10/23/2018 - سه شنبه 1 آبان 1397

آگهی های فراخوان

آگهی های فراخوان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

فراخوان شناسائی مشاور 3-3-97
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 05/08/2018 01:05:42 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای سیاست های شهرداری تهران مبنی بر بروز رسان... ادامه مطلب...


آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 11/06/2018 09:12:10 ق.ظ

مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه «تدوين طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران... ادامه مطلب...


آگهی فراخوان شناسایی مرحله دوم 1-3-97
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 18/04/2018 10:01:31 ق.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست و هم... ادامه مطلب...


آگهی فراخوان 14-3-96 در خصوص شناسائی اشخاص حقوقی در زمينه جمع آوری و بازیافت لاستیک های فرسوده
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 09/01/2018 11:31:32 ق.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست وهمچ... ادامه مطلب...


آگهی فراخوان 13-3-96 در خصوص شناسائی اشخاص حقوقی در زمينه جمع آوری و بازیافت پسماند های الکتریکی و الکترونیکی
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 06/01/2018 12:03:27 ب.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست و هم... ادامه مطلب...