11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

آموزش بزرگسالان (بهترین ها از دورریختنی ها)

بهترین ها از دور ریختنی ها
  بهترین ها از دورریختنی ها سایر  /  بهترین ها از دورریختنی ها، مدیریت پسماند
 

 

 به بخش «بهترین ها از دورریختنی ها» خوش آمدید.

از دورریختنی ها بهترین ها را بسازید.


تمام کالاهایی که می خرید یا حداقل بسته بندی و ظرف آنها، سرانجام به زباله تبدیل می شود. مصرف درست مي تواند تا حد زيادی هزينه های خانواده و مصرف آب و انرژي را پايين بياورد و از توليد بيش از اندازه زباله جلوگيری كند و مهمتر از همه به کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست ما کمک کند.

هدف از ایجاد این بخش، پر کردن اوقات فراغت از طریق خلق آثار هنری از دورریزها، کاهش تولید پسماند و حفظ منابع ملی، تقویت باورها و ارزش های دینی از جمله قناعت و صرفه جویی و احساس مسئولیت در قبال محیطی است که در آن زندگی می کنیم.


در این بخش سعی برآن شده است تا با آموزش های کارهای هنری بازیافتی برای هر دوگروه بزرگسال و خردسال، بعضی از تکنیک های مورد استفاده در تهیه کارهای بازیافتی، کتابهای آموزشی در این زمینه و حتی بازی و همچنین غذاهای بازیافتی آموزش داده شود. همچنین در کارگاه کاهش پسماند شناخت بهتری نسبت به پسماندها و راههای کاهش، مصرف مجددو تفکیک بدست خواهید آورد.

 

حتما سری هم به  گالری های مختلف کاردستی ها و آثار بازیافتی و آثار جشنواره بزنید با دیدن این گالری ها، ایده های زیادی برای تهیه کارهای زیبا از دورریزها بدست خواهید آورد.

مشتاقانه منتظر پیشنهادات و نظرات شما و دریافت آثار بازیافتی شما هستیم. ما آثار دریافتی را به نام خودتان در سایت درج خواهیم کرد.


همه با هم پیش به سوی هنر بازیافت


 


تهیه و تالیف این بخش آموزشی: پروین میرزاباقی