09/20/2019 - جمعه 29 شهريور 1398

کتاب های تخصصی پسماند

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
کتاب های تخصصی پسماند
 عنوان سنداندازه فایل کلیک
بهداشت عمومی، عفونت های حاد دستگاه تنفس کودکان 348/35 KBدانلود449
بهداشت عمومی، فاضلاب و مسائل مربوط به آن 185/00 KBدانلود1911
بهداشت عمومی، گذار اپیدمیولوژیک، گذار سلامت304/09 KBدانلود498
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 2-مطالعه های مقطعی و مورد-شاهدی 307/94 KBدانلود451
بهداشت عمومی، عفونت زدایی در پزشکی 219/23 KBدانلود441
بهداشت عمومی، عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن ها327/94 KBدانلود484
بهداشت عمومی، مراقبت بیماری ها 214/67 KBدانلود491
بهداشت عمومی، مروری بر واژه های رایج در بهداشت عمومی335/00 KBدانلود402
بهداشت عمومی، مسائل بهداشتی در سوانح و حوادث 224/84 KBدانلود824
بهداشت عمومی، مدیریت برنامه های تندرستی 348/51 KBدانلود440
بهداشت عمومی، مدیریت زباله های شهری235/71 KBدانلود1685
بهداشت عمومی، مدیریت کیفیت و هزینه در بهداشت و درمان 201/16 KBدانلود434
بهداشت عمومی، ژنتیک و سلامت 240/75 KBدانلود458
بهداشت عمومی، سطوح پیشگیری 291/19 KBدانلود392
بهداشت عمومی، سلامت مادران 187/04 KBدانلود391
بهداشت عمومی، رشد و نمو کوکان539/05 KBدانلود2049
بهداشت عمومی، روش های پیشگیری از بارداری 303/63 KBدانلود796
بهداشت عمومی، زایمان طبیعی 637/58 KBدانلود446
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کار آزمایی های بالینی 1233/48 KBدانلود402
بهداشت عمومی، طراحی یک تجربه: کارآزمایی های بالینی2302/73 KBدانلود362
بهداشت عمومی، طراحی یک مطالعه ی مشاهده ای، 1-مطالعه های همگروهی 298/19 KBدانلود391
بهداشت عمومی، سلامت و بیماری 226/05 KBدانلود559
بهداشت عمومی، سلامت کارکنان حرفه های پزشکی350/05 KBدانلود390
بهداشت عمومی، سیمای سلامت در جهان و ایران232/70 KBدانلود403
بهداشت عمومی، مشاوره در باره سلامتی 0/00 KBدانلود1260
بهداشت عمومی،آلولدگی هوا و اثرات آن 257/58 KBدانلود2004
بهداشت عمومی،تاریخچه بهداشت عمومی در ایران 160/59 KBدانلود421
بهداشت عمومی،مبانی اصول اپیدمیولوژی 893/91 KBدانلود1548
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت محیط267/63 KBدانلود636
بهداشت عمومی، کلیات بیماری های مزمن 347/97 KBدانلود498
بهداشت عمومی،آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 0/00 KBدانلود1260
مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل در مدیریت اجرایی پسماند1/69 MBدانلود814
مدیریت پسماند شهر تورنتو3/53 MBدانلود1228
مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری 5/32 MBدانلود654
بهداشتی عمومی، ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران و اصول و مبانی آن 471/41 KBدانلود1655
چالش ها و راهبردهای زیست محیطی کلان شهر تهران 5/32 MBدانلود654
زباله، مجموعه دانستنی های زیست محیطی 1/53 MBدانلود709
بهداشت عمومی، نظام مراقبت و گزارش دهی 380/47 KBدانلود426
بهداشت عمومی، نقش تغذیه در سلامت و بیماری 958/10 KBدانلود407
بهداشت عمومی، نقش سازمان های فراملی در توسعه سلامت 247/72 KBدانلود369
بهداشت عمومی، مشاوره قبل از حاملگی 182/78 KBدانلود433
بهداشت عمومی، مقدمه ای بر پزشکی جغرافیایی ایران 702/91 KBدانلود545
بهداشت عمومی، مهمترین برنامه های کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 322/21 KBدانلود399
بهداشت عمومی، ویژگی های نوزاد سالم 141/54 KBدانلود376
بهداشت عمومی، کلیات اپیدمیولوژی221/61 KBدانلود394
بهداشت عمومی، کلیات بهداشت خانواده و روند تغییرات شاخص های آن 281/57 KBدانلود393
بهداشت عمومی، نوپدیدی و بازپدیدی بیماری ها و تاثیر آن بر بهداشت عمومی441/86 KBدانلود440
بهداشت عمومی، نوزاد آسیب پذیر 180/57 KBدانلود679
