07/20/2018 - جمعه 29 تير 1397

معاون مالی اداری

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
معرفی معاون مالی اداری
علیرضا کاظمی

علیرضا کاظمی

متولد 1346

تحصیلات

ليسانس 

اطلاعات تماس

 • تلفن: 55530204 
 • نمابر: 55530152

سوابق مدیریتی

 • معاون مالی اداری شهرداری منطقه 20 تهران سال 92-91
 • معاون برنامه ریزی شهرداری منطقه 20 تهران سال 91-90
 • رییس حسابداری شهرداری منطقه 20 تهران سال 88-78
 • رییس تدارکات شهرداری منطقه 20 تهران سال 78-77

مدیریت های زیر مجموعه

مدیر مالی اداری

محسن شاطران نی 
 • متولد: 1349
 • تحصیلات: لیسانس
 • تلفن: 55530156
 • نمابر: 55530159

مدیر منابع انسانی و رفاهی

محمود احمدی
 • متولد: 1341
 • تحصیلات: لیسانس
 • تلفن: 55530156
 • نمابر: 55530159

مدیر اداره درآمد

ابراهیم مهدی پور 
 • متولد: 1351
 • تحصیلات:  فوق لیسانس
 • تلفن: 55530167
 • نمابر: 55530142

مدیر تدارکات

اکبر اسکندری
 • متولد: 1346
 • تحصیلات: لیسانس
 • تلفن: 55530153
 • نمابر: 55530153

سرپرست خدمات

علیرضا آصفی
 • متولد: 1347
 • تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد
 • تلفن: 55530158
 • نمابر: 55530158