05/23/2018 - چهارشنبه 2 خرداد 1397

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
امیر تیغ نورد

امیر تیغ نورد

متولد 1350

تحصیلات

کارشناس ارشد MBA سازمان مدیریت صنعتی
کارشناسی ریاضی گرایش کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان- 76

 

اطلاعات تماس

 • تلفن: 55530166 
 • نمابر: 55530162

سوابق مدیریتی

 • جانشین معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری منطقه 7:  93-88
 • مدیر IT شهرداری منطقه 7: 93-84
 • مسئول سایت کامپیوتر شهرداری منطقه 7: 84-78

مدیریت های زیر مجموعه

مدیر فناوری اطلاعات

علیرضا آقایی
 • متولد: 1353
 • تحصیلات: فوق دیپلم
 • تلفن: 55530145
 • نمابر: 55530162

مدیر تحقیق و پروژه

حسین علیقلی زاده
 • متولد: 1349
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55530145
 • نمابر: 55530152

مدیر آمار و کنترل پروژه

رضا فرزین آذر
 • متولد: 1353
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55008268
 • نمابر: 55530152

مدیر HSE

مجید سعادتی
 • متولد: 1345
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55530145
 • نمابر: 55530152