05/23/2018 - چهارشنبه 2 خرداد 1397

معاون امور اجتماعی و فرهنگی

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
سرپرست امور اجتماعی و فرهنگی
شهرام فیروزی

شهرام فیروزی 

متولد 1345

تحصیلات

لیسانس علوم ارتباطات

اطلاعات تماس

 • تلفن: 55003076 
 • نمابر:

سوابق مدیریتی

 • مدیر روابط عمومی و مشاور فرهنگی سازمان مدیریت پسماند
 • دبیر شورای عالی فرهنگی اجتماعی سازمان مدیریت پسماند
 • مدیر آموزش و اطلاع رسانی سازمان مدیریت پسماند
 • مشاور اکوتوریسم و سرمایه گذاری شهرداری کتالم و سادات شهر رامسر
 • مشاوراجرایی و ریاست کمیته اصلاح ساختار اداری شهرداری کتالم و سادات شهر رامسر
 • عضو کمیته راهبردی کتب درسی در زمینه پسماند آموزش و پرورش تهران
 • دبیر کمیته آموزش اطلاع رسانی سازمان بازیافت و تبدیل مواد
 • عضو شورای عالی فرهنگی اجتماعی سازمان بازیافت و تبدیل مواد
 • عضو کمیته آوزش و مشارکت های اجتماعی شهر تهران
 •  عضو شورای معاونین فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران
 • مدیر امور شهرک ها در سطح تهران
 • مدیر دفتر و مشاور مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد
 • مدیر روابط عمومی و بین الملل سازمان بازیافت و تبدیل مواد
 • مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد

مدیریت های زیر مجموعه 

مدیرمطالعات و برنامه ریزی اجتماعی

سید علی میرشرف الدین 
 • متولد: 1361
 • تحصیلات:  فوق لیسانس
 • تلفن: 55003067
 • نمابر: 55003067

مدیر امور فرهنگی هنری

  
 • متولد: 
 • تحصیلات: 
 • تلفن:  55003067
 • نمابر: 55003067