07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397

آگهی های مزایده

آگهی های مزایده سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

Set Display Template and Settings
ژوئيه08 آگهي تجدید مزايده3-2-97(خطوط پردازش S4-S5 و خطوط پالایش P12-P13)
Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 08/07/2018 12:56:00 ب.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد راهبري و بهره برداري از خطوط پردازش پسماندS4-S5 با ...
Read More..


مه06 آگهي مزايده 2-2-97 (خطوط پردازش S4-S5 و خطوط پالایش P12-P13 )
Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 06/05/2018 02:37:00 ب.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد راهبري و بهره برداري از خطوط پردازش پسماند S4-S5 با...
Read More..


مارس25آگهی مزایده 15-2-96 در خصوص راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند S9
Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 25/03/2018 09:29:00 ق.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  S9  با ظ...
Read More..


مارس25آگهی مزایده 14-2-96 در خصوص احداث، تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری و مالکیت از کارخانجات استحصال شن و ماسه در مجتمع پردازش و دفع آبعلی به روش B.O.O
Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 25/03/2018 12:00:00 ق.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران در راستای اجرای برنامه های راهبردی و فنی خود در حفظ محیط زیست و ...
Read More..


ژانويه09آگهی مزایده 13-2-96 در خصوص راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند m3s3 و خطوط پالایش کورس کمپوست P1-P16
Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 09/01/2018 12:00:00 ق.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  M3S3  با...
Read More..


يك خطا رخ داد. يك خطا رخ داد.