11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

آگهی های فراخوان

آگهی فراخوان(2-3-98)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 02/07/2019 04:22:59 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای سیاست های شهرداری تهران مبنی بر  سرمایه گ... ادامه مطلب...


آگهی تجدید فراخوان(5-3-97)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 14/04/2019 12:52:38 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای سیاست های شهرداری تهران مبنی بر بهره بردا... ادامه مطلب...