05/23/2018 - چهارشنبه 2 خرداد 1397

گالری فیلم فعالیت های سازمان

در این صفحه تصاویری در ارتباط با فعالیت های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران را ملاحظه می فرمایید

گالری فیلم فعالیت های سازمان