08/16/2017 - چهارشنبه 25 مرداد 1396

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق
آقای بیداد

روح الله بیداد

متولد 1357

تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی، دانشجوی فوق لیسانس محیط زیست

اطلاعات تماس

 • تلفن: 55008936
 • نمابر: 55005249

سوابق مدیریتی

 • معاون آموزش اداره آموزش و پرورش مناطق 5 و 2   ( از سال 1377 تا سال 1383   )
 • قائم مقام معاونت اجتماعی منطقه 13 ( از سال 1383 تا 1384)
 • قائم مقام و مسئول امور مساجد و مدارس منطقه و دبیرخانه شورایاری منطقه 13  (از سال 1384 تا  سال 1386 )
 • معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 14 ( از سال 1392 تا سال 1395 )
 • شهردار ناحیه 1 منطقه 13 ( از سال 1386 تا سال 1390 )
 • شهردار ناحیه 2 منطقه 13 ( از سال 1390 تا سال 1391 )
 • شهردار ناحیه 4 منطقه 13 ( از سال 1391 تا سال 1392 )

مدیریت های زیر مجموعه

مدیر رتبه بندی پیمانکاران

احمد بنوان
 • متولد: 1341
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55091245
 • نمابر: 55005249

مدیر نظارت و ارزیابی مکانیزه

پدرام پورنصر خاکباز
 • متولد: 1361
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 5505347
 • نمابر: 55005249

مدیر تفکیک از مبداء

ارسلان سبزیان
 • متولد: 1352
 • تحصیلات: لیسانس
 • تلفن: 55309597 داخلی 233-244
 • نمابر: 55005249

مدیر تدوین دستورالعمل ها

هادی عباسی
 • متولد: 1353
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55008936 
 • نمابر: 55005249