09/19/2019 - پنجشنبه 28 شهريور 1398

سمینارهای مدیریت پسماند

سمینارهای مرتبط با مدیریت پسماند

برای مشاهده سمینارهای خارجی مرتبط با موضوع مدیریت پسماند اینجا را کلیک کنید.


سمینارهای داخلی سال 97:
اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

             اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
اطلاعات بیشتر
 اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
اطلاعات بیشتر
 اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی

             اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
اطلاعات بیشتر
دهمین کنفرانس ملی بتن 
دهمین کنفرانس ملی بتن
اطلاعات بیشتر
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز 
چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
اطلاعات بیشتر
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز 
پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز
اطلاعات بیشتر
 سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
اطلاعات بیشتر
 سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
اطلاعات بیشتر
سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری 
سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
اطلاعات بیشتر
   نجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
نجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
اطلاعات بیشتر
کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
اطلاعات بیشتر