11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398

خود را بیازمایید

خود را بیازماییم.
در صورت مدیریت صحیح پسماند چند درصد از تکثیر و پرروش مگس جلوگیری می شود؟
دلایل مصرف گرایی بشر امروزی چیست؟
علت پدیدار شدن انواع پسماند های جدید چیست ؟
راهکار علمی و مهندسی که منطبق بر استاندارد های بهداشتی و زیست محیطی برای بازیافت چیست ؟
آموزش بهداشتی، اجتماعی و زیست محیطی برای کدام گروه مناسب تر است؟
پسماند چیست؟
پسماند ها طبق قانون مدیریت پسماند به چند دسته طبقه بندی می شوند؟
پسماند های پزشکی چیست؟
کدام دسته از مصالح برای سلامتی انسان مضر است؟
در تخریب سازه ها باید همیشه از ...... به سمت ......طبقه انجام شود؟
میزان تولید خاک و نخاله و پسماند های ساختمانی در تهران روزانه ...... است.
منابع تولید خاک و نخاله عبارتند از ؟
ریختن ضایعات ناشی از تخریب در پیاده روها، باغچه ها، جداول .....می باشد.
زمان تخریب بنا حتما باید ...... باشد.
پسماند های ویژه چیست؟
کدام روش دفع پسماند های عفونی بیمارستان است؟
میزان پسماند های بیمارستانی تولیدی شهر تهران در روز..... تن است.
مزایای زباله سوز چیست؟
از معایب زباله سوز است.
فرایند اصلی اتوکلاو برای استریل کردن پسماندهای بیمارستانی چیست؟
ارزشمندترین ماده قابل بازیافت چیست ؟
PET چیست؟
پسماند های باغبانی، کاغذ، فلزات، پلاستیک ه، پارچه و مسنوجات ..... می باشد؟
از روش های بازیافت مرسوم در کشور ها ..... می باشد.
پسماند عادی چیست ؟
بازیافت توسط رفتگرتن شهرداری برای حفظ محیط زیست ..... می باشد.
مخزن مشکی رنگ برای تخلیه پسماند های ...... می باشد.
میزان پسماند های تولیدی هر شهروند تهرانی در روز ..... گرم می باشد.
مخزن زرد رنگ برای تخلیه پسماندهای ...... می باشد؟
میزان پسماند های تولیدی شهروندان تهرانی در روز چقدر است؟
مخزن آبی رنگ مخصوص کدام نوع پسماند است ؟
واژه کمپوست به معنای چیست؟
کود کمپوست به کودی گفته می شود که از ...... تهیه شود.
عمل تخمیر توسط باکتری ها در فرایند کمپوست در دمای ...... انجام می شود.
چند درصد از پسماند های تولیدی قابلیت تبدیل شدن به کود کمپوست را دارد؟
استفاده از محصولات و کالاهای یک بار مصرف باعث ..... می شود ؟
کدامیک از موارد ذیل با مدیریت پسماند مرتبط است؟
ارتقا دانش شهروندان نسبت به مقدار مدیریت پسماند با ..... امکان پذیر است.
پرهیز از اسراف در مدیریت پسماند باعث ..... می شود.
reuse
سالویچ یعنی چه ؟
بازیافت اولیه چیست؟بازیابی چیست؟
پردازش مجدد چیست؟
مواد ثانویه در بازیافت یعنی؟
بازیافت ثانویه یعنی؟
روش های جمع آوری تلفیقی پسماندهای خشک کدامند؟
بهترین گزینه پیشنهادی جانمایی مخزن در کدام مورد است؟
از پیامدهای مصرف گرایی چیست؟
طبق قانون مدیریت پسماند به موادی اتلاق می شود که حاصل فعالیت انسان بوده است به جز.....
معادل پسماند کدام است؟
پسماند حاوی حاصل فعالیت ...... انسان ها در ...... است.
کدامیک جزو پسماندهای پزشکی محسوب می شود؟
خواص پسماندهای خطرناک چیست؟
کدامیک از پسماندهای زیر نیاز به مدیریت خاص ندارند؟
کدام یک جزو پسماندهای کشاورزی می باشند؟
بهتر است کیسه هایی که به شهروندان برای جمع آوری پسماندهای خشک ارایه می شود از نوع ..... می باشد.
میزان زباله تولیدی کشور در روز چقدر است؟
نصب غرفه کدام روش جمع آوری پسماند خشک محسوب می شود ؟
طلای ..... نام دیگر پسماند است؟
کدام بیماری بین انسان و حیوان مشترک است ؟
در صورت مدیریت صحیح پسماند چند درصد از تکثیر و پرورش مگس جلوگیری می شود ؟
کدام بیماری با مدیریت پسماند در ارتباط نمی باشد ؟
در صورت اعمال برنامه های صحیح مدیریتی و مهندسی برای پسماندها چند درصد از رشد و تکثیر جوندگان کم خواهد شد ؟
به مایع ناشی از رطوبت پسماندهای تر ...... می گویند
گاز حاصل از فعال و انفعالات بیولوژیکی پسماندهای تر کدام یک است ؟
پسماندها از دیدگاه ..... دارای اهمیت بیشتری هستند.
کدام یک جزو پسماند های خطرناک خانگی محسوب می شود ؟
پسماند های خیابانی شامل موارد ذیل است؟

بیشترین حجم پسماندهای تجاری را تشکیل می دهد؟
مدیریت صحیح پسماندها با ...... امکان پذیر است؟
از شروط موفقیت برنامه های آموزش در مدیر یت پسماند است؟
استفاده از محصولات قابل شارژ برای ...... بهتر است؟
برای اصلاح رفتارهای زیست محیطی ..... دیر ..... .
حفظ محیط زیست یک وظیفه ........ ، ...... .
از مزایای اتوکلاو کدام است؟
کدام روش برای مدیریت پسماندهای بیمارستان در ایران بیشتر استفاده می شود؟
از روش های کاهش تولید پسماند است.
هرچیز قابل استفاده و مصرف الزاما پسماند ...
مشارکت در جداسازی پسماندها از مبادی تولید یک امر .... است.
کامیون های حمل خاک و نخاله ......... روکش مناسب داشته باشند.
معرفی سایت مناسب پردازش و دفع خاک و نخاله های ساختمانی وظیفه کدام سازمان است؟
حجم آوارهای تولیدی به ازای هر متر مربع ساختمان در ایران بین .... تا .... است.
از بازیافت کاغذهای باطله معمولا چند درصد در مصرف آب صرفه جویی خواهیم نمود؟
از هر 45 کیلو گرم کاغذ باطله ........ خمیر کاغذ تولید می شود.
از بازیافت تایر های فرسوده چند نوع محصول تولید می شود؟
مزایای کمپوست چیست؟
پسماندهای عفونی و زیان آور جزء کدام دسته از پسماندها هستند؟
از کود کمپوست در محصولات ...... استفاده می شود؟
تعریف دیگر پسماند چیست ؟
تبدیل پسماندهای آلی به کود کمپوست باعث ..... می شود.
تبدیل پسماند های آلی به کود کمپوست باعث ....... می شود.
تبدیل پسماندهای آلی به کود کمپوست باعث ......... می شود.
از بازیافت خاک و نخاله های ساختمانی محصولاتی به دست می آید که عبارتند از:
انواع خاک موجود در مدیریت پسماندهای عمرانی عبارتند از :
بتن ماده ارزشمندی برای پردازش ...... است.
صرفه اقتصادی در فرایند بازیافت خاک و نخاله های ساختمانی به ..... بستگی دارد.
استفاده از فولاد سبک برای ...... مناسب است.
کدام ماده در پسماندهای ساختمانی کمتر بازیافت می شود؟
کدام قیر قابل استفاده مجدد و بازیافت نیست ؟
ثبت نتايج  نمايش نتايج