12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397

آگهی های فراخوان

آگهی فراخوان 4-3-97
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 01/12/2018 10:23:27 ق.ظ

سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد در راستای سیاست های حفظ محیط زیست و منابع طبیعی همچنین ارتقای سطح... ادامه مطلب...


فراخوان شناسائی مشاور 3-3-97
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 05/08/2018 01:05:42 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای سیاست های شهرداری تهران مبنی بر بروز رسان... ادامه مطلب...