10/23/2018 - سه شنبه 1 آبان 1397

اطلاعیه های سازمان

اطلاعیه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

آگهی فرهنگ سازی پسماند خشک
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 02/11/2013 11:58:47 ق.ظ

ادامه مطلب...


آگهی قراردادن پسماندهای خانگی در مخازن ساعت 9 شب
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 26/08/2013 05:20:16 ب.ظ

ادامه مطلب...


چاپ مجدد آگهی فرهنگ سازی پسماند خشک
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 07/08/2013 10:49:14 ق.ظ

ادامه مطلب...


آگهی فرهنگ سازی پسماند خشک
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 05/08/2013 09:33:50 ق.ظ

ادامه مطلب...


آگهی فرهنگ سازی ( پسماند خشک)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 12/06/2013 01:27:52 ب.ظ

ادامه مطلب...