12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397

کتاب های تخصصی پسماند

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
کتاب های تخصصی پسماند
 عنوان سنداندازه فایل کلیک
بهداشت عمومی، عفونت های حاد دستگاه تنفس کودکان 348/35 KBدانلود379
بهداشت عمومی، فاضلاب و مسائل مربوط به آن 185/00 KBدانلود1798
بهداشت عمومی، گذار اپیدمیولوژیک، گذار سلامت304/09 KBدانلود424
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 2-مطالعه های مقطعی و مورد-شاهدی 307/94 KBدانلود383
بهداشت عمومی، عفونت زدایی در پزشکی 219/23 KBدانلود378
بهداشت عمومی، عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن ها327/94 KBدانلود408
بهداشت عمومی، مراقبت بیماری ها 214/67 KBدانلود399
بهداشت عمومی، مروری بر واژه های رایج در بهداشت عمومی335/00 KBدانلود338
بهداشت عمومی، مسائل بهداشتی در سوانح و حوادث 224/84 KBدانلود735
بهداشت عمومی، مدیریت برنامه های تندرستی 348/51 KBدانلود366
بهداشت عمومی، مدیریت زباله های شهری235/71 KBدانلود1482
بهداشت عمومی، مدیریت کیفیت و هزینه در بهداشت و درمان 201/16 KBدانلود363
بهداشت عمومی، ژنتیک و سلامت 240/75 KBدانلود382
بهداشت عمومی، سطوح پیشگیری 291/19 KBدانلود328
بهداشت عمومی، سلامت مادران 187/04 KBدانلود314
بهداشت عمومی، رشد و نمو کوکان539/05 KBدانلود1917
بهداشت عمومی، روش های پیشگیری از بارداری 303/63 KBدانلود653
بهداشت عمومی، زایمان طبیعی 637/58 KBدانلود378
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کار آزمایی های بالینی 1233/48 KBدانلود337
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کارآزمایی های بالینی2302/73 KBدانلود297
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 1-مطالعه های همگروهی 298/19 KBدانلود324
بهداشت عمومی، سلامت و بیماری 226/05 KBدانلود307
بهداشت عمومی، سلامت کارکنان حرفه های پزشکی350/05 KBدانلود325
بهداشت عمومی، سیمای سلامت در جهان و ایران232/70 KBدانلود341
بهداشت عمومی، مشاوره در باره سلامتی 0/00 KBدانلود1174
بهداشت عمومی،آلولدگی هوا و اثرات آن 257/58 KBدانلود1887
بهداشت عمومی،تاریخچه بهداشت عمومی در ایران 160/59 KBدانلود357
بهداشت عمومی،مبانی اصول اپیدمیولوژی 893/91 KBدانلود1184
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت محیط267/63 KBدانلود515
بهداشت عمومی، کلیات بیماری های مزمن 347/97 KBدانلود417
بهداشت عمومی،آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 0/00 KBدانلود1174
مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل در مدیریت اجرایی پسماند1/69 MBدانلود667
مدیریت پسماند شهر تورنتو3/53 MBدانلود1068
مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری 5/32 MBدانلود541
بهداشتی عمومی، ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن 471/41 KBدانلود1497
چالش ها و راهبردهای زیست محیطی کلان شهر تهران 5/32 MBدانلود541
زباله، مجموعه دانستنی های زیست محیطی 1/53 MBدانلود584
بهداشت عمومی، نظام مراقبت و گزارش دهی 380/47 KBدانلود362
بهداشت عمومی، نقش تغذیه در سلامت و بیماری 958/10 KBدانلود332
بهداشت عمومی، نقش سازمان های فراملی در توسعه سلامت 247/72 KBدانلود302
بهداشت عمومی، مشاوره قبل از حاملگی 182/78 KBدانلود361
بهداشت عمومی، مقدمه ای بر پزشکی جغرافیایی ایران 702/91 KBدانلود472
بهداشت عمومی، مهمترین برنامه های کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 322/21 KBدانلود337
بهداشت عمومی، ویژگی های نوزاد سالم 141/54 KBدانلود312
بهداشت عمومی، کلیات اپیدمیولوژی221/61 KBدانلود323
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت خانواده و روند تغییرات شاخص های آن 281/57 KBدانلود332
بهداشت عمومی، نوپدیدی و بازپدیدی بیماری ها و تاثیر آن بر بهداشت عمومی441/86 KBدانلود316
بهداشت عمومی، نوزاد آسیب پذیر 180/57 KBدانلود564
