|  04/25/2014 - جمعه 5 ارديبهشت 1393

You are here: شما اینجا هستید: آموزش و پژوهش > مجله های مدیریت پسماند
کمينه
اوست خدایی كه شما را از زمین آفرید و شما را مامور آبادانی كرد (هود آیه61)   ***    بازیافت، منجی زمین سبز   ***    كود كمپوست، بهترین راه بازیافت زباله تر    ***     پاكی و طراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم   ***     توسعه پایدار در گروه حفظ منابع ماندگار است    ***    آیا كودكان ما آسمان آبی و جنگلهای سبز را خواهند دید؟      ***     برای جلوگیری از دفن بی رویه زایدات، آنرا از ابتدا تفكیك كنیم     ***     شهروند عزیز: كاغذ زباله نیست آن را با دیگر زایدات دور نریزیم     ***     فقط یك زمین داریم آنرا با زباله آلوده نكنیم.    ***     به اندازه نیاز خرید كردن یعنی جلوگیری از تولید بی رویه زباله      ***       بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده        ***       بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی         ***        بازیافت مواد= جلوگیری از هدر رفتن انرژی      ***      دور انداختن هر قوطی آلومینیومی به معنی دور ریختن نصف حجم همان قوطی مواد نفتی است.      ***      با تفكیك و بازیافت مواد آلی در احیای زمینهای كشاورزی كشور سهیم باشیم.       *** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزو زباله های خطرناك هستند.      ***      با تحویل زباله های خشك به ماموران شهرداری، از استفاده غیرقانونی توسط افراد سودجو جلوگیری كنیم      ***     حركت در جهت خودكفایی ملی با مشاركت در طرح جامع بازیافت و تفكیك زباله در مبداء        ***     بهتر نیست بجای استفاده از مواد یكبار مصرف از مواد بادوام و قابل تعمیر استفاده كنیم       ***     شهروند عزیز، اصول اولیه و الفبای پاكیزگی شهری، كاهش زباله و جداسازی آن است.      ***     از زباله  گل می روید اگر آن را بازیافت كرده تبدیل به كود كمپوست كنیم.      ***     با تفكیك و جداسازی پلاستیكها و استفاده بهینه از آن، در حفظ محیط زیست كوشا باشیم    ***  
مجله های مدیریت پسماند
 TitleCategorySize Clicks
Waste Wise: EXTENDED PRODUCT RESPONSIBILITY 485.78 KBDownload0
Waste Wise update:Takes a Second Look at Waste Reduction 371.82 KBDownload0
Waste Wise update: THE MEASURE OF SUCCESS—CALCULATING WASTE REDUCTION 1.64 MBDownload0
Waste Wise update: STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR RESOURCE EFFICIENCY 1.07 MBDownload0
Waste Wise update: RESOURCE MANAGEMENT: STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR RESOURCE EFFICIENCY 1.07 MBDownload0
Waste Wise update: Remanufactured Products: Good as New 548.45 KBDownload0
Waste Wise update: RECOVERING ORGANIC WASTES—GIVING BACK TO MOTHER NATURE 1.13 MBDownload0
Waste Wise update: MOVING TOWARD SUSTAINABILITY 1.37 MBDownload0
Waste Wise update: MEASURING WASTE REDUCTION 817.10 KBDownload0
Waste Wise update: Going Paperless With Technology 426.64 KBDownload0
Waste Wise update: GLOBAL WARMING... IS A WASTE! 943.19 KBDownload0
Waste Wise update: ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PURCHASING 1.87 MBDownload0
Waste Wise update: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS 1.06 MBDownload0
Waste Wise update: ELECTRONICS REUSE AND RECYCLING 1.42 MBDownload0
Waste Wise update: Closing the Loop 1.52 MBDownload0
Waste Wise update: Building Supplier PARTNERSHIPS 565.91 KBDownload0
Waste Wise update: BUILDING FOR THE FUTURE 2.15 MBDownload0
Waste Management World: Sep. 2006 8.22 MBDownload1615
Waste Management World: sep 2009 6.97 MBDownload719
Waste Management World: Nov. 2010 16.76 MBDownload482
Waste Management World: Nov. 2006 8.08 MBDownload1360
Waste Management World: Nov 2009 9.86 MBDownload741
Waste Management World: May 2010 9.09 MBDownload1256
Waste Management World: May 2008 5.33 MBDownload1061
Waste Management World: Mar.2012 21.41 MBDownload628
Waste Management World: Mar. 2008 8.54 MBDownload1365
Waste Management World: Mar 2010 8.94 MBDownload1285
Waste Management World: Jul. 2010 14.29 MBDownload15955
Waste Management World: Jul 2008 14.85 MBDownload7187
Waste Management World: Jan. 2012 11.39 MBDownload808
Waste Management World: Jan. 2008 6.24 MBDownload1013
Waste Management World: Jan. 2007 9.32 MBDownload1404
Waste Management World: Jan 2010 6.90 MBDownload785
Waste Management World: Sep. 2010 7.04 MBDownload771
Our Planet (UNEP): Volume 15 No 1 1.08 MBDownload469
Our Planet (UNEP) Volume 16 No 3 1.64 MBDownload395
Our Planet (UNEP) Volume 16 No 2 1.81 MBDownload409
Our Planet (UNEP) Volume 16 No 1 1.71 MBDownload411
Our Planet (UNEP) Volume 15 No 3 1.31 MBDownload389
Our Planet (UNEP) Volume 15 No 2 1.22 MBDownload400
Our Planet (UNEP) Volume 14 No 3 1.06 MBDownload391
Our Planet (UNEP) Volume 14 No 1 3.69 MBDownload420
Our Planet (UNEP) Sep. 2008 3.78 MBDownload399
Our Planet (UNEP) Sep 2007 3.36 MBDownload423
Our Planet (UNEP) Feb. 2020 3.81 MBDownload438
Our Planet (UNEP) Feb. 2009 3.11 MBDownload415
Our Planet (UNEP) Feb. 2008 2.53 MBDownload389
Our Planet (UNEP) Dec. 2011 3.32 MBDownload438
Our Planet (UNEP) Dec. 2008 2.86 MBDownload386
Our Planet (UNEP) Dec. 2007 3.04 MBDownload502
Our Planet (UNEP) Apr. 2011 3.61 MBDownload545
Waste Wise update: DONATION PPROOGRRAMS TURNING TRASH INTO TREASURE 1.11 MBDownload0
Waste Wise update: A Fresh Look at Packaging 89.37 KBDownload0
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا