11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

کتابخانه سازمان

کتاب خانه تخصصی سازمان مدیریت پسماند

ساعت کار کتابخانه

ساعات کار کتابخانه از 8:30 الی 16 می باشد.

(استفاده از منابع کتابخانه در فضای کتابخانه امکانپذیر است)

دانلود فایل اکسل فهرست کتب فارسی موجود در کتابخانه

برای دریافت فهرست کتاب های موجود در کتابخانه اختصاصی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران روی لینک زیر کلیک نمایید. لیست کتاب های مندرج در این فایل بر اساس زبان فارسی و بصورت  موضوعی طبقه بندی شده است و شامل بخش های پایان نامه، مجله، طرح، گزارش، سند، گزارش بازدید و دوره های آموزشی گزارش کار آموزی و پروژه دانجشویی می باشد.

دانلود فایل اکسل فهرست کتب انگلیسی موجود در کتابخانه

برای دریافت فهرست کتاب های موجود در کتابخانه اختصاصی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران روی لینک زیر کلیک نمایید. لیست کتاب های مندرج در این فایل بر اساس زبان انگلیسی و بصورت  موضوعی طبقه بندی شده است.

 

کتابخانه

 

نمایشگاه و مرکز آموزش شهروندی

تهران،فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان پیامبر، خیابان بهنام، کوچه مقداد

تلفنخانه: ٨ - ٠٢١٤٤٠٩٠١١٦

نمابر:  44095261