بهداشت عمومی، وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری های واگیر کشور149/01 KBدانلود368
بهداشت عمومی، دفاع بیولوژیک و اهمیت آن در بهداشت عمومی349/73 KBدانلود347
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی 337/67 KBدانلود491
بهداشت عمومی، ارتباط بهداشتی 201/46 KBدانلود350
بهداشت عمومی، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس های شغلی 634/25 KBدانلود354
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل سل 255/07 KBدانلود296
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل مالاریا235/98 KBدانلود662
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هاردی244/69 KBدانلود334
بهداشت عمومی، امور جنسی در انسان و بهداشت جنسی145/35 KBدانلود638
بهداشت عمومی، اهم برنامه های حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت0/00 KBدانلود1174
بهداشت عمومی، ایمنی شیمیایی 0/00 KBدانلود1174
بهداشت عمومی، اصلاح بخش بهداشت 238/34 KBدانلود405
بهداشت عمومی، اصول مهندسی فاکتورهای انسانی و تطابق با کاربر0/00 KBدانلود1174
بهداشت عمومی، اقتصاد بهداشت174/79 KBدانلود428
بهداشت عمومی ،بهداشت عمومی در یک نگاه 137/32 KBدانلود1263
بهداشت عمومی، آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران357/72 KBدانلود2008
بهداشت عمومی، آشنایی با سازمان بهزیستی کشور0/00 KBدانلود1174
آلودگی هوا 4/79 MBدانلود445
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری2/61 MBدانلود479
بهداشت عمومی ، بهداشت عمومی از دیدگاه پزشکی نیاکان 425/69 KBدانلود376
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل ایدز 768/60 KBدانلود337
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل تب مالت 163/28 KBدانلود368
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل جذام 221/57 KBدانلود327
بهداشت عمومی، آلودگی صوتی 320/28 KBدانلود1250
بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت0/00 KBدانلود1174
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی اسهال207/12 KBدانلود298
بهداشت عمومی، ایمنی کار و کنترل خطرات و بیماری های ناشی از کار185/05 KBدانلود310
بهداشت عمومی، پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن 599/92 KBدانلود309
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر خشک189/00 KBدانلود330
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر مادر352/86 KBدانلود310
بهداشت عمومی، بیماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن 431/25 KBدانلود310
بهداشت عمومی، بیماری های منطقه از طریق آب 0/00 KBدانلود1174
بهداشت عمومی، پایش و ارزشیابی برنامه EPI180/99 KBدانلود2202
بهداشت عمومی، جمعیت شناسی پزشکی 0/00 KBدانلود1174
بهداشت عمومی، خطرات تهدید کننده سلامت در جهان و ایران و راهبردهای آن 286/06 KBدانلود347
بهداشت عمومی، خودارزیابی در دندانپزشکی راهی برای کنترل عفونت ها 262/71 KBدانلود317
بهداشت عمومی، تغذیه در دوران بارداری و شیردهی215/14 KBدانلود307
بهداشت عمومی، تغذیه شیرخواران 152/71 KBدانلود359
بهداشت عمومی، تنظیم خانواده182/78 KBدانلود361
بهداشت عمومی، بهداشت آب 267/36 KBدانلود308
بهداشت عمومی، بهداشت باروری334/99 KBدانلود344
بهداشت عمومی، بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه400/55 KBدانلود337
بهداشت عمومی، بررسی تجمع های بیماری 183/85 KBدانلود302
بهداشت عمومی، بررسی و کنترل همه گیری ها 274/10 KBدانلود318
بهداشت عمومی، برنامه های کشوری مراقبت از نوزادان182/80 KBدانلود1599
بهداشت عمومی، بهداشت سفر306/31 KBدانلود338
بهداشت عمومی، بهداشت مدارس264/78 KBدانلود5840
بهداشت عمومی، بهداشت مواد غذایی 215/83 KBدانلود5943
بهداشت عمومی، بهداشت پیش از ازدواج 209/63 KBدانلود359
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای 172/99 KBدانلود346
بهداشت عمومی، بهداشت دهان و دندان 354/59 KBدانلود1156