بهداشت عمومی، وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری های واگیر کشور149/01 KBدانلود473
بهداشت عمومی، دفاع بیولوژیک و اهمیت آن در بهداشت عمومی349/73 KBدانلود411
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی 337/67 KBدانلود582
بهداشت عمومی، ارتباط بهداشتی 201/46 KBدانلود413
بهداشت عمومی، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس های شغلی 634/25 KBدانلود430
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل سل 255/07 KBدانلود361
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل مالاریا235/98 KBدانلود758
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل هاردی244/69 KBدانلود403
بهداشت عمومی، امور جنسی در انسان و بهداشت جنسی145/35 KBدانلود714
بهداشت عمومی، اهم برنامه های حوزه معاونت سلامت وزارت بهداشت0/00 KBدانلود1260
بهداشت عمومی، ایمنی شیمیایی 0/00 KBدانلود1260
بهداشت عمومی، اصلاح بخش بهداشت 238/34 KBدانلود467
بهداشت عمومی، اصول مهندسی فاکتورهای انسانی و تطابق با کاربر0/00 KBدانلود1260
بهداشت عمومی، اقتصاد بهداشت174/79 KBدانلود516
بهداشت عمومی ،بهداشت عمومی در یک نگاه 137/32 KBدانلود1416
بهداشت عمومی، آشنایی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران357/72 KBدانلود2081
بهداشت عمومی، آشنایی با سازمان بهزیستی کشور0/00 KBدانلود1260
آلودگی هوا 4/79 MBدانلود523
اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری2/61 MBدانلود620
بهداشت عمومی ، بهداشت عمومی از دیدگاه پزشکی نیاکان 425/69 KBدانلود440
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل ایدز 768/60 KBدانلود404
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل تب مالت 163/28 KBدانلود436
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و کنترل جذام 221/57 KBدانلود397
بهداشت عمومی، آلودگی صوتی 320/28 KBدانلود1374
بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت0/00 KBدانلود1260
بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی اسهال207/12 KBدانلود368
بهداشت عمومی، ایمنی کار و کنترل خطرات و بیماری های ناشی از کار185/05 KBدانلود381
بهداشت عمومی، پیشگیری و کنترل کمبود ید و اختلالات ناشی از آن 599/92 KBدانلود374
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر خشک189/00 KBدانلود390
بهداشت عمومی، تغذیه با شیر مادر352/86 KBدانلود376
بهداشت عمومی، بیماری های عفونی قابل پیشگیری با واکسن 431/25 KBدانلود378
بهداشت عمومی، بیماری های منطقه از طریق آب 0/00 KBدانلود1260
بهداشت عمومی، پایش و ارزشیابی برنامه EPI180/99 KBدانلود2340
بهداشت عمومی، جمعیت شناسی پزشکی 0/00 KBدانلود1260
بهداشت عمومی، خطرات تهدید کننده سلامت در جهان و ایران و راهبردهای آن 286/06 KBدانلود415
بهداشت عمومی، خودارزیابی در دندانپزشکی راهی برای کنترل عفونت ها 262/71 KBدانلود390
بهداشت عمومی، تغذیه در دوران بارداری و شیردهی215/14 KBدانلود367
بهداشت عمومی، تغذیه شیرخواران 152/71 KBدانلود430
بهداشت عمومی، تنظیم خانواده182/78 KBدانلود433
بهداشت عمومی، بهداشت آب 267/36 KBدانلود377
بهداشت عمومی، بهداشت باروری334/99 KBدانلود415
بهداشت عمومی، بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه400/55 KBدانلود403
بهداشت عمومی، بررسی تجمع های بیماری 183/85 KBدانلود365
بهداشت عمومی، بررسی و کنترل همه گیری ها 274/10 KBدانلود390
بهداشت عمومی، برنامه های کشوری مراقبت از نوزادان182/80 KBدانلود1759
بهداشت عمومی، بهداشت سفر306/31 KBدانلود406
بهداشت عمومی، بهداشت مدارس264/78 KBدانلود6044
بهداشت عمومی، بهداشت مواد غذایی 215/83 KBدانلود6084
بهداشت عمومی، بهداشت پیش از ازدواج 209/63 KBدانلود431
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای 172/99 KBدانلود416
بهداشت عمومی، بهداشت دهان و دندان 354/59 KBدانلود1265