11/12/2019 - سه شنبه 21 آبان 1398

آگهی های مزایده

آگهی مزایده شماره 2-2-98
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 04/09/2019 11:55:45 ق.ظ

ادامه مطلب...


آگهی تجدید مزایده فروش جاروبهای کارکرده و استفاده نشده(7-2-97)
ایجاد شده توسط : Admin5ir82 در 14/04/2019 01:39:00 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به فروش جاروبهای کارکرده و استفاده نشده مازاد ... ادامه مطلب...