07/20/2018 - جمعه 29 تير 1397

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق
علیرضا شریفی فرد

علیرضا شریفی فرد

متولد 1347

تحصیلات

فوق لیسانس 

اطلاعات تماس

 • تلفن: 55008936
 • نمابر: 55005249

سوابق مدیریتی

 • مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
 • سرپرست امور مناطق سازمان مدیریت پسماند

مدیریت های زیر مجموعه

مدیر رتبه بندی پیمانکاران

احمد بنوان
 • متولد: 1341
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55091245
 • نمابر: 55005249

مدیرنظارت و ارزیابی مکانیزه

قنبر آدینه وند
 • متولد: 1360
 • تحصیلات: دانشجوی دکترا
 • تلفن: 5505347
 • نمابر: 55005249

مدیر تفکیک از مبداء

ارسلان سبزیان
 • متولد: 1352
 • تحصیلات: لیسانس
 • تلفن: 55309597 داخلی 233-244
 • نمابر: 55005249

مدیر تدوین دستورالعمل ها

هادی عباسی
 • متولد: 1353
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55008936 
 • نمابر: 55005249