12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397

خبرنامه آموزشی HSE

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید برای دانلود این نرم افزار اینجا را کلیک کنید.
خبرنامه HSE

* هفته نامه شماره 36: عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

* هفته نامه شماره 35: آنفولانزا

* هفته نامه شماره 34: دیابت

* هفته نامه شماره 32ﻋﻮاﻣﻞ زیان آور ﻓﻴﺰیکی- اﺳﺘﺮس ﺳﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎیی ﻫﺎی

* هفته نامه شماره 31: آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار3

* هفته نامه شماره 30 آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار2

* هفته نامه شماره 29آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار1

* هفته نامه شماره 28آشنایی با وضعیت های نامناسب بدن حین انجام کار

* هفته نامه شماره 27:  پیشگیری از کمردردهای ناشی از جابجایی بار

* هفته نامه شماره 26:  ارگونومی در محیط کار و زندگی

* هفته نامه شماره 25 رعایت الزامات ارگونومی کار با رایانه

* هفته نامه شماره 24:  ایمنی خانه و خانواده، وسایل برقی

* هفته نامه شماره 23:  ایمنی خانه و خانواده، اجاق گاز

* هفته نامه شماره 22: ایمنی گاز خانگی و مخاطرات آن

* هفته نامه شماره 21: نکات مهم ایمنی خانه و خانواده

* هفته نامه شماره 20: آموزش و فرهنگ سازی (ا یجاد سیستم آموزشی، مشارکتی، انضباطی و بازرسی)

* هفته نامه شماره 19: حفظ و نگهداری / استاندارد سازی

* هفته نامه شماره 18:  نقش نظافت در ایجاد یک محیط آراسته

* هفته نامه شماره 17: جلوگیری از اتلاف زمان از طریق نظم و ترتیب، طلایی ترین کلید افزایش راندمان

* هفته نامه شماره 16:ساماندهی/ تفكيک / پاكسازی محيط كار

* هفته نامه شماره 15: نظام آراستگی محیط کار

* هفته نامه شماره 14:راهنمای استقرار سیستم

* هفته نامه شماره 13بولتن اجرا و بازبینی ( استقرار و پايش)

* هفته نامه شماره 12: راهنمای استقرار سیستم

* هفته نامه شماره 11: ارزیابی و مدیریت ریسک

* هفته نامه شماره 10:راهنمای استقرار سیستم

* هفته نامه شماره 9: خط مشی و اهداف استراتژيک

* هفته نامه شماره 8: تعهد و رهبری HSE-MS

* هفته نامه شماره 7:  نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

* هفته نامه شماره 6: آشنایی با چرخه دیمینگ، به عنوان پایه اساسی استقرار سیستم های مدیریتی 2

* هفته نامه شماره 5: مدیریت تعادل بین کار و زندگی

* هفته نامه شماره 4: رانندگی تدافعی را جدی بگیریم

* هفته نامه شماره 3:  معاینات شغلی را جدی بگیریم

* هفته نامه شماره 2:  آشنایی با مبحث آموزش در برنامه اجرایی ماده 5 قانون مدیریت پسماند

* هفته نامه شماره 1: آشنایی با برنامه اجرایی ماده 5 قانون مدیریت پسماند