05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق
علیرضا شریفی فرد

علیرضا شریفی فرد

متولد 1347

تحصیلات

فوق لیسانس 

اطلاعات تماس

 • تلفن: 55008936
 • نمابر: 55005249

سوابق مدیریتی

 • مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
 • سرپرست امور مناطق سازمان مدیریت پسماند

مدیریت های زیر مجموعه

مدیر رتبه بندی پیمانکاران

احمد بنوان
 • متولد: 1341
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55091245
 • نمابر: 55005249

مدیرنظارت و ارزیابی مکانیزه

قنبر آدینه وند
 • متولد: 1360
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 5505347
 • نمابر: 55005249

سرپرست تفکیک از مبداء

محسن امیری
 • متولد: 13
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55309597 داخلی 233-244
 • نمابر: 55005249

سرپرست تدوین دستورالعمل ها

مجید محرابی
 • متولد: 1354
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55008936 
 • نمابر: 55005249