07/20/2018 - جمعه 29 تير 1397

معاون پردازش و دفع

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
معرفی معاون پردازش و دفع
دکتر رضا نقوی

رضا نقوی

متولد 1342

تحصیلات

دانشجوی دکترا مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد

اطلاعات تماس

 • تلفن: 02156540642 - 02156542898 - 02156540643
 • نمابر: 02156540640
 • ایمیل: naghavi99@gmail.com

سوابق مدیریتی

 • سازمان مدیریت پسماند- مدیر پروژه  سامانه تولید الکتریسیته به روش هاضم از پسماندهای شهری، 1395
 • سازمان مدیریت پسماند- ناظر پروژه  سامانه تولید الکتریسیته به روش هاضم از پسماندهای شهری، 1393-1394
 • سازمان مدیریت پسماند- مشاور اجرایی، 1389
 • سازمان مدیریت پسماند- سرپرست دفتر فنی و مهندسی، 1390-1391
 • سازمان مدیریت پسماند-  مدیر پروژه  سامانه تولید الکتریسیته به روش ریجکت سوز از پسماندهای شهری، 1390-1390
 • سازمان مدیریت پسماند- مدیر پروژه  سامانه تولید الکتریسیته به روش هاضم از پسماندهای شهری، 1389-1390
 • سازمان بازيافت و تبديل مواد- مدير برنامه ريزی ستاد پاكيزگي و نظافت شهر تهران، 1387-1388
 • سازمان بازيافت و تبديل مواد- كارشناس ستاد پاكيزگی و نظافت شهر تهران، 1386-1387
 • سازمان بازيافت و تبديل مواد- مدير هماهنگی امور مناطق، 1384-1386
 • سازمان بازيافت و تبديل مواد- مدير پروژه طرح تفكيك زباله در مبدأ شهر تهران،1383-1384
 • شهرداری منطقه 22- مشاور زيست محيطی ونماينده مديريت زیست ISO 14001 ،1382-1383
 • سازمان بازيافت و تبديل مواد-  مدير پروژه مديريت مواد زائد جامد شهر تهران با همكاری بانک جهانی، 1381-1382
 • سازمان بازيافت و تبديل مواد- معاونت آموزش و پژوهش، 1379-1381
 • سازمان بازيافت و تبديل مواد- مشاور عالی مدير عامل، 1379-1379
 • شهرداری تهران- كارشناس دفتر مشاور اجرايی حوزه معاونت خدمات شهری، 1377-1379

مدیریت های زیر مجموعه

مدیر تولید کمپوست

کاظم روغنی
 • متولد: 1352
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 02156540643
 • نمابر: 02156540641

مدیر دفع پسماندهای خانگی

ارسلان سبزیان
 • متولد: 1352
 • تحصیلات: لیسانس
 • تلفن: 02156540744
 • نمابر: 02156540743

مدیر راهبری خطوط پردازش

افشین آزادی فر
 • متولد: 1356
 • تحصیلات: دانشجوی دکترا
 • تلفن: 02156540645
 • نمابر: 02156540645