03/25/2017 - شنبه 5 فروردين 1396

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق

روح الله بیداد

متولد 1357

تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی- دانشجوی فوق لیسانس محیط زیست

اطلاعات تماس

 • تلفن: 55008936
 • نمابر: -

سوابق مدیریتی

 • -

مدیریت های زیر مجموعه

مدیر رتبه بندی پیمانکاران

احمد بنوان
 • متولد: 1341
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55091245
 • نمابر: 55005249

مدیر نظارت و ارزیابی مکانیزه

پدرام پورنصر خاکباز
 • متولد: 1361
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 5505347
 • نمابر: 55005249

مدیر تفکیک از مبداء

سید امیرهادی رعدی
 • متولد: 1344
 • تحصیلات: لیسانس
 • تلفن: 55309597 داخلی 233-244
 • نمابر: 55005249

مدیر تدوین دستورالعمل ها

علیرضا شریفی فرد
 • متولد: 1347
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55008936 
 • نمابر: 55005249