01/18/2017 - چهارشنبه 29 دي 1395

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق
مهدی هوشیار

مهدی هوشیار

متولد 1353

تحصیلات

 فوق لیسانس رشته مدیریت دولتی

اطلاعات تماس

 • تلفن: 55021900 
 • نمابر: 55005249

سوابق مدیریتی

 • مدیر نظافت و پاکیزه سازی (مکانیزاسیون خدمات شهری) سازمان مدیریت پسماند 90-89
 • مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی اسلام شهر 89-86
 • معاون خدمات شهری و امور مناطق اسلام شهر 86-85
 • مدیرعامل سازمان بازیافت گرگان 85-82
 • شهردار بندر ترکمن 82-81
 • رییس فضای سبز شهرداری گرگان 81-79

مدیریت های زیر مجموعه

مدیر رتبه بندی پیمانکاران

احمد بنوان
 • متولد: 1341
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55091245
 • نمابر: 55005249

مدیر نظارت و ارزیابی 

 • متولد: 
 • تحصیلات: 
 • تلفن: 5505347
 • نمابر: 55005249

مدیر تفکیک از مبداء

سید امیرهادی رعدی
 • متولد: 1344
 • تحصیلات: لیسانس
 • تلفن: 55309597 داخلی 233-244
 • نمابر: 55005249

مدیر تدوین دستورالعمل ها

علیرضا شریفی فرد
 • متولد: 1347
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55008936 
 • نمابر: 55005249