07/23/2018 - دوشنبه 1 مرداد 1397
زکات

« ...واتوا الزّکوة، و ما تقدّموا لأنفسکم من خیر تجدوه عندالله، انَّ اللهَ بما تعملونَ بصیرٌ»

و زکات بدهيد هر نيکی را که پيشاپيش برای خود روانه، می داريد نزد خدايش خواهيد يافت هر آينه خدا به کارهايی که می کنيد بيناست.

 تا حالا فکر کرده اید که ما به شکرانه نعمت هایی که خدا به ما عطا کرده است موظفیم زکات بدهیم. زکات نعمت های خدا، انجام معروف است. سلامتی شما، موفقیت شما، قدرت و مقام شما و ... همه و همه زکات دارد. در سبک زندگی اسلامی ایرانی، زکات از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا پشتوانه ای برای رفع نابسامانی های مادی و معنوی اجتماع و حمایت از اقشار نیازمند و کم کردن فاصله طبقاتی جامعه است.  زکات

 

زکات موجب خیر و برکت در زندگی است و مسلمان چون همه چیز را از طرف خدا می داند بر خود واجب می داند زکات نعمات خدا را بدهد خواه این نعمات مادی باشد یا معنوی. بله، زکات تنها درباره مادیات نیست بلکه شامل مسائل معنوی هم می شود. زکات معنوی هم مانند زکات در امور معنوی سبب پاکی اموال و تزکیه نفس و اصلاح ان می شود و تزکیه نفس مقدمه رشد انسانی و رسیدن به مقامات معنوی است.

حضرت علی(ع) نیز به انواع زکات اشاره فرموده اند به این مضمونکه که زکات علم نشر آن است به عبارتی کسی که مهارتی یا دانشی دارد زکات آن آموزش و انتقال آن به دیگران است. کسی هم که پست و مقام دارد می تواند با رفع مشکلات دیگران زکات بپردازد. ثروتمندان هم می توانند علاوه بر زکات مادی، با کمک به محرومان و مستحقان زکات بپردازد. زکات زیبایی، حفظعفت و پاکیاست. زکات موفقیت در کاری، احسان به دیگران است. زکات جسم و بدن، روزه گرفتن است . زکات قدرت، استفاده از قدرت به نفع دیگران و شفاعت کردن است. زکات برخوردار بودن از نعمات خدا، نیکی به همسایگان و صلح ارحام است. زکات سلامتی، عمل به سفارشات و اعمال دینی است. زکات شجاعت جهاد در راه خداست.

حالا ببینیم زکات ما در ارتباط با موضوع اشاعه فرهنگ کاهش پسماند و تفکیک و بازیافت چیست.

گوش، چشم، زبان، دست، پا هم زکاتی دارد. زکات چشم، باز داشتن چشم از چیزهایی است که خدا نهی کرده است.

زندگی سبز برای زکات سلامت بدن می توانیم روزه حفظ محیط زیست بگیریم و در طی آن اعمالی که مغایر با حفظ محیط زیست است را انجام ندهیم و اعمال ثوابی را انجام دهیم که موجب حفظ طبیعت زیبای خدا و حفظ و بهداشت می شود. هیچ زباله ای روی زمین نیاندازیم، نظافت شهرمان را رعایت کنیم، به اندازه مصرف کنیم و اضافات مواد غذایی را دور نریزیم و ...

زندگی سبز زکات سلامتی دست هایمان می تواند جدا کردن پسماندهای خشک از تر، برداشت زباله از روی زمین، یا کاشت نهال باشد.

زندگی سبز زکات زبان می­تواند سفارش و تبلیغ بازیافت، تفکیک و رعایت نظافت شهری به شهروندان باشد.

زندگی سبز  زکات چشم می­تواند تلاش در دیدن حفظ محیط زیست باشد تا محیط زندگی خود را را زیباتر ببینیم و لذت ببریم.

زندگی سبز  زکات سلامتی ما می تواند اسراف نکردن و خرید کالا به اندازه نیاز باشد تا موجب تولید پسماند بیشتر و آلودگی محیط زیست نشویم.

زندگی سبز اگر به مالی رسیده ایم علاوه بر زکات مادی می توانیم برای مراکز خیریه، سطل های بازیافت بخریم.

زندگی سبز اگر در هر مقطع تحصیلی یا دانشگاه پذیرفته شدیم زکات آن می تواند تبلیغ تفکیک و بازیافت در محل تحصیل و تشویق دیگران به نظافت محیط باشد. ذکات قبولی دانشگاه نیز می تواند آموزش جداسازی پسماندها و بازیافت و اطلاع رسانی در مورد راه های کاهش پسماند به دانشجویان باشد.

زندگی سبز اگر به سلامت به سفر یا گردشگاه رسیدیم زکات آن می تواند جمع آوری زباله های روی زمین ریخته شده در کیسه ای که به همین منظور در صندوق عقب ماشین گذاشته ایم باشد.


اگر مورد دیگری بنظر شما می رسد لطفا برای ما بفرستید تا پیشنهاد را با نام خودتان در همین صفحه ثبت کنیم.

زندگی سبز، سبک زندگی اسلامی ایرانی

کمينه

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما