی، مشاوره قبل از حاملگی 182/78 KBدانلود342
بهداشت عمومی، مقدمه ای بر پزشکی جغرافیایی ایران 702/91 KBدانلود455
بهداشت عمومی، مهمترین برنامه های کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 322/21 KBدانلود313
بهداشت عمومی، ویژگی های نوزاد سالم 141/54 KBدانلود295
بهداشت عمومی، کلیات اپیدمیولوژی221/61 KBدانلود309
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت خانواده و روند تغییرات شاخص های آن 281/57 KBدانلود314
بهداشت عمومی، نوپدیدی و بازپدیدی بیماری ها و تاثیر آن بر بهداشت عمومی441/86 KBدانلود282
بهداشت عمومی، نوزاد آسیب پذیر 180/57 KBدانلود520
بهداشت عمومی، وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری های واگیر کشور149/01 KBدانلود345
بهداشت عمومی، دفاع بیولوژیک و اهمیت آن در بهداشت عمومی349/73 KBدانلود326
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی 337/67 KBدانلود460
بهداشت عمومی، ارتباط بهداشتی 201/46 KBدانلود334
بهداشت عمومی، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس های شغلی 634/25 KBدانلود339
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل سل 255/07 KBدانلود279
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل مالاریا235/98 KBدانلود620
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هاردی244/69 KBدانلود313
بهداشت عمومی، امور جنسی در انسان و بهداشت جنسی145/35 KBدانلود608
بهداشت عمومی، اهم برنامه های حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت0/00 KBدانلود1153
بهداشت عمومی، ایمنی شیمیایی 0/00 KBدانلود1153
بهداشت عمومی، اصلاح بخش بهداشت 238/34 KBدانلود384
بهداشت عمومی، اصول مهندسی فاکتورهای انسانی و تطابق با کاربر0/00 KBدانلود1153
بهداشت عمومی، اقتصاد بهداشت174/79 KBدانلود405
بهداشت عمومی ،بهداشت عمومی در یک نگاه 137/32 KBدانلود1140
بهداشت عمومی، آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران357/72 KBدانلود1989
بهداشت عمومی، آشنایی با سازمان بهزیستی کشور0/00 KBدانلود1153
آلودگی هوا 4/79 MBدانلود427
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری2/61 MBدانلود463
بهداشت عمومی ، بهداشت عمومی از دیدگاه پزشکی نیاکان 425/69 KBدانلود355
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل ایدز 768/60 KBدانلود310
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل تب مالت 163/28 KBدانلود332
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل جذام 221/57 KBدانلود311
بهداشت عمومی، آلودگی صوتی 320/28 KBدانلود1178
بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت0/00 KBدانلود1153
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی اسهال207/12 KBدانلود278
بهداشت عمومی، ایمنی کار و کنترل خطرات و بیماری های ناشی از کار185/05 KBدانلود294
بهداشت عمومی، پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن 599/92 KBدانلود291
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر خشک189/00 KBدانلود313
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر مادر352/86 KBدانلود296
بهداشت عمومی، بیماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن 431/25 KBدانلود295
بهداشت عمومی، بیماری های منطقه از طریق آب 0/00 KBدانلود1153
بهداشت عمومی، پایش و ارزشیابی برنامه EPI180/99 KBدانلود2144
بهداشت عمومی، جمعیت شناسی پزشکی 0/00 KBدانلود1153
بهداشت عمومی، خطرات تهدید کننده سلامت در جهان و ایران و راهبردهای آن 286/06 KBدانلود331
بهداشت عمومی، خودارزیابی در دندانپزشکی راهی برای کنترل عفونت ها 262/71 KBدانلود291
بهداشت عمومی، تغذیه در دوران بارداری و شیردهی215/14 KBدانلود288
بهداشت عمومی، تغذیه شیرخواران 152/71 KBدانلود340
بهداشت عمومی، تنظیم خانواده182/78 KBدانلود342
بهداشت عمومی، بهداشت آب 267/36 KBدانلود291
بهداشت عمومی، بهداشت باروری334/99 KBدانلود326
بهداشت عمومی، بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه400/55 KBدانلود320
بهداشت عمومی، بررسی تجمع های بیماری 183/85 KBدانلود282
بهداشت عمومی، بررسی و کنترل همه گیری ها 274/10 KBدانلود301
بهداشت عمومی، برنامه های کشوری مراقبت از نوزادان182/80 KBدانلود1512
بهداشت عمومی، بهداشت سفر306/31 KBدانلود319
بهداشت عمومی، بهداشت مدارس264/78 KBدانلود5621
بهداشت عمومی، بهداشت مواد غذایی 215/83 KBدانلود5907
بهداشت عمومی، بهداشت پیش از ازدواج 209/63 KBدانلود343
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای 172/99 KBدانلود320
بهداشت عمومی، بهداشت دهان و دندان 354/59 KBدانلود1113