12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

جهت اخذ اطلاعات و انجام پژوهش

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
راهنمای مراجعه دانشجویان و محققان برای اخذ اطلاعات و آمار از سازمان

الف) دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی:

1- ارائه نامه کتبی (پاکت در بسته) از مرکز آموزشی/ پژوهشی/ تحقیقاتی به عنوان مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند
2- مراجعه حضوری جهت تحویل فیزیک نامه توسط دانشجو به آدرس صالح اباد شرقی، انتهای 13 آبان، خ. امامزاده، جنب مرکز آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند
3- تحویل نامه به دبیرخانه سازمان
4- اخذ شماره ثبت دبیرخانه و ارائه به دفتر حراست سازمان

5- تکمیل فرم های مربوطه در حراست و در صورت تائید، اخذ مجوز لازم برای انجام خواسته مورد نظر

ب) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

1- ارائه نامه کتبی (پاکت در بسته) از مرکز آموزشی/ پژوهشی/ تحقیقاتی با عنوان مدیر کل برنامه ریزی و آموزش معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران
2- مراجعه حضوری دانشجو جهت تحویل فیزیک نامه به آدرس بزرگراه شهید نواب صفوی، ساختمان شهرداری، طبقه یازدهم، شماره تماس:960114510- 96014514- 96014545
3- تحویل نامه به دبیرخانه معاونت و تکمیل فرم های مربوطه
4- اخذ شماره ثبت دبیرخانه و مراجعه به سازمان مدیریت پسماند جهت  شماره دبیرخانه به دفتر حراست سازمان

5- در صورت تائید، اخذ مجوز لازم برای انجام خواسته مورد نظر

* مدارک مورد نیازی که باید همراه داشته باشند:
- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی
- اصل و کپی کارت دانشجویی معتبر
- در صورت داشتن همراه، موارد فوق برای همراه نیز الزامی